Εκτύπωση

https://www.spartorama.gr/articles/59137-ta-gak-lakonias--dimosiopoioun-duo-tekmiria-dioikitikis-parekklisis-me-metaxu-tous-apostasi-enamisi-aiona-a1873--2022a/

Spartorama - Print | Τα ΓΑΚ Λακωνίας, δημοσιοποιούν δυο τεκμήρια διοικητικής παρέκκλισης με μεταξύ τους απόσταση ενάμιση αιώνα (1873, 2022)

Τα ΓΑΚ Λακωνίας, δημοσιοποιούν δυο τεκμήρια διοικητικής παρέκκλισης με μεταξύ τους απόσταση ενάμιση αιώνα (1873, 2022)

Τα ΓΑΚ Λακωνίας, δημοσιοποιούν δυο τεκμήρια διοικητικής παρέκκλισης με μεταξύ τους απόσταση ενάμιση αιώνα (1873, 2022)
Με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Αρχείων (9.6.2022)
Οδός Εμπόρων

Ένας από τους βασικούς σκοπούς των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) είναι η διοργάνωση επιστημονικών και άλλων πολιτιστικών δράσεων, με στόχο την προβολή του έργου των Γ.Α.Κ. και την ανάδειξη του ρόλου των αρχείων ως τμήμα της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας της χώρας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα εξωστρεφούς δράσης και σύνδεσης των Γ.Α.Κ. με τη διεθνή αρχειονομική κοινότητα, με απώτερο σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα αρχείων, είναι ο εορτασμός της Διεθνούς Ημέρας Αρχείων (προηγούμενη ονομασία: Παγκόσμια Ημέρα Αρχείων), στις 9 Ιουνίου κάθε έτους.

Τόσο στην Κεντρική όσο και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες στο παρελθόν διοργανώνονταν πλήθος εκδηλώσεων που συνοδεύονταν από εκθέσεις αρχειακού υλικού και ομιλίες. Τα τελευταία όμως χρόνια, λόγω των έκτακτων υγειονομικών προβλημάτων οι εκδηλώσεις αυτές έχουν ανασταλεί.

Εφέτος επιλέξαμε την Ημέρα αυτή να δημοσιοποιήσουμε δύο τεκμήρια που με απόσταση ενάμιση αιώνα (1873, 2022) πληροφορούν τον αναγνώστη αλλά και τον ερευνητή για τα προβλήματα της δημόσιας διοίκησης και τις όποιες παρεκκλίσεις τους:

  1. μία επιστολή από  26.2.1873 της Αικατερίνης Ζαφειροπούλου από το Ναύπλιο προς τον ανιψιό της (γιο της αδελφής της) Περικλή Σαλβαρά στο Μιστρά, σύμφωνα με την οποία η Δίκη «δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθή εις Σπάρτην ούτε εις Καλάμας ούτε ενταύθα, διότι ένεκα αναφορών της Μητρός των φονευθέντων η εισαγγελία των Εφετών επανειλημμένα διετάχθη παρά του Υπουργού της Δικαιοσύνης να προσδιορίση τη δίκην εις Τρίπολιν και μεταξύ των πρώτων δικών, παρατηρεί  δε το Υπουργείο ότι οι κατηγορούμενοι ενταύθα και εις Σπάρτην και εις Καλάμας έχουν συγγενείς εκ των πρωτευόντων και πολλά τα μέσα προς ματαίωσιν της Δικαιοσύνης».
  2. ενημερωτικό σημείωμα της υπηρεσίας των Γ.Α.Κ. Λακωνίας «Περί των διαδικασιών αποκατάστασης του παλαιού πρωτοδικείου Σπάρτης», 16 Μαρτίου 2022.