Εκτύπωση

Spartorama - Print | Με δέκα τρία θέματα στην ατζέντα η νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την προσεχή Τετάρτη

Με δέκα τρία θέματα στην ατζέντα η νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την προσεχή Τετάρτη

Με δέκα τρία θέματα στην ατζέντα η νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την προσεχή Τετάρτη
Στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σπάρτης (ισόγειο βιβλιοθήκης), την 29-07-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30
Οδός Εμπόρων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η    (Αριθ.29/2020)


Κυρίες και Κύριοι, 

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, που θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σπάρτης (ισόγειο βιβλιοθήκης), την 29-07-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) και της με αριθ.πρωτ.33282/εγκ.163/29-05-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα  πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θ Ε Μ Α Τ Α

 

1ο Περί διεξαγωγής αγώνα SPARTAN  RACE

Εισηγητές:  κ. Μιχαήλ Βακαλόπουλος, κ. Δημοσθένης Κακούρος

 

2ο Περί διεξαγωγής ή μη της εμποροπανήγυρης Μυστρά 2020

Εισηγητής:  κ. Αθανάσιος Καρλαύτης

 

3ο Λήψη απόφασης περί βράβευσης των αριστούχων μαθητών

Εισηγητής:  κ. Σπυρίδων Μοιράγιας

 

4ο Περί κατανομής ποσού 100.049,70 € για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης

Εισηγήτρια:  κ. Ελένη Δαράκη

 

5ο Περί έγκρισης της αριθ.44/2020 μελέτης: «Εγκατάσταση σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Σπάρτης – Υλοποίηση : Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Καπονικολός

 

6ο Περί ανάρτησης στο πρόγραμμα Διαύγεια της αριθ. 66/14-04-2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Εισηγητές:  κ. Ιωάννης Καρμοίρης, κ. Δήμητρα Γρηγόρη

 

7ο Εξέταση αίτησης Βαχαβιώλου Μιχαήλ για ανανέωση μείωσης μισθώματος

Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Δεδεδήμου

 

8ο Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και τεχνικού  προγράμματος οικονομικού έτους 2020 αναφορικά με την κατανομή πιστώσεων από τον ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ

Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Δεδεδήμου

 

9ο Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 αναφορικά με την κατανομή πιστώσεων από τους ΚΑΠ για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων

Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Δεδεδήμου

 

10ο Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 αίτημα  της  Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Υ.ΔΟΜ.& Π. για “Επισκευή φωτεινής επιγραφής κτιρίου Δημαρχείου”

Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Δεδεδήμου

 

11ο Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 αίτημα  της  Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Υ.ΔΟΜ.& Π. για ενίσχυση πιστώσεων πυροπροστασίας”

Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Δεδεδήμου

 

12ο Αποδοχή έκτακτης κατανομής από  το Υπουργείο Εσωτερικών στους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 - Αναμόρφωση προϋπολογισμού

Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Δεδεδήμου

 

13ο Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 αναφορικά με την δημιουργία  νέας εγγραφής  με τίτλο: «Πιστοποίηση λειτουργίας  παιδικών χαρών»

Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Δεδεδήμου

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Σπυρίδων Μοιράγιας