Εκτύπωση

https://www.spartorama.gr/articles/74507-i-luriki-antigoni-tou-sofokli-sto-archaio-theatro-gutheiou/

Spartorama - Print | Η «Λυρική» Αντιγόνη του Σοφοκλή στο Αρχαίο Θέατρο Γυθείου

Η «Λυρική» Αντιγόνη του Σοφοκλή στο Αρχαίο Θέατρο Γυθείου

Η «Λυρική» Αντιγόνη του Σοφοκλή στο Αρχαίο Θέατρο Γυθείου
Το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023
Οδός Εμπόρων

Στο πλαίσιο των Ημερών Πολιτισμού και Ιστορίας που διοργανώνει ο Δήμος Ανατολικής Μάνης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ανατολικής Μάνης,, η λυρική παράσταση «Αντιγόνη».

Πρόκειται για μια παράσταση της Αντιγόνης, την κορυφαία τραγωδία του Σοφοκλή σε μορφή αναλογίου. Ο μουσικός που αναβίωσε την τεχνική της αρχαίας λύρας Νίκος Ξανθούλης, η χορεύτρια που ειδικεύθηκε στον αρχαίο χορό Θάλεια – Μαρί Παπαδοπούλου και οι κορυφαίοι ηθοποιοί, Δημήτρης Μαύρος και Μαρία Παπαφωτίου, ερμηνεύουν το έργο του Σοφοκλή σε μια διαφορετική προσέγγιση και αναδεικνύουν τη σχέση του λόγου με τη μουσική. Η μετάφραση είναι του Ανδρέα Ζούλα.

Ώρα έναρξης: 21:00

Οι εκδηλώσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του Υποέργου 1: Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «Manifest» της Πράξης «Διοργάνωση εκδηλώσεων Manifest» με Κωδικό ΟΠΣ 5168465, που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).