Εκτύπωση

https://www.spartorama.gr/articles/56614/

Spartorama - Print | Ο Εμπορικός Σύλλογος Σπάρτης ζητά ένα Μηχανικό και έναν Οικονομολόγο για να τον βοηθήσουν στην επίβλεψη του Έργου Open Mall

Ο Εμπορικός Σύλλογος Σπάρτης ζητά ένα Μηχανικό και έναν Οικονομολόγο για να τον βοηθήσουν στην επίβλεψη του Έργου Open Mall

Ο Εμπορικός Σύλλογος Σπάρτης ζητά ένα Μηχανικό και έναν Οικονομολόγο για να τον βοηθήσουν στην επίβλεψη του Έργου Open Mall
Υποβολή αιτήσεων έως την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021, στις 12:00 μ.μ.
Οδός Εμπόρων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή (πρόσληψη έκτακτου προσωπικού) δύο (2) Στελεχών Υποστήριξης του Εμπορικού Συλλόγου Σπάρτης «Ο ΕΡΜΗΣ», Συνδικαιούχου της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (OpenMall) Σπάρτης» με κωδικό ΟΠΣ5037870, στο πλαίσιο του Υποέργου 8.