Εκτύπωση

https://www.spartorama.gr/articles/59219-paea-lakonias-ilektrofotismos-stin-epektasi-tis-odou-lukourgou-eos-tin-sumboli-me-tin-epa-odo-4-sparti---skoura---geraki/

Spartorama - Print | Π.Ε. Λακωνίας: «Ηλεκτροφωτισμός στην επέκταση της οδού Λυκούργου έως την συμβολή με την Επ. Οδό 4 Σπάρτη - Σκούρα - Γεράκι»

Π.Ε. Λακωνίας: «Ηλεκτροφωτισμός στην επέκταση της οδού Λυκούργου έως την συμβολή με την Επ. Οδό 4 Σπάρτη - Σκούρα - Γεράκι»

Π.Ε. Λακωνίας: «Ηλεκτροφωτισμός στην επέκταση της οδού Λυκούργου έως την συμβολή με την Επ. Οδό 4 Σπάρτη - Σκούρα - Γεράκι»
Ήδη ξεκίνησαν οι εργασίες και αναμένεται ότι το έργο θα προχωρήσει σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
Οδός Εμπόρων

Την Παρασκευή 17/6/2022 παρουσία του Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Νίκωνα Τζινιέρη  του Προϊσταμένου των Συγκοινωνιακών Έργων και του επιβλέποντα, έγινε η εγκατάσταση του ανάδοχου  στο έργο «Ηλεκτροφωτισμός  στην επέκταση της οδού Λυκούργου έως την συμβολή με την Επ. Οδό 4 Σπάρτη - Σκούρα - Γεράκι» Π/Υ 260.000€.

Ήδη από την Δευτέρα 20/4/2022, ξεκίνησαν οι εργασίες και αναμένεται ότι το έργο θα προχωρήσει σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.