Εκτύπωση

https://www.spartorama.gr/articles/2196/

Spartorama - Print | Δεύτερο σεμινάριο Ιστορικοφιλοσοφικού Λόγου από τον Απόστολο Πιερρή, την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου

Δεύτερο σεμινάριο Ιστορικοφιλοσοφικού Λόγου από τον Απόστολο Πιερρή, την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου

Δεύτερο σεμινάριο Ιστορικοφιλοσοφικού Λόγου από τον Απόστολο Πιερρή, την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου
Στις 8 μ.μ. στην Βιβλιοθήκη με θέμα: «Μινύες και Αχαιοί. Το «Μυκηναϊκό» Σύστημα στη Λακωνική και οι Κούροι του Διός»
Οδός Εμπόρων

Αλλαγή χώρου: το Σεμινάριο θα διεξαχθεί στο αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης 


Η Σπάρτη και η Δωρική Ουσία του Ελληνισμού

ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ 

Αυτήν την περίοδο μια παράλληλη σειρά Σεμιναρίων Ιστορικοφιλοσοφικού Λόγου θα διεξαχθεί στην Σπάρτη. Αποτελεί αφιέρωμα στην αρχαία πόλη που αρχετυπικά εκφράζοντας το υπαρξιακό βίωμα του Δωρισμού εδημιούργησε τις θεμελιώδεις Μορφές του Ελληνισμού, και εφανέρωσε έτσι την πεμπτουσία της ταυτότητάς του. 

Η Κάθοδος των Δωριέων στην Πελοπόννησο (και στις Νότιες Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα και Καρία) αποτελεί τη χρονολογική και συστατική αρχή του κυρίως Ελληνισμού ως πολιτισμικού Άξονα της Ιστορίας. Το Πριν και το Μετά αποκτούν νόημα σε σχέση με το θαύμα της Ελληνικής τελειότητας. Υπ’ αυτήν την έννοια (και δεδομένου του ότι η πολιτισμική μορφή συνιστά το Άνυσμα της Ιστορίας 3 που καθορίζει τις πολιτικοστρατιωτικές εξελίξεις στις σημαντικές δομές τους και τα μονιμότερα αποτελέσματά τους), η Κάθοδος των Δωριέων είναι το κατ’ εξοχήν κοσμοϊστορικό γεγονός στον ανθρώπινο χρόνο. Στη νέα σειρά των προκείμενων Σεμιναρίων, εμπνευσμένων από τη Σπάρτη για τη Σπάρτη, σκοπός είναι, πρώτον, η εις βάθος μελέτη της Δωρικής ουσίας του Ελληνισμού. 

Η Σπάρτη αντιπροσωπεύει το αυθεντικότερο Δωρικό. Συνεπώς, ευρίσκεται στη δυναμική αιχμή του δημιουργικού οργασμού που απεγέννησε τις συστατικές δομές του Ελληνικού Θαύματος. Συμφυής προς τον πρώτο σκοπό δεύτερος των αναζητήσεών μας θα είναι η κατανόηση της Ελληνικής Κοσμογονίας που συντελέστηκε στη Σπάρτη από το τέλος του 9ου αιώνα π.Χ. μέχρι τις αρχές του 6ου. Θα ερευνήσουμε τη γένεση και πρώτη ανάπτυξη στη Σπάρτη των Μορφών που ορίζουν ουσιωδώς τον Ελληνισμό στην πολιτική, συγκρότηση, στον τρόπο βίου, σκέψης και αξιολογίας, στην ποίηση και την πλαστική. Θα αναλύσουμε τη συγκρότηση και καλλιέργεια από το βίωμα του «Τέλους» της ιδεολογίας της αριστείας, του αγωνιστικού ιδεώδους ως επί-δειξης τελειότητας και επι-φάνειας κάλλους. Και θα εξιχνιάσουμε τη μυστική συνοχή μεταξύ νεότητας, παιδιάς και αιωνιότητας, όπως συμβολίζεται από τον Άνακτα Απόλλωνα, εκδηλώνεται στην αθλητικομουσική εορτή του βίου και φανερώνεται αποκαλυπτικά με τη μειδιώσα χαρά της τέλειας ύπαρξης στους Κούρους. Όλα αυτά με γενεσιουργό, ολοκληρωτική και τελεστική αναφορά στη Σπάρτη. 

Πρόκειται για μια έρευνα βασική και καινοτόμο στη διφυή θεματική που υποδηλώνεται στον τίτλο. 

Το Δωρικό βίωμα ανέπνευσε καθαρά και δυνατά στη Σπάρτη και η αρχετυπική πνοή του ζωογόνησε τη Δωρική παρουσία παντού. Θα παρακολουθήσουμε τις τροποποιήσεις της Δωρικής μορφολογίας κατά περιοχές κύριας Δωρικής επικράτησης. Με αυτόν τον τρόπο μεθοδολογικά επιβεβαιώνουμε τις παραμέτρους του καθαρού Δωρικού πυρήνα. Περαιτέρω, το Δωρικό Πνεύμα συνάρπασε τους πληθυσμούς όλου του Ελλαδικού χώρου και του αποικισμού τους. Είναι χαρακτηριστική η πρόσληψη από το Ιωνικό στοιχείο της Δωρικής ουσίας, διαφορποιούμενη και αυτή κατά τόπους και κέντρα πολιτιστικής δημιουργίας. Η συνολική ιστορία του Ελληνισμού γίνεται κατανοητή υπό το φως της θεμελιώδους διάκρισης μεταξύ Δωρικής αυτοτελούς δημιουργίας και Ιωνικής έμπνευσης από τη Δωρική δυναμική. Παρακολουθητικά προς τη διττή βασική έρευνα που προανέφερα, θα ασχοληθούμε και με τον επαναπροσδιορισμό της Ελληνικής ιστορίας επί τη βάσει της θεωρίας αυτής Δωρικής ενέργειας και Ιωνικής συνέργειας στη διαμόρφωση του θαύματος του Ελληνισμού.


Απόστολος Πιερρής

http://www.philosophical-research.org/


 

  

Εργογραφία Απόστολου Πιερρή

I. In English

A. Books

 1. Value and Knowledge: The Philosophy of Economy in Classical Antiquity (Vol. I of “Value, Money and Credit in Ancient Greek Market Economy”), 2000, pp. XXXIX + 796, Plates 16.
 2. Religion and Mystery (Vol. I of “The Emergence of Reason from the Spirit of Mystery. An Inquiry into the Origin and Nature of Ancient Greek Rationality”), 2006, pp. 631.
 3. Mystery and Philosophy (Vol. II of “The Emergence of Reason from the Spirit of Mystery. An Inquiry into the Origin and Nature of Ancient Greek Rationality”), 2007, pp. 595. 

B. Papers

 1. Origin and Nature of Early Pythagorean Cosmogony, in K.I. Boudouris (ed.), Pythagorean Philosophy, 1992, pp. 126-162.
 2. Hellenistic Philosophy: Continuity and Reaction in an Oecumenical Age, in K.J. Boudouris (ed.), Hellenistic Philosophy, vol. I, 1993, pp. 133-155.
 3. First Principles and the Beginning of World Formation in Stoicism, in K.J. Boudouris (Ed.), Hellenistic Philosophy, vol. II, 1994, pp. 149-176.
 4. ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ: Christological Aetia, in K.I. Boudouris (ed.), Philosophy and Orthodoxy, 1994, pp. 161-208.
 5. Hellenism, Orthodoxy and the Modern World, in K.I. Boudouris (ed.), Philosophy and Orthodoxy, 1994, pp. 209-235.
 6. ?ρος Πολιτείας and Τέλος Πόλεως: Political Constitution, Social Structure and End of Life in Aristotle’s Politics, in K.I. Boudouris (ed.), Aristotelian Political Philosophy, vol. I, 1995, pp. 127-142.
 7. Cause and Nature of Constitutional Diversity in Aristotle’s Politics, in K.I. Boudouris (ed.), Aristotelian Political Philosophy, vol. II, 1995, pp. 125-159.
 8. The Origin of Stoic Fatalism, in: Chypre et Les Origines de Stoicisme, Actes du Colloque, Paris, 12-13 Mai 1995, Publications du Centre Cultural Hellenique de Paris, 1996, pp. 21-30.
 9. Logos as Ontological Principle of Reality, in K.I. Boudouris (ed.), The Philosophy of Logos, vol. II, 1996, pp. 156-62.
 10. The Metaphysics of Politics in the Politeia, Politikos and Nomoi Dialogue Group, in Α. Havlicek and F. Karfik (eds.), The Republic and the Laws of Plato, Proceedings of the First Symposium Platonicum Pragense, 1998, pp. 117-145.
 11. Roads to Excellence: The Metaphysics of Education in Plato and Contemporary Reality: Is Optimal Self-Realization Metaphysically Neutral?, in J.D. Gericke and P.J. Maritz (eds.), Plato’s Philosophy of Education and its Relevance to Contemporary Society and     Education in the Ancient World, vol. II, Proceedings of the First International Conference of the South African Society of Greek Philosophy and the Humanities, 1997, 29 April-6 May, 1998, pp. 329-374.
 12. The Other Platonic Principle, in Apostolos L. Pierris (ed.), Aristotle on Plato: The Metaphysical Question, Proceedings of the Symposium Philosophiae Antiquae Secundum Therense, 2002, June 30th-July 7th,  2004, pp. 239-92.
 13. Όμοιον Ομοί? and Δίνη: Nature and Function of Love and Strife in the Empedoclean System, in Apostolos L. Pierris (ed.), The Empedoclean Κόσμος: Structure, Process and the Question of Cyclicity, Proceedings of the Symposium Philosophiae Antiquae    Tertium Myconense, 2003 July 6th-13th, 2005, pp. 189-224.
 14. Reconstruction of Empedocles’ Poem, in Apostolos L. Pierris (ed.), The Empedoclean Κόσμος: Structure, Process and the Question of Cyclicity, Proceedings of the Symposium Philosophiae Antiquae Tertium Myconense, 2003 July 6th-13th, 2005, Appendix, pp. I-XCVI.
 15. The Order of Existence: φύσις, μο?ρα, ?νάγκη, θεσμός, νόμος, in Apostolos L. Pierris (ed.) Φύσις and Νόμος: Power, Justice and the Agonistical Ideal of Life in High Classicism, Proceedings of the Symposium Philosophiae Antiquae Quartum Atheniense, 2004 July 4th-12th, 2007, pp. 155-208.

 

II. Στα Ελληνικά 

A. Βιβλία

 1. Περί Τέλους, Φιλοσοφική Τετραλογία, 1996, σελ. ΧVI+365.
 2. Χώρος και Ιστορία, Τόμος Α΄, Καθολικά Πεδία Δυνάμεων, 1998, σελ. 415, Εικόνες 125 + Α-Γ΄.

Β. Εργασίες

 1. Γένεσις και Φύσις της Πρωίμου Πυθαγορείου Κοσμογονίας, στο Κ. Βουδούρης (εκδ.), Πυθαγόρεια Φιλοσοφία, 1992, σελ. 108-124.
 2. Ελληνιστική Φιλοσοφία: Συνέχεια και Αντίδρασις σε μια Οικουμενική Εποχή, στο Κ. Βουδούρης (εκδ.), Ελληνιστική Φιλοσοφία, 1994, σελ. 313-331.
 3. Ελληνισμός, Ορθοδοξία και Σύγχρονος Κόσμος, στο Κ. Βουδούρης (εκδ.), Φιλοσοφία και Ορθοδοξία, 1994, σελ. 220-243.
 4. Θεάνθρωπος: Αίτια Δογματικά Χριστολογίας, στο Κ. Βουδούρης (εκδ.), Φιλοσοφία και Ορθοδοξία, 1994, σελ. 244-264.

Γ. Άρθρα

Εκατοντάδες άρθρα σε Εφημερίδες και Περιοδικά.