Εκτύπωση

https://www.spartorama.gr/articles/9354/

Spartorama - Print | Όγδοη Διάλεξη, του Δεύτερου Κύκλου Ομιλιών, από τον Απόστολο Πιερρή

Όγδοη Διάλεξη, του Δεύτερου Κύκλου Ομιλιών, από τον Απόστολο Πιερρή

Όγδοη Διάλεξη, του Δεύτερου Κύκλου Ομιλιών, από τον Απόστολο Πιερρή
«Σπάρτη και Αθήνα προς το Τέλος του 6ου Αιώνα: Περίπλοκες Σχέσεις», Παρασκευή 9 Μαρτίου, 8.30 το βράδυ, στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
Οδός Εμπόρων

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Κύκλος Β’

                               

Η Σπάρτη από την Δημιουργία του Ελληνισμού στην Ελληνική Ηγεμονία. Το Λακεδαιμόνιο Θέρος (556-371 π.Χ.) 

Τον 7ο αιώνα π.Χ. η Σπάρτη έχει αφιερωθεί στον μέγα πρωθήβη του Κάλλους και εορτάζει τις τέλειες παιδιές της αιώνιας «ώρας» της νεότητας.

Δημιουργείται ο Δωρικός ύμνος του θείου έρωτα του καλού, η λυρική μελική ποίηση (Αλκμάν), συνίσταται η πρώτη και δεύτερη κατάσταση της  μουσικής (Τέρπανδρος, Θαλήτας και οι λοιποί του σπουδαίου ομίλου που συνέτρεχαν στην πρωτεύουσα πόλη του Ελληνισμού), αναδύεται η ορατή Μορφή του Απόλυτου στα ορειχάλκινα ειδώλια (πολεμικοί Απόλλωνες) και μεγαλύνεται στην αρχή της μνημειακής πλαστικής (Κούρος της Φιγαλείας).

Ο ίδιος ο νεαρώδης Σπαρτιάτης σμιλεύει την παρουσία του εις άγαλμα Απόλλωνος, εις ίνδαλμα τελειότητας, εις Κούρο σφύζοντα την ωραία ακμή του κοσμικού ανθού, υμνούμενο από ποίηση και εικαστική τέχνη, επιδεικνυόμενο στις τελετές της αιωνιότητας, τελικό αίτιο παντός  Ελληνικού «Κόσμου» δια του Δωρικού έρωτα.

Κάθε αρετή (ανδρεία), κάθε ικανότητα και δεξιότητα (γυμναστική, χορευτική, στρατιωτική), κάθε δεινότητα (επιβίωση υπό συνθήκες ορεσίβιων αδέσποτων ορδών εκτός θεσμών πόλεως) – απορρέει από μιάν και την αυτήν μορφολογική τελειότητα. Βάζοντας στόχο υπέρτατο αυτήν, προκύπτουν τα άλλα κατά φυσική, αβίαστο ακολουθία. Ο εσθλός είναι υπερήφανος γιατί αποτελεί είδωλο και «είδος», ιδέα του Απόλλωνα, και ως εκ τούτου είναι γενναίος, είναι ορθός, είναι αρμονικός στις κινήσεις και τις σχέσεις του, είναι δυνατός και ευλύγιστος και ανθεκτικός στην μάχη και στο άθλημα και στον χορό, είναι άξων της ύπαρξης. Ρωμαλέο σώμα και θυμοειδές φρόνημα, κάλλος και τιμή, αρμονία στα μέλη και στον νου, πάνε μαζύ, είναι η ίδια τελειότητα της φύσης.

Ο θεομορφισμός κάλλους του ανθρώπινου άνθους είναι Ελληνικό ιδίωμα (ο Άξων του Κόσμου και της Ιστορίας), Δωρικό βίωμα και Σπαρτιατικό επίτευγμα.

Οι Γυμνοπαιδιές είναι το σύμβολο του Σπαρτιατικού έαρος στον 7ο αιώνα π.Χ.

Χοροί επίδειξης κάλλους γυμνής μορφής στεφανωμένης από μουσική και ποίηση υψηλής τέχνης εις δόξαν αιωνιότητας και ανάμνηση πολεμικής ανδραγαθίας (Σπαρτιατική νίκη επί του Άργους σε καθοριστική μάχη για την Θυρεάτιδα περί το 718 π.Χ.). Οι παιδιές της ευ-μορφίας θεσπίστηκαν το πρώτον δεκαετίες αργότερα, το 665 π.Χ., λίγο κατόπιν των πρώτων μουσικών Καρνείων (676 π.Χ. , ή ένα δυο χρόνια αργότερα, εντός της 26ης Ολυμπιάδος). Τρία χρόνια πριν την συσταση των Γυμνοπαιδιών είχε λήξει ο Β’ Μεσσηνιακός Πόλεμος. –

Στην Δωρική Θήρα, Σπαρτιατική αποικία, γιγάντιος αναλημματικός τοίχος οικοδομείται (στο δεύτερο μισό του 7ου αιώνα π.Χ.) για να στερεωθεί τεχνητό επίπεδο έδαφος στους βράχους μεταξύ του ναού του Καρνείου Απόλλωνος και του Γυμνασίου επί της επιβλητικής άκρης της πόλεως, προοριζόμενο για τις Γυμνοπαιδιές της τελειότητας, αντίστοιχο του «Χορού» της Σπαρτιατικής αγοράς.

[Τα Χρονικά του Ευσεβίου τοποθετούν τις πρώτες Γυμνοπαιδιές το 4ο έτος της 28ης Ολυμπιάδος = 665 π.Χ. Ο Hieronymus στην λατινική μετάφραση  ορίζει το 3ο έτος της 27ης Ολυμπιάδος (670 π.Χ), η δε Αρμενική μετάφραση το 4ο (669 π.Χ.). Η πρώτη χρονολογία είναι συμβατώτερη με την λήξη του Β’ Μεσσηνιακού Πολέμου (668 π.Χ.).].

 

[Δείτε σχετικά κυρίως τις μελέτες μου (ανηρτημένες στον ιστότοπο του Ινστιτούτου, τμήμα Research Projects, κατηγορία «Δωρικές Μελέτες»)                 

  1. Ο Χαρακτήρας της Δωρικής Ταυτότητας του Ελληνισμού, XVI: Οι Θυρεατικοί Στέφανοι και ο Απόλλων-Ζευς του Ugento, Μορφολογία και Συμβολισμός,
  2. Μορφολογία και Ύφος Αρχαϊκής Λακωνικής Πλαστικής, ΙΙ: Γυμνοπαιδιαί και οι ορειχάλκινοι «Θυρεατικοί» Παίδες (Ομάδα Αγαλματίων Β) 
  3. Πνοές από τις Λακεδαιμόνιες Γυμνοπαιδιές.       

Για το γενικώτερο θέμα του άξονα του Κάλλους στην Δωρική ουσία του πολιτισμικού Ελληνισμού συμβουλευθείτε πλήθος μελετών μου στο προανεφερθέν τμήμα του ιστοτόπου. Ιδιαίτερα π.χ.:

Μορφολογία και Ύφος Αρχαικής Λακωνικής Πλαστικής, Ι: Ο Κούρος-Απόλλων του Κάλλους και της Ανδρείας (Ομάδα Αγαλματίων Α).]

 

Το Λακεδαιμόνιο έαρ του 7ου π.Χ. αιώνα διαλαλεί ο κατάλογος των σωζομένων καταγραφών Ολυμπιονικών για τους δυο πρώτους αιώνες των εμβληματικών αγώνων του Ελληνισμού. Στις Ολυμπιακές αναγραφές σημειώνεται αποφασιστική γενική Λακωνική πρωτοκαθεδρία κατά την περίοδο από της 15ης (720 π.Χ.) μέχρι της 47ης (592 π.Χ) Ολυμπιάδος.

[V. I. Rutgers, Sexti Iulii Africani ?λυμπιάδων ?ναγραφή, adiectis ceteris quae ex Olympionicarum Fastis supersunt; cf. P. Christesen, Olympic Victor Lists and Ancient Greek History; esp. v. L. Moretti, Olympionikai: I vincitori negli antichi agoni olimpici].

                             ***

Αλλά η παιδιά του κάλλους στην εορτή της αιωνιότητας αφαιρεί προσοχή και ενέργεια από την μέριμνα του χρόνου και τον επιτυχή χειρισμό των εξελίξεων στο γίγνεσθαι.

Η Σπάρτη καταφέρνει να δώσει, επιμένοντας ανυποχώρητα, τελειωτική λύση στο Μεσσηνιακό πρόβλημα με τον Β’ Μεσσηνιακό Πόλεμο (685 – 668 π.Χ.).

Και η μεν ήττα της από τους Αργείους στην μάχη των Υσιών το 669 π.Χ είναι περιστασιακή και εν μέρει οφείλεται στην ταυτόχρονη διεξαγωγή δύο πολέμων εκ μέρους των Λακεδαιμονίων. Οι Ναυπλιείς ως φιλολάκωνες (?π? λακωνισμ?) εκδιώχθηκαν από την Ναυπλία και κατοίκησαν την Μεθώνη που οι Λακεδαιμόνιοι τους προσέφεραν ως νέα πατρίδα από την νεοκατακτηθείσα Μεσσηνία. [Παυσανίας IV 24, 2; 35, 2].

 Λίγα χρόνια μετά, το 665 π.Χ., οι Σπαρτιάτες εορτάζουν τις πρώτες Γυμνοπαιδιές, θεσμοποιώντας την ανάμνηση της μεγάλης νίκης τους επί των Αργείων στην Θυρεατική.

Πρώτιστη σημασία έχει το πώς εορτάζουν μια σπουδαία στρατιωτική επιτυχία: με επίδειξη του ρωμαλέου κάλλους της χρυσής νεολαίας του Απόλλωνα.

Γεωπολιτικά το νόημα της κίνησης της Σπάρτης από την Θυρέα βόρεια της Κυνουρίας προς τις Υσιές όπου το πέρασμα στο όρος Παρθένιο μεταξύ Αργολικού κάμπου και ανατολικής  Αρκαδίας συνίσταται στον στρατηγικό επεκτατισμό της Λακεδαιμόνιας δύναμης προς βορρά μετά την οριστική εξασφάλιση όλης της νότιας Πελοποννήσου.

Τριπλή καταγράφεται αυτή η στρατηγική προβολή ισχύος σε συνέχεια της λήξης του Μεσσηνιακού προβλήματος. Εξ ανατολών προς Δυσμάς, στις Υσιές, στην Τεγέα και στην Φιγάλεια. Στις Υσιές η προβολή απέτυχε, στην Φιγάλεια επέτυχε, στην Τεγεατική συνήντησε υπερβολικές, μακροχρόνιες  δυσκολίες.

Η έκβαση των συμβάντων στην Φιγάλεια δίνει τον τόνο στην ορθή ερμηνεία του Ανύσματος της Ιστορίας τότε. Μετά το πέρας του Β’ Μεσσηνιακού Πολέμου, και εις τιμωρία για την Αρκαδική υποστήριξη των ηττημένων κατά την πολυετή αντίστασή τους εναντίον των επίμονων  Σπαρτιατικών προσβολών στο τελευταίο οχυρό τους, την Είρα στα αριστερά του άνω ρου της Νέδας, γειτονική της Φιγάλειας, - οι Λακεδαιμόνιοι καταλαμβάνουν την Φιγάλεια (659 π.Χ.). Οι Αρκαδικοί Πελασγοί Φιγαλιείς προσφεύγουν στον θεό των Δωριέων εχθρών τους, και Πυθικός χρησμός από το Μαντείο των Δελφών τους δίνει την λύση (No. 30 Parke-Wormell): το νόημα είναι ότι αν οι Φιγαλιείς εξαπολλωνισθούν, οι Σπαρτιάτες θα φύγουν και αυτοί θα ανακτήσουν την ανεξαρτησία τους. Ο Απόλλων ζητεί ανθρώπινη εκατόμβη παλληκαριών από το Ορεσθάσιο, όπου η σχέση με τον Ορέστη σηματοδοτεί Αχαϊκή παράμετρο. Έτσι γίνεται, και η Φιγάλεια υιοθετεί Δωρικούς τρόπους βίου και την λατρεία του Απόλλωνος Επικουρίου στο νευραλγικό σημείο του όρους της Αφροδίτης μεταξύ Λυκαίου Διός και Άντρου της Δήμητρος Μελαίνης, μεταξύ Ουράνιας Κυριότητας και Χθόνιας Γονιμότητας.     

[Για τα Φιγαλειακά, 659 π.Χ., έχω αναλυτικά περιγράψει τα γεγονότα και συνθετικά εξηγήσει το νόημα των εξελίξεων στις μελέτες μου για τον Επικούριο Απόλλωνα (δείτε σχετικά στον ιστότοπο του Ινστιτούτου ειδική κατηγορία στο τμήμα Research Projects).]

Χρησμοί παραδίδονται από τους Δελφούς που κωλύουν την προς βορρά προβολή της Σπαρτιατικής κυριαρχίας.

Οι Παρθενίαι (και όχι οι Επευνάκται, παρά τον Διόδωρο 8, 21, 3, ο οποίος συγχέει δύο κοινωνικές αναστατώσεις στην Σπάρτη) μετά το τέλος του Α’ Μεσσηνιακού Πολέμου ζητούν την εύφορη Σικυωνία για να εγκατασταθούν, αλλά ο θεός τους το αποκλείει και τους στέλνει στον Τάραντα (708 π.Χ.). [Nos 46, 47 Parke-Wormell].

Η Σπάρτη επιδιώκει την προσάρτηση της Αρκαδίας στην αρχή του 7ου αιώνα π.Χ. Πάλι ο Πύθιος αποκρούει το σχέδιο, δίνοντας μόνον την προσεχή στην Λακωνία Τεγεάτιδα [No 31 P-W]. Προσκρούουν οι Λακεδαιμόνιοι και στο ήσσον εγχείρημα επί μακρόν. Μόνον κατά το πρώτο ήμισυ του επόμενου 6ου αιώνα το κατορθώνουν υπό την εποπτεία χρησμών οικείωσης του Αχαϊκού παρελθόντος μεγέθους (τα οστά του Ορέστη).

 [Nos 32-33 P-W; cf. No 34 για την μεταφορά των οστών του Τισαμενού από την Αχαϊκή Ελίκη. – Για την δέουσα προσοχή στους προδωρικούς ήρωες  της Λακεδαίμονος, v. No 220 P-W. – Η προσοχή έδωσε και την διαδεδομένη στην λυρική ποίηση αντίληψη ότι το κέντρον της Αχαϊκής δύναμης των Πελοπιδών ήταν η Σπάρτη και όχι οι Μυκήνες. Cf. Στησίχορος Fr. 216 Page-Davies-Campbell; Σιμωνίδης Fr. 549 P-D-C. Λάκων ο Ορέστης, Πίνδαρος, Πυθιόνικοι, ΧΙ, 16. Ο Αγαμέμνων έθανεν στις Αμύκλες, ibid. 31sqq. Cf. Παυσανίας ΙΙΙ, 19, 6; Ηρόδοτος 7, 163; Λυκόφρων 1124].

Ποιο αποκαλυπτικό από όλα για την παλινδρομούσα στάση της Σπάρτης στην ηγεμονική μέριμνα είναι ότι στον Α’ Ιερό Πόλεμο περί των Δελφών η ακραιφνής Δωρική πόλη του κατ’ εξοχήν Δωρικού θεού δεν μετέχει ούτε ως ηγετική δύναμη (Θεσσαλία, Σικυών, Αθήνα), ούτε καν οπωσδήποτε ενεργά. Την ανεξαρτησία του Πυθικού Ιερού εναντίον της τοπικής Κρίσσας και του Φωκικού συστήματος αναλαμβάνει υπέρ της Αμφικτυονίας αφ’ ενός η άμεσα ενδιαφερομένη Θεσσαλική δύναμη (λόγω γειτνίασης προς τον αρχικό πόλο της Αμφικτυονίας, το ιερό της Δήμητρος στην Ανθήλη παρά τις εκβολές του Σπερχειού ποταμού), αφ’ ετέρου δε η ισχυρή Σικυών απέναντι από τον κόλπο της Ιτέας για να δρέπει αυτή υπό τον τύραννο Κλεισθένη μέρος των προσόδων από τους προσκυνητές και τις δοσοληψίες του Ιερού. Η Αθήνα εμπλέκεται με την προσπάθεια του Σόλωνα για διεθνή ρόλο της πάσχουσας πόλης και υπέρ του Δελφικού θεού. Κραυγαλέα είναι όμως πέρα από κάθε συμμετοχή η απουσία της Σπάρτης του Απόλλωνα.

[Για την φύση της Αμφικτυονίας δείτε την μελέτη μου Ο Χαρακτήρας της Δωρικής Ταυτότητας του Ελληνισμού, XV: Δελφική Αμφικτυονία, στον ιστότοπο του Ινστιτούτου, τμήμα Research Projects, κατηγορία «Δωρικές Μελέτες»].

Στον πυλώνα της μέριμνας στον χρόνο που διέπει εξουσία, κυριότητα και ηγεμονία η Σπάρτη παλινδρομεί. Η Απολλώνια Διαθήκη δεν την αφήνει να δώσει περισσότερη ανήσυχη φροντίδα για τα έγχρονα του γίγνεσθαι από όσο είναι το ελάχιστο συμβατό με την ύπαρξη στον χρόνο. Αλλά η Διαθήκη επιτάσσει η ύπαρξη στον χρόνο να είναι υπέρ της αιωνιότητας. Και αιωνιότητα για την Δωρική ουσία του Ελληνισμού είναι ο δοξοστέφανος του κάλλους της τελειότητας.

Την νότιο Πελοπόννησο ο αγλαός πρωθήβης έδωσε στην Σπάρτη όχι για ηγεμονία αλλά για ανεξαρτησία των Σπαρτιατών από την βιοτική μέριμνα της οικονομίας, των μέσων διαβίωσης. Το παραπέρα θα ελάττωνε την αφιέρωση στην τέλεια μορφή υπεισάγοντας πρακτικές μέριμνες διαχείρισης άχρηστες για το «τέλος» του κάλλους.

Η ηγεμονία της Σπάρτης είναι η κυριαρχία του τελικού αιτίου. Δρα στα πάντα όχι ως μήτρα γέννησης δια γενετήσιας συνουσίας, ούτε ως δημιουργός δι’ αμέσου επαφής χειρονακτών το έργο, αλλά ως υπερτελές τέλος έλκον μακρόθεν δι’ έρωτος και αδράστου ενεργείας. Ο Απόλλων είναι έκατος και εκηβόλος. Συναρπάζει και κάνει τα πάντα χωρίς να κάνει τίποτα, όπως η απόλυτη ομορφιά.

Και αυτό είναι το μοντέλο της Σπάρτης για την ιδιότυπη ηγεμονία της. Δύσκολα επεμβαίνει δραστήρια, δυσκολώτερα μάχεται: όποτε χρειάζεται για τον δύστροπο ανέραστο του κάλλους. Που σε ένα πολιτισμό του κάλλους δεν συμβαίνει συχνά.

Όπως στην ηγεμονία και οικονομία, έτσι και στην οικογένεια η φροντίδα του Σπαρτιάτη να μην μεριμνά υπέρ το απολύτως απαραίτητο για τα πράγματα του χρόνου καταλήγει ενίοτε σε προβληματικές καταστάσεις.

Η Σπαρτιατική οικογένεια έχει αυστηρά τεκνογονικό, μάλιστα ευγονικό, σκοπό. Αυτό επιτρέπει δομές ευρύτερες από την συνήθη γαμήλια κανονικότητα. Μια γυναίκα καλλίπαιδη ή σε κατάσταση φυσικής ετοιμότητας για βέλτιστη τεκνογονία μπορούσε να συνέλθει με άνδρα άζευκτο προς αυτήν με σκοπό τον ευκλεή τόκο. Από το άλλο μέρος η σφοδρή γενετήσια επιθυμία μείξης στην γυναίκα με ίνδαλμα νεαρώδους ανδρότητας λειτουργεί ευεργετικά στον συλλαμβανόμενο γόνο. Και στην Σπάρτη επιχωρίαζαν φανερά και επαινούμενα αυτές οι ιδιαιτερότητες.

[Δείτε την προαναφερθείσα μελέτη μου «Πνοές από τις Λακεδαιμόνιες Γυμνοπαιδιές» και άλλες έρευνες στον ιστότοπο υπό την κατηγορία «Δωρικές Μελέτες».]

Στις ειδικές συνθήκες του Α’ και Β’ Μεσσηνιακού πολέμου, η αποφασιστική επιμονή της Σπάρτης να βλέπει τον γάμο και τα γενετήσια sub specie aeternitatis, δημιούργησε κοινωνικά προβλήματα. Οι παρατεταμένες και συχνές απουσίες των ανδρών στην Μεσσηνία, η αποκλειστική απασχόλησή τους στην υπερίσχυση του δικού τους αυθεντικά Δωρικού τρόπου άπαξ και ενεπλάκησαν στον αγώνα αριστείας εν πολέμω, η αμέριμνη φροντίδα για την πραγμάτωση του ιδεώδους αντί της αφρόντιδος μέριμνας για τα αναγκαία του βίου, μαζύ με τις δομικές δυνατότητες που ο ευγονικός προσανατολισμός της συζυγίας περιελάμβανε, έκαναν τις Σπαρτιάτισσες να επιδοθούν σε συλλήψεις από νεαρά αγόρια αδέσμευτα από όρκους ανεπίστροφης αποχής των ανδρών  από τα έγχρονα κατά την επιδίωξη αριστοδοξίας στην Μεσσηνία, και διαθέσιμα στην Λακεδαίμονα άζυγα και άμωμα από γυναικός.

Δεν ήταν το φαινόμενο καθ’ εαυτό, καθ’ όλα κανονικό για την Σπάρτη,  αλλά ο σημαντικός αριθμός που προκάλεσε πρόβλημα. Τα τέκνα αυτών των παροδικών γενετήσιων δεσμών ήσαν οι Παρθενίαι. Αν γεννήθηκαν κατά το δεύτερο μισό του Α’ Μεσσηνιακού πολέμου (733-723 π.Χ.), θα ήσαν  15 με 25 χρονών το 708 π.Χ., όταν προέκυψε κοινωνικό πρόβλημα, πρωτίστως στο Λυκούργειο σύστημα των κλήρων. Με την καθοδήγηση της αποικιακής πολιτικής του Μαντείου των Δελφών οι Παρθενίαι υπό τον Φάλανθο (όνομα και πράγμα!) θεμελίωσαν τον μεγάλο Τάραντα.

[Χρειάζεται ζυγοστάθισμα και διόρθωση των μαρτυριών για τους Παρθενίες και συστηματική αναφορά τους στην ιδιαίτερη Σπαρτιατική κατάσταση. V. Αντίοχος FrGrH 555F3 Jacoby; Έφορος FrGrH 70F216; Αριστοτέλης, Πολιτικά, 1306b27; Λανθασμένη για την Σπάρτη η συμβατική ερμηνεία  των «Παρθενίων», Ησύχιος s.v. – Cf. Πολύβιος ΧΙΙ, 6, 10; Διόδωρος XV 66; Διονύσιος Αλικαρνασσεύς, Ρωμαϊκή Αρχαιολογία,  XVII, 1; Πολύαινος ΙΙ 14, 2; Justinus III 4; Ευστάθιος, Σχόλια στον Διονύσιο Περιηγητή, 376. – Η σύζευξη Παρθενίων και Επευνακτών στον Διόδωρο VIII 21, δεν είναι σωστή. – Cf. Fr. Kiechle, Messenische Studien, Untersuchungen zur Geschichte der Messenischen Kriege und der Auswanderung der Messenier, pp. 8-9; idem, Lakonien und Sparta, Untersuchungen zur ethnischen Struktur und zur politischen Entwicklung Lakoniens und Spartas bis zum Ende der archaischen Zeit, pp. 176sqq.]

Διάφορο ήταν το πρόβλημα, η λύση και η κατάληξή του κατά τον Β’ Μεσσηνιακό Πόλεμο. Εις αναπλήρωση λειψανδρίας, κακώς αγομένων των πολεμικών πραγμάτων αρχικά για τους Λακεδαιμόνιους, τέλειοι εκ των Ειλώτων αναβιβάστηκαν στις νυφικές κλίνες αποθανόντων Σπαρτιατών και πολιτογραφήθηκαν μεταξύ των Ομοίων.

Όποιος πληρούσε τους όρους της καθαρής Δωρικής ουσίας, ποιητής, μουσικός ή μαχητής, μπορούσε να εγκριθεί Σπαρτιάτης αφού ήταν όμοιος προς Σπαρτιάτη.

[Για τους Επευνάκτες v. in primis Θεόπομπος FrGrH 115F171 Jacoby; για το ότι πρόκειται για γεγονότα του Β’ Μεσσηνιακού  Πολέμου v. Παυσανίας IV, 16, 6; Justinus III, 5, 6. Η διήγηση του Διόδωρου (VIII, 21) που συνάπτει Παρθενίες και Επευνάκτους αποτελεί τεχνητή σύγκραση στα ίδια γεγονότα δυο διαφορετικών φαινομένων σε τύπο και χρόνο. Cf. Kiechle, opp. cit.].

     

Η Σπάρτη της εαρινής συμφωνίας είναι αφιερωμένη στην λατρεία του Απολλώνιου Κάλλους, παίζει την παιδιά του κάλλους, ζει την εορτή της αιώνιας νεότητας, επιδεικνύει την προφανή φυσική τελειότητα. Λίγο νοιάζεται, όσο όμως είναι αναγκαίο δεν αμελείται, για τους τρεις πυλώνες της μέριμνας στον χρόνο, εξουσία, οικονομία και οικογένεια.

Στον 6ο π.Χ. αιώνα η Σπάρτη «παγώνει» την αγλαή μορφή του κάλλους για να την διατηρήσει άφθαρτη. Αλλά στην πραγματικότητα, μια αυστηρότητα στο τέλος της άνοιξης ενώπιον του επερχόμενου θέρους, αποτέλεσμα του κόρου από την οργάζουσα φαντασμαγορία της εαρινής «ωραίας» ακμής, σηματοδοτεί την μετατροπή του άνθους σε καρπό.

Έδρεψε η Σπάρτη τους καρπούς του πάγκαλου έαρός της; Ή δεν ήθελε κυρίως καρπούς αλλά άνθη;

Στην Τεγέα επί τέλους επιτυγχάνει να επιβάλλει την Δωρική τάξη της, χωρίς πάντως ενσωμάτωση και κατ’ ευθείαν κυριότητα. Από αυτούς που εργάσθηκαν για την Δελφική ανεξαρτησία, ονόματι υπέρ της Αμφικτυονίας έργω δε υπέρ εαυτών, δεν ξανακούγεται φωνή ηγεμονική. Αντιθέτως η μη μετασχούσα του ιερού αγώνα Σπάρτη θεσπίζει ειδική σχέση με το Πυθικό κέντρο ιδρύοντας τον άξονα Ομφαλού της γης – Εστίας του Ελληνισμού.

Στο εσωτερικό αποφεύγεται το δέλεαρ της τυραννίας ως ισχυράς αρχής απαραίτητης για οποιαδήποτε προβολή ισχύος έξω. Η νέα υψηλή αρχή, η Εφορεία ευθέως και πλαγίως δεν αφήνει την Σπαρτιατική διμερή βασιλεία να μετατραπεί σε ισχυρή εξουσία. Αλλά από το άλλο μέρος η πολιτισμική δημιουργικότητα χάνεται. Από πρωτουργός πολιτισμικού Ελληνισμού η Σπάρτη καθίσταται οπισθοφύλαξ. Τέλος, στα εξωτερικά, η ιδιάζουσα ηγεμονική θέση της Σπάρτης εμπεδώνεται, σε μια ισορροπία μεταξύ της ακαταμάχητης έλξης του κάλλους και της δραστικής κυριότητας της ισχύος, μεταξύ Απολλώνιου άνθους και κεραυνού του Διός.

Η Αθήνα αρχίζει την άνοιξή της όταν παγώνει η Σπάρτη για να συντηρήσει το άνθος αντί για να δρέψει τον καρπό. Και η Αθήνα είναι αδίστακτη: η Ιωνική Μήτις εμπνέεται από το Δωρικό Κάλλος. Ο συνδυασμός φαντάζει ανεναντίωτος.

Θα μελετήσουμε τις πρώτες επαφές Σπάρτης και Αθηνών προϊόντος του 6ου αιώνα π.Χ. – και μάλιστα σε σχέση με τους Δελφούς.

            

Αυτήν την Παρασκευή 9 Μαρτίου θα συνεχίσω την ανάλυση του Άξονα Δελφών – Σπάρτης από την προηγούμενη ομιλία και θα επικεντρωθώ ακριβώς στην μελέτη της Σπαρτιατικής εξωτερικής στρατηγικής κατά την αρχή του Σπαρτιατικού θέρους με αναλυτική εστία τις σχέσεις Σπάρτης – Αθηνών.

Ο θεματικός τίτλος της ομιλίας είναι κατά το πρόγραμμα: 

Σπάρτη και Αθήνα προς το Τέλος του 6ου Αιώνα: Περίπλοκες Σχέσεις


Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Μαρτίου, 8.30 το βράδυ, κανονικά στην Αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του ΝΠΠΠ Δήμου Σπάρτης στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη.

Θα υπάρξει προβολή συνοδευτικού οπτικού υλικού.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Μετά την ομιλία θα υπάρξει χρόνος για συζήτηση.  

Παρουσίαση για την Έκθεση: Οι αμέτρητες όψεις του Ωραίου 

 

Την Κυριακή 11 Μαρτίου, στις 11.30 το πρωί προγραμματίζομε επίσκεψη στο Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού, Όθωνος-Αμαλίας 129, Σπάρτη για την έκθεση: Οι αμέτρητες όψεις του Ωραίου 

Θα μιλήσω και θα συζητήσουμε για την ιδέα και το θέμα της έκθεσης και θα αναλύσω τα εκθέματα.

Η παρουσίαση συναρτάται προς την νέα εκ των έσω εικόνα της αρχαίας Σπάρτης που αναλύω και ανασυνθέτω στις Συναντήσεις της Σπάρτης, δεύτερο χρόνο τώρα.