Εκτύπωση

Spartorama - Print | Με αναμορφώσεις προϋπολογισμού η νέα -δια περιφοράς- συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την προσεχή Τετάρτη

Με αναμορφώσεις προϋπολογισμού η νέα -δια περιφοράς- συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την προσεχή Τετάρτη

Με αναμορφώσεις προϋπολογισμού η νέα -δια περιφοράς- συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την προσεχή Τετάρτη
Την 5-08-2020 ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 12:00 και λήξη 13:00
Οδός Εμπόρων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η    (Αριθ.30/2020)


Κυρίες και Κύριοι, 

Καλείστε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  που θα πραγματοποιηθεί την 05-08-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 12:00 και λήξη 13:00  

Η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020), με τις  υπ’ αριθ. 40/20930/31-3-2020, 18318/13-3-2020 και 163/33282/29-05-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018. 

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη συνεδρίαση μετά  τη λήξη των μέτρων  αποφυγής  της διάδοσης  του κορωνοϊού  COVID-19. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω μέχρι την ώρα λήξης  της δια περιφοράς συνεδρίασης (13:00) οι δημοτικοί σύμβουλοι  θα μπορούν να ψηφίσουν τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης  με e-mail από τον προσωπικό τους λογαριασμό  προς το e-mail της Γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπάρτης (grammateia_ds@1504.syzefxis.gov.gr). Όσοι  Δημοτικοί σύμβουλοι  δεν διαθέτουν   προσωπικό e-mail  θα μπορούν να ψηφίσουν τα κατωτέρω θέματα  της ημερήσιας διάταξης  από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό  του κ. Προέδρου  του Δημοτικού Συμβουλίου  με γραπτό μήνυμα. 


Θ Ε Μ Α Τ Α


1ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού για δημιουργία κωδικού αριθμού για την «υποστήριξη για την σύνταξη οικονομικών καταστάσεων έτους 2019»

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου

 

2ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού  για δημιουργία κωδικών αριθμών για εξόφληση προστίμων (από Δ.Ο.Υ. και ΕΦΚΑ)

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου 

 

3ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού για  βράβευση αριστούχων μαθητών

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου

 

4ο Αναμόρφωση  προϋπολογισμού για αμοιβή μαθητευόμενων ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2020-2021

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου

 

5ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου 

 

Μετά την ώρα λήξης της ψηφοφορίας (13:00) καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Σπυρίδων Μοιράγιας