Εκτύπωση

https://www.spartorama.gr/articles/2458/

Spartorama - Print | Νομίζατε ότι τελειώσατε με το Κτηματολόγιο; Πλανάστε, έρχεται νέα ταλαιπωρία

Νομίζατε ότι τελειώσατε με το Κτηματολόγιο; Πλανάστε, έρχεται νέα ταλαιπωρία

Νομίζατε ότι τελειώσατε με το Κτηματολόγιο; Πλανάστε, έρχεται νέα ταλαιπωρία
Αν συμβεί, έχετε εξήντα μέρες για να αντιδράσετε και χρειάζεται να πληρώσετε σημαντικά ποσά, σε παράβολα
Οδός Εμπόρων

Το Ελληνικό Δημόσιο επιτέλους οργανώθηκε.

Βρήκε τρόπο να εκμεταλλευτεί την τεχνολογία και να αναρτήσει ηλεκτρονικά τους δασικούς χάρτες που αφορούν σε όλη την Επικράτεια.

Τι μπορεί να σημαίνει αυτό; Μπορεί να δείτε ξαφνικά το κτήμα σας, των επτά στρεμμάτων με τις ελιές που κληρονομήσατε από τον προπάππο σας και βγάζανε από αυτό το λαδάκι τους γενεές επί γενεών, και το οποίο δηλώσατε κανονικά στο κτηματολόγιο, να έχει χαρακτηριστεί ως δάσος! Γιατί αυτό λένε τα σκονισμένα κιτάπια του Δασαρχείου.

Θα πείτε, καλά, έγινε λάθος. Ανθρώπινο. Θα το δούμε! Προσοχή!

Μπορείτε φυσικά να εκφράσετε τις αντιρρήσεις σας αλλά έχετε μόνο εξήντα ημέρες από την ανάρτηση των χαρτών, για να υποβάλετε τις αντιρρήσεις σας μόνον ηλεκτρονικά, μέσω ενός ιστότοπου, ο οποίος ήδη αρχίζει και δεν αποκρίνεται λόγω του φόρτου από το πλήθος των επισκέψεων. Και θα πρέπει να πληρώσετε και παράβολο το οποίο για το παράδειγμά μας, των επτά στρεμμάτων, είναι μόλις 450 Ευρώ!

Για την Πελοπόννησο έχουν ήδη αναρτηθεί οι χάρτες σε Ηλεία και Μεσσηνία με ακραίες καταστάσεις. Σχεδόν το ένα τρίτο του Νομού Ηλείας έχει χαρακτηριστεί δασική έκταση και υπάρχουν ήδη έντονες αντιδράσεις.

Ετοιμαστείτε λοιπόν και για τη Λακωνία. Η προγραμματισμένη ημερομηνία ανάρτησης δασικών χαρτών για τον Νομό μας είναι η 3η Φεβρουαρίου 2017.


-------


Από τον ιστότοπο του Εθνικού Κτηματολογίου παραθέτουμε τις παρακάτω πληροφορίες:

Τι πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης

Σε εφαρμογή του νόμου 4389/2016, η αρμοδιότητα για την ανάρτηση Δασικών Χαρτών όπως και για όλες τις εργασίες μέχρι και την κύρωση του δασικού χάρτη ανήκει στην οικεία Δ/νση Δασών της εκάστοτε Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΚΧΑ ΑΕ, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, δημιούργησε νέα ειδική εφαρμογή για την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών στο διαδίκτυο. Με τον τρόπο αυτό, όλοι, πολίτες και φορείς, έχουν πλέον άμεση πρόσβαση στο περιεχόμενο του δασικού χάρτη και μπορούν εύκολα, απλά και γρήγορα να πληροφορηθούν εάν η έκταση που τους ενδιαφέρει έχει δασικό ή μη χαρακτήρα. Μέσω της νέας αυτής διαδικτυακής εφαρμογής δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αντιρρήσεων και πληρωμής του ειδικού τέλους. 

Σε κάθε περιοχή για την οποία αναρτάται Δασικός Χάρτης συγκροτούνται Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ) με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου. 

Σημεία ανάρτησης δασικών χαρτών

Ο Δασικός  Χάρτης αναρτάται αποκλειστικώς ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της ΕΚΧΑ Α.Ε. κατόπιν απόφασης της οικείας Διεύθυνσης Δασών. 

Για οποιοδήποτε θέμα, σχετικά με την ανάρτηση ή την υποβολή αντίρρησης δασικού χάρτη παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα αρμόδια Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ), όπου ανήκει η περιοχή σας. 

Προθεσμίες

Κατά του περιεχομένου τού δασικού χάρτη που αναρτήθηκε, επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην πρόκληση υποβολής αντιρρήσεων που εκδίδεται από την αρμόδια Δ/νση Δασών. Η ανωτέρω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες για κατοίκους εξωτερικού

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται  αποκλειστικώς στον ιστότοπο της ΕΚΧΑ Α.Ε. σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων. 

Η υποβολή των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτηθέντος Δασικού Χάρτη αφορά αποκλειστικά στον χαρακτήρα ή στη μορφή κάποιας εμφανιζόμενης στο Δασικό Χάρτη έκτασης και όχι στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της. 

Ειδικό τέλος άσκησης αντιρρήσεων

Το ύψος του ειδικού τέλους άσκησης των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου Δασικού Χάρτη για κάθε υποβαλλόμενη αντίρρηση και για την έκταση που αμφισβητείται έχει ως εξής: 

  1. Για εμβαδόν έκτασης έως και 100 τ.μ. των περιπτώσεων της παρ. 3 του άρθρου 2β του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει, είκοσι (20) ευρώ. 
  2. Για εμβαδόν έκτασης, έως και 1.000 τ.μ., εξαιρουμένων των περιπτώσεων του ως άνω σημείου α), σαράντα πέντε (45) ευρώ. 
  3. Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5.000 τ.μ., εκατόν τριάντα πέντε (135) ευρώ. 
  4. Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 5.000 τ.μ. έως και 20.000 τ.μ., τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ. 
  5. Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 20.000 τ.μ. έως και 100.000 τ.μ., εννιακόσια (900) ευρώ. 
  6. Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 100.000 τ.μ. έως και 300.000 τ.μ., χίλια οκτακόσια (1.800) ευρώ. 
  7. Για εμβαδόν έκτασης μεγαλύτερης των 300.000 τ.μ. τρεις χιλιάδες εξακόσια (3.600) ευρώ.
Ν.Μ.