Εκτύπωση

https://www.spartorama.gr/articles/54819/

Spartorama - Print | «Χριστού Γέννα», από τον Γεώργιο Κόρδη

«Χριστού Γέννα», από τον Γεώργιο Κόρδη - video

«Χριστού Γέννα», από τον Γεώργιο Κόρδη
Μια πρωτότυπη Εικόνα της Γεννήσεως
Οδός Εμπόρων

Η είσοδος του Θεού  στην ανθρώπινη ιστορία και η υποστατική πρόσληψη - ένωση της ανθρώπινης φύσεως στο πρόσωπο του  Θεού Λόγου με τρόπο ασύγχυτο, άτρεπτο και αδιαίρετο, έφερε νέο όραμα στον κόσμο· το όραμα της των πάντων ενώσεως σε μια κοινωνία  καταλλαγής, ειρήνης και αγάπης.

Η των πάντων ενότης.

Αυτό είναι το νόημα που απορρέει από το γεγονός της Ενανθρωπήσεως του Λόγου. Κι αυτή την συνέπεια επιχείρησα να καταγράψω σε μια εικόνα, στην οποία γύρω από το κεντρικό πυρηνικό στοιχείο της Γέννησης ο κτιστός κόσμος, ορατός τε και αόρατος, τα έμψυχα και τα άψυχα, παρουσιάζονται σε μια κίνηση ένωσης, σε έναν έρρυθμο χορό ενότητας στον οποίο διαδηλώνεται με αισθητό τρόπο ο πόθος της εν ελευθερία ένωσης.

Καλά Χριστούγεννα σε όλους μας


Γεώργιος Κόρδης


Φωτο άρθρου: Χριστού Γέννα. Αυγοτέμπερα σε ξύλο, 85x125 εκ. 2020

Όποιος θα ήθελε περισσότερες εξηγήσεις για την εικόνα μπορεί να παρακολουθήσει την συζήτηση με τον Χρήστο Μακρόπουλο παρακάτω.