Εκτύπωση

https://www.spartorama.gr/articles/2759/

Spartorama - Print | Δέκατο σεμινάριο Ιστορικοφιλοσοφικού Λόγου από τον Απόστολο Πιερρή, την Παρασκευή 7 Απριλίου

Δέκατο σεμινάριο Ιστορικοφιλοσοφικού Λόγου από τον Απόστολο Πιερρή, την Παρασκευή 7 Απριλίου

Δέκατο σεμινάριο Ιστορικοφιλοσοφικού Λόγου από τον Απόστολο Πιερρή, την Παρασκευή 7 Απριλίου
Στις 8 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Σπάρτης (ισόγειο Βιβλιοθήκης)
Οδός Εμπόρων

Το Σεμινάριο της Σπάρτης

Κύκλος: Η Σπάρτη και η Δωρική Ουσία του Ελληνισμού

Σε αυτήν μας την συνάντηση θα επιχειρήσω το φιλοδοξώτερο.

Φορείς του απολύτως νέου και μοναδικού βιώματος του κάλλους οι Δωριείς έστησαν τον άξονα της Ιστορίας. Από του Ελληνισμού τα δυο άλλα θεμελιώδη υπαρξιακά βιώματα του ανθρώπου είτε υποτάσσονται στο κλασσικό είτε συγκεράνυνται με αυτό παντοιοτρόπως. Το μητρικό μοντέλο της χθόνιας γονιμότητας δεν αρκεί να παράσχει αφ’ εαυτού ή ως κύρια συνιστώσα το νέκταρ της αιωνιότητας στην διψώσα ψυχή του ανθρώπου, ούτε το παράδειγμα της βιάζουσας απόλυτης δύναμης της κυριότητας να προκαλέσει την γαληνεύουσα άφεση της ανθρώπινης ύπαρξης στην αναμφίβολη υποταγή προς εκείνη. Μηδέ η ιερογαμία Γης και Ουρανού χαρίζει την αρμονία της ύπαρξης.

Στην Σπάρτη το Δωρικό βίωμα διατηρήθηκε ανεπίμεικτο στην γνησιότητα της καθαρότητάς του, αγνευόμενο τον οικείο του οργασμό. Όταν η μοναδικότητα της Σπαρτιατικής κοινωνίας επί τέλους σταθεροποιήθηκε με μορφή τρόπου βίου που ικανοποιούσε το αυτούσιο Δωρικό βίωμά της, δημιουργούνται και ακμάζουν ταχύτατα οι μορφές του υψηλού πολιτισμού που φανερώνουν απαράφθορα και ανελάττωτα το αρχέτυπο του Κάλλους.

Δύο από αυτές τις ορίζουσες Μορφές υψηλού πολιτισμού θα αρχίσουμε να συζητούμε συναντώμενοι αυτήν την Παρασκευή 7 Απριλίου στις 8 το βράδυ.

Την πλαστική μορφή στην τεκτονική του ανθρωπίνου σώματος (αρχές γλυπτικής) και την πλαστική μορφή στην τεκτονική του οικοδομήματος (αρχές αρχτεκτονικής) στην μνημειακή τους προβολή.

Το φιλοδοξώτατο εγχείρημα για το οποίο καυχήθηκα συνίσταται στο να δειχθεί και, καλύτερα, κατανοηθεί η ειδικά Σπαρτιατική καθοριστική συμβολή στην σύσταση και ανάπτυξη των Μορφών του κλασσικού Ελληνισμού στις αναπαραστατικές τέχνες (πρωτίστως γλυπτική) και αρχιτεκτονική. Πρόκειται πάντα για τον καίριο και εστιακό ρόλο της Σπάρτης στην διαμόρφωση της Δωρικής ουσίας του Ελληνισμού.

Η θεματική του σεμιναρίου αυτής της εβδομάδας εκφράζεται από τον κατά το πρόγραμμα τίτλο του:

  • Σπάρτη και η Ανάδυση της Μορφής στην Τέχνη
  • Τα Ορειχάλκινα Ειδώλια τέλος 8ου αρχές 7ου αιώνα π.Χ.
  • Η Διαμόρφωση της Μνημειακής Αρχιτεκτονικής: ο Κίων και η Μεταφυσική του Ίστασθαι.

Η εκδήλωση θα γίνει αυτήν την Παρασκευή στις 8 το βράδυ, στην Αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Σπάρτης στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Σπάρτης.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Οι συναντήσεις λαμβάνουν χώρα κάθε δεύτερη Παρασκευή και ο όλος Κύκλος είναι αφιερωμένος στην Σπάρτη του Ταΰγετου και του Ευρώτα.


Επίσκεψη Χωρογνωσίας

Καθιερώθηκε να συνεχίζουμε τις παρουσιάσεις του θεμελιώδους άξονα των αναζητήσεών μας τις Παρασκευές με επί τόπου αναλύσεις ειδικώτερων θεμάτων και όψεων της γενική θεματικής μας τις Κυριακές.

Εκεί σκοπός μας είναι να ανασυνθέσουμε την οργανική αλληλουχία τόπου, αρχαιολογικών ευρημάτων, ιστορικών εξελίξεων και πολιτισμικών δεδομένων. Υπό το πνεύμα του φυσικού πεδίου συναρτούμε αρχαιολογική και φιλολογική έρευνα σε μια και την αυτή αναζήτηση της μορφής και του νοήματος των παρεχόμενων και ευρισκόμενων στοιχείων.

Αυτήν την Κυριακή σειρά έχει το Αμυκλαίο, κύριο ιερό της Σπάρτης για τον μέγα Δωρικό θεό της.

Στις 11.30 το πρωί θα αρχίσουμε επισκεπτόμενοι πάλι το Αρχαιολογικό Μουσείο για να δούμε και συζητήσουμε τα σχετικά ευρήματα. Ιδιαίτερα θα τονίσω την πρόσληψη του Δωρικού πνεύματος και την σημαντική συνεισφορά στην ανάπτυξη της Δωρικής μορφής εκ μέρους ενός σπουδαίου Ίωνα καλλιτέχνη, αρχιτέκτονα και γλύπτη, του Βαθυκλή από την Μαγνησία στον Μαίανδρο.

Εν συνεχεία θα επισκεφθούμε το Αμυκλαίο όπου θα αναλύσω την σχέση αρχιτεκτονικής και γλυπτικής μορφής προς το φανερούμενο δι’ αυτών θρησκειολογικό και πολιτισμικό νόημα. Θα προχωρήσω περισσότερο στην συζήτηση του χαρακτήρα και της σημασίας του Αμυκλαίου Απόλλωνα, και βεβαίως της φύσης και του νοήματος των σχέσεών του προς τον προδωρικό θεό, τον Υάκινθο.

Για την μεγάλη εορτή των Υακινθίων, το πότε και το πώς, δείτε το κείμενο εργασίας που ακολουθεί.

Η περιήγησή μας θα ολοκληρωθεί με επίσκεψη στον θολωτό τάφο του Βαφειού, αναφορά στα ευρήματά του, ανάλυση του προβλήματος των κέντρων κατά την Μυκηναϊκή εποχή στην περιοχή του μέσου ρου του Ευρώτα, και προκαταρκτική αντιστοίχιση τοπογραφίας, αρχαιολογικών ευρημάτων και της Ομηρικής εικόνας για την ευρύτερη περιοχή της περί την Σπάρτη Λακεδαίμονος.

Θα δούμε και το διπλανό Παλαιοπύργι.


Δείτε το υποστηρικτικό κείμενο ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟΝ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΙΟΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ εδώ

Δείτε παρακάτω την ομιλία από την 9η συνάντηση της Παρασκευής 24 Μαρτίου 2017