Εκτύπωση

Spartorama - Print | Αναστολή λειτουργίας Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων στη Λακωνία

Αναστολή λειτουργίας Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων στη Λακωνία

Αναστολή λειτουργίας Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων στη Λακωνία
Οι λόγοι αναστολής είναι επειδή υπάρχει έλλειψη μαθητικού δυναμικού ή διδακτηρίου
Οδός Εμπόρων

Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας για το σχολικό έτος 2019-2020 εννέα (9) Νηπιαγωγείων και τριών (3) Δημοτικών Σχολείων στην Λακωνία περιλαμβάνει Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 3376/2.9.2019). 

Συγκεκριμένα, αναστέλλεται η Λειτουργία των Νηπιαγωγείων

 1. 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΙΚΑΣ, 9300236, ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 2. 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΙΧΕΑΣ, 9300267, ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 3. 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΑΦΩΝ, 9520931, ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 4. 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, 9300278, ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 5. 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΙΝΑΣ, 9520603, ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 6. 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΠΙΔΕΑΣ, 9300237, ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 7. 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΥΩΝ, 9300276, ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 8. 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ, 9300264, ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 9. 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ, 9300058, ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
και των Δημοτικών

 1. 2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΙΚΑΣ ΒΟΙΩΝ, 9300172, ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 2. 2/Θ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ, 9521280, ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 3. 1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 9521714, ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ

Οι λόγοι αναστολής είναι επειδή υπάρχει έλλειψη μαθητικού δυναμικού ή διδακτηρίου.