Εκτύπωση

https://www.spartorama.gr/articles/56530/

Spartorama - Print | Εντάχθηκε στο ΠΕΠ Πελοποννήσου, η προμήθεια από τον Δήμο Αν. Μάνης απορριμματοκιβωτίων με συμπίεση

Εντάχθηκε στο ΠΕΠ Πελοποννήσου, η προμήθεια από τον Δήμο Αν. Μάνης απορριμματοκιβωτίων με συμπίεση

Εντάχθηκε στο ΠΕΠ Πελοποννήσου, η προμήθεια από τον Δήμο Αν. Μάνης απορριμματοκιβωτίων με συμπίεση
14 απορριμματοκιβωτίων χωρητικότητας 12 κυβικών μέτρων το καθένα με προϋπολογισμό 399.280 ευρώ
Οδός Εμπόρων

Με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα εντάχθηκε στο ΠΕΠ Πελοποννήσου, με προϋπολογισμό 399.280 ευρώ, η προμήθεια απορριμματοκιβωτίων με συμπίεση, με δικαιούχο τον Δήμο Ανατολικής Μάνης. 

Η πράξη αφορά στην προμήθεια 14 απορριμματοκιβωτίων χωρητικότητας 12 κυβικών μέτρων το καθένα, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας του εν λόγω δήμου, προκειμένου να ενισχυθούν ουσιαστικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες αυτού του επιπέδου προς τους δημότες, καθώς και να μειωθεί ο χρόνος εργασίας των συνεργείων αποκομιδής απορριμμάτων. 

Τα απορριμματοκιβώτια εξυπηρετούν τις ανάγκες χωριστής συλλογής των ανακυκλώσιμων οικιακών αποβλήτων του Δήμου Ανατολικής Μάνης στα ρεύματα χαρτί, αλουμίνιο και πλαστικό. 

Την σχετική απόφαση μπορείτε να δείτε εδώ