Εκτύπωση

https://www.spartorama.gr/articles/60302-me-pente-themata-stin-atzenta-i-prosechis-sunedriasi-tou-dasa-tin-tetarti--7-dekembriou-2022/

Spartorama - Print | Με Πέντε Θέματα στην Ατζέντα η Προσεχής Συνεδρίαση του Δ.Σ. την Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2022

Με Πέντε Θέματα στην Ατζέντα η Προσεχής Συνεδρίαση του Δ.Σ. την Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2022

Με Πέντε Θέματα στην Ατζέντα η Προσεχής Συνεδρίαση του Δ.Σ. την Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2022
Στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) και ώρα 19:00
Οδός Εμπόρων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  (Αριθ. 45/2022)

                                                                     

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) στις 7 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θ Ε Μ Α Τ Α

 

1ο Λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την αποδοχή της αγωγής με ΓΑΚ/ΕΑΚ 76475/2059/2022 αγωγής και της υπ’ αριθμ. ΓΑΚ/ΕΑΚ 108042/2816/2022 κλήσης μετά από ματαίωση και επαναπροσδιορισμού της ως άνω αγωγής των 1) Μπένου Ουρανίας κ.λ.π. συμβασιούχων ορισμένου χρόνου, εργαζομένων στον Δήμο Σπάρτης, και παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο να δώσει ειδική πληρεξουσιότητα στον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου να αποδεχθεί και συνομολογήσει εν όλω την ανωτέρω αγωγή

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Τριτάκης

 

2ο Αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης»

Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου

 

3ο Ορισμός τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης»

Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου

 

4ο Ανασυγκρότηση Διαπαραταξιακής Επιτροπής Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας Άρδευσης στο Δήμο Σπάρτης

Εισηγητής: κ. Θεμιστοκλής Πατσιλίβας

 

5ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2022

Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Δεδεδήμου

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ελένη Δαράκη