Εκτύπωση

https://www.spartorama.gr/articles/9717/

Spartorama - Print | Ο Φοιτητικός Σύλλογος του ΤΕΙ στη Σπάρτη, οργανώνει Ημερίδα

Ο Φοιτητικός Σύλλογος του ΤΕΙ στη Σπάρτη, οργανώνει Ημερίδα

Ο Φοιτητικός Σύλλογος του ΤΕΙ στη Σπάρτη, οργανώνει Ημερίδα
Θέμα: «Αλήθειες και Ψέμματα ενός Ψηφιακού Κόσμου», Αμφιθέατρο Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Οδός Εμπόρων