Vekrakos
Spartorama | Πρώτο σεμινάριο Ιστορικοφιλοσοφικού Λόγου από τον Απόστολο Πιερρή, Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016

Πρώτο σεμινάριο Ιστορικοφιλοσοφικού Λόγου από τον Απόστολο Πιερρή, Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016

Spartorama 24/11/2016 Εκτύπωση Απόστολος Πιερρής Εκδηλώσεις
Πρώτο σεμινάριο Ιστορικοφιλοσοφικού Λόγου από τον Απόστολο Πιερρή, Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016
Δείτε εκτενές βιογραφικό και εργογραφία του Απόστολου Πιερρή
Οδός Εμπόρων

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Λ. ΠΙΕΡΡΗΣ

 

Φιλόσοφος, Διευθυντής του Ινστιτούτου Φιλοσοφικών Ερευνών, ενός ανεξάρτητου, μη κερδοσκοπικού, μη κυβερνητικού Κέντρου προχωρημένων πολιτιστικών, στρατηγικών και οικονομικών μελετών.

(www.philosophical-research.org

Γεννήθηκε στην Πάτρα, στις 26-7-1947. Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο στην Πάτρα. Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΕΜΠ). Μεταπτυχιακά,  υποτροφίες, διδασκαλία και έρευνα στη φιλοσοφία και κλασσικές σπουδές (Universities of Oxford and St. Andrews). Από τις θετικές επιστήμες πέρασε στην φιλοσοφία των επιστημών και την μαθηματική λογική, εν συνεχεία στην σύγχρονη αγγλοσαξονική αναλυτική φιλοσοφία, μετά στην ιστορία της φιλοσοφίας και τελικά στις κλασσικές σπουδές,  την αρχαία φιλοσοφία και τον κλασσικό πολιτισμό και ιστορία εν γένει. Από εκεί αντίστροφα, εφαρμόζοντας τον κλασσικό  τρόπο σκέψης (Λόγο) κινήθηκε στην φιλοσοφία της ιστορίας, την οικονομία και την στρατηγική και γεωπολιτική.

 

 • Έχει δημοσιεύσει βιβλία, επιστημονικές μελέτες και άρθρα στα πεδία (Ergography στα Varia του ιστότοπου):
  • Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία
  • Φιλοσοφία και Ιστορία της Οικονομίας και ειδικώτερα Αρχαία Ελληνική Οικονομία και Σύγχρονη Οικονομία
  • Αρχαία Θρησκεία και Φιλοσοφική Θεολογία
  • Φιλοσοφική Ιστορία, Γεωπολιτική και Γεωστρατηγική
  • Πρόβλεψη των εξελίξεων, Forecasting.
 • Έχει συμμετάσχει σε πλήθος διεθνή επιστημονικά συνέδρια, στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, στους παραπάνω τομείς, με εργασίες δημοσιευμένες στα αντίστοιχα Πρακτικά. 
 • Ευρίσκεται σε συστηματική επαφή και σχέση με τους εγκυρότερους κύ¬κλους των ειδικών από όλον τον κόσμο, σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα. Έχει κορυφαίες διεθνείς συνεργασίες για την υλοποίηση εξαιρετικής σημασίας ερευνητικών προγραμμάτων που να πληρούν μεγάλα κενά στο παγκόσμιο επιστημονικό πεδίο. 
 • Διοργανώνει μια σειρά εξειδικευμένων Διεθνών Συμποσίων Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, κορυφαίων  στον τομέα τους. (International Symposia στον ιστότοπο). Τα δημοσιευόμενα Πρακτικά  προωθούν την αιχμή της γνώσης και συνιστούν έργο αναφοράς στο συγκεκριμένο εκάστοτε θέμα. 
 • Εκτελεί πολυάριθμα ερευνητικά προγράμματα (Research Projects στον ιστότοπο του Ινστιτούτου).

 

Επτά μείζονα από αυτά τα ερευνητικά προγράμματα είναι: 

 1. “Value, Money and Credit in Ancient Greek Market Economy”. (Έχει εκδοθεί o πρώτος τόμος με θέμα Value and Knowledge: the Philosophy of Economy in Classical Antiquity). Αποτελεί μια καινοτόμα, εξαντλητική και σε βάθος μελέτη της αρχαίας ελληνικής  οικονομίας, των αρχών της και νόμων της, της θεωρίας και της λειτουργίας της, καθώς και της σημασίας της για την σύγχρονη οικονομική θεωρία και πραγματικότητα. 
 2. “The Emergence of Reason: An Inquiry into the Origin and Nature of Ancient Greek Rationality”. (Έχουν εκδοθεί οι  δυο πρώτοι τόμοι). Εξετάζει την φύση, μορφές και διαδικασίες της « Επανάστασης του Λόγου», του δεύτερου χρονολογικά μετά την Νεολιθική Επανάσταση και μέγιστου σε σημασία για την συνολική ανθρώπινη ιστορία κοσμοιστορικού γεγονότος. Αναλύει την γέννηση και φύση του «κλασσικού θαύματος». Μελετά επίσης τις επιπτώσεις της «λογικής επανάστασης» στην ορθολογική οργάνωση της ανθρώπινης συμβίωσης, ατομικής δραστηριότητας και κοινωνικής και οικονομικής συνέργειας. 
 3. Αντικείμενο ο μοναδικός Πάπυρος του Δερβενιού. Σκοπός η πλήρης επιστημονική, φιλολογική, φιλοσοφική και θρησκειολογική μελέτη του. Με κορυφαίες διεθνείς συνεργασίες και την εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής, καθώς και με προσωπική εξονυχιστική αυτοψία, θέτει την έρευνα του Παπύρου για πρώτη φορά σε ακριβή επιστημονική βάση. Τά συμπεράσματα είναι εξαιρετικά σημαντικά, παρέχοντας επιπλέον μια νέα εικόνα των σχέσεων θρησκείας και φιλοσοφιας στο δεύτερο μισό του 5ου αιώνα π.Χ. 
 4. «Χώρος και Ιστορία». (Έχουν δημοσιευθεί τα πρώτα μέρη). Ανάπτυξη μιας ρηξικέλευτης θεωρίας φιλοσοφικής ιστορίας για τον καθοριστικό ρόλο του χώρου στην ιστορία, την μορφή, τον ρυθμό και το νόημα του ιστορικού γίγνεσθαι, τα αίτια των ιστορικών εξελίξεων, και την σύνδεση της ιστορίας προς την ανθρώπινη φύση ειδικώτερα και προς την δομή του όντος γενικώτερα, στα πλαίσια του κλασσικού Λόγου. Εφαρμογή της θεωρίας στην ανάλυση των τρεχουσών εξελίξεων κατά την παρούσα μεταβατική φάση της ιστορίας και στην πρόβλεψη του μέλλοντος. 
 5. Η ουσία του Ελληνισμού και ο κλασσικός ανθρωπισμός. Τρόπος σκέψης, αξιολογική ιεραρχία και πολιτιστικό σύστημα. Αντιπαράθεση Ελληνικού και Ευρωπαικού πολιτισμού. Σχέσεις Ελληνικού πολιτισμού προς τον Αρχαίο Αιγυπτιακό και τον Κινεζικό. 
 6. Ειδικές αρχαιογνωστικές μελέτες, όπως π.χ. για τις πρώιμες επιγραφές σε βράχους στην Αρχαία Θήρα. (Σχετικά στον ιστότοπο του Ινστιτούτου). 
 7. Μια συνολική σύνθεση του υψηλού και βιοτικού κλασσικού πολιτισμού, δημιουργίας και τρόπου ζωής, (τέχνη, ποίηση, σκέψη, θρησκευτικότητα, ηθική, αισθητική, πολιτική) υπό την αρχή του Απολλώνιου πνεύματος:  η καταγωγή, φύση και σημασία του νέου και νεαρού θεού της ολύμπιας θρησκευτικότητας. Καινοτόμος θεωρία για την Δωρική ουσία του Ελληνισμού. Μελέτες στην αρχαία πλαστική. Συνηρτημένες έρευνες για την Σπάρτη, την Ολυμπία και τον ναό του Επικουρίου Απόλλωνος. (Σχετικά στις αντίστοιχες κατηγορίες, τμήμα Research projects του ιστότοπου).   

Διοργανώνει επίσης μόνιμα ετήσιους Κύκλους Σεμιναρίων και Ομιλιών στην Πάτρα, άλλοτε με συμμετοχή διακεκριμένων ερευνητών Ελλήνων και ξένων, και τα τελευταία χρόνια με αναλυτική και συνθετική παρουσίαση  μεγάλων θεματικών ενοτήτων από τον ίδιο. (Seminars στον ιστότοπο). 

Έχει αρθρογραφήσει εκτεταμένα για την πολιτική και τα προβλήματα της χώρας, στην παρούσα κρίση αλλά και από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. (Varia στον ιστότοπο).       


Apostolos L. Pierris:  Ergography

(Published Works) 

I. In English

A. Books

 1. Value and Knowledge: The Philosophy of Economy in Classical Antiquity (Vol. I of “Value, Money and Credit in Ancient Greek Market Economy”), 2000, pp. XXXIX + 796, Plates 16.
 2. Religion and Mystery (Vol. I of “The Emergence of Reason from the Spirit of Mystery. An Inquiry into the Origin and Nature of Ancient Greek Rationality”), 2006, pp. 631.
 3. Mystery and Philosophy (Vol. II of “The Emergence of Reason from the Spirit of Mystery. An Inquiry into the Origin and Nature of Ancient Greek Rationality”), 2007, pp. 595. 

B. Papers        

 1. Origin and Nature of Early Pythagorean Cosmogony, in K.I. Boudouris (ed.), Pythagorean Philosophy, 1992, pp. 126-162.
 2. Hellenistic Philosophy: Continuity and Reaction in an Oecumenical Age, in K.J. Boudouris (ed.), Hellenistic Philosophy, vol. I, 1993, pp. 133-155.
 3. First Principles and the Beginning of World Formation in Stoicism, in K.J. Boudouris (Ed.), Hellenistic Philosophy, vol. II, 1994, pp. 149-176.
 4. ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ: Christological Aetia, in K.I. Boudouris (ed.), Philosophy and Orthodoxy, 1994, pp. 161-208.
 5. Hellenism, Orthodoxy and the Modern World, in K.I. Boudouris (ed.), Philosophy and Orthodoxy, 1994, pp. 209-235.
 6. ?ρος Πολιτείας and Τέλος Πόλεως: Political Constitution, Social Structure and End of Life in Aristotle’s Politics, in K.I. Boudouris (ed.), Aristotelian Political Philosophy, vol. I, 1995, pp. 127-142.
 7. Cause and Nature of Constitutional Diversity in Aristotle’s Politics, in K.I. Boudouris (ed.), Aristotelian Political Philosophy, vol. II, 1995, pp. 125-159.
 8. The Origin of Stoic Fatalism, in: Chypre et Les Origines de Stoicisme, Actes du Colloque, Paris, 12-13 Mai 1995, Publications du Centre Cultural Hellenique de Paris, 1996, pp. 21-30.
 9. Logos as Ontological Principle of Reality, in K.I. Boudouris (ed.), The Philosophy of Logos, vol. II, 1996, pp. 156-62.
 10. The Metaphysics of Politics in the Politeia, Politikos and Nomoi Dialogue Group, in Α. Havlicek and F. Karfik (eds.), The Republic and the Laws of Plato, Proceedings of the First Symposium Platonicum Pragense, 1998, pp. 117-145.
 11. Roads to Excellence: The Metaphysics of Education in Plato and Contemporary Reality: Is Optimal Self-Realization Metaphysically Neutral?, in J.D. Gericke and P.J. Maritz (eds.), Plato’s Philosophy of Education and its Relevance to Contemporary Society and Education in the Ancient World, vol. II, Proceedings of the First International Conference of the South African Society of Greek Philosophy and the Humanities, 1997, 29 April-6 May, 1998, pp. 329-374.
 12. The Other Platonic Principle, in Apostolos L. Pierris (ed.), Aristotle on Plato: The Metaphysical Question, Proceedings of the Symposium Philosophiae Antiquae Secundum Therense, 2002, June 30th-July 7th,  2004, pp. 239-92.
 13. Όμοιον Ομοί? and Δίνη: Nature and Function of Love and Strife in the Empedoclean System, in Apostolos L. Pierris (ed.), The Empedoclean Κόσμος: Structure, Process and the Question of Cyclicity, Proceedings of the Symposium Philosophiae Antiquae Tertium Myconense, 2003 July 6th-13th, 2005, pp. 189-224.
 14. Reconstruction of Empedocles’ Poem, in Apostolos L. Pierris (ed.), The Empedoclean Κόσμος: Structure, Process and the Question of Cyclicity, Proceedings of the Symposium Philosophiae Antiquae Tertium Myconense, 2003 July 6th-13th, 2005, Appendix, pp. I-XCVI.
 15. The Order of Existence: φύσις, μοίρα, ανάγκη, θεσμός, νόμος, in Apostolos L. Pierris (ed.) Φύσις and Νόμος: Power, Justice and the Agonistical Ideal of Life in High Classicism, Proceedings of the Symposium Philosophiae Antiquae Quartum Atheniense, 2004 July 4th-12th, 2007, pp. 155-208.

 

II. In Greek

A. Books

 1. Περί Τέλους, Φιλοσοφική Τετραλογία, 1996, σελ. ΧVI+365.
 2. Χώρος και Ιστορία, Τόμος Α΄, Καθολικά Πεδία Δυνάμεων, 1998, σελ. 415, Εικόνες 125 + Α-Γ΄. 

Β. Εργασίες

 1. Γένεσις και Φύσις της Πρωίμου Πυθαγορείου Κοσμογονίας, στο Κ. Βουδούρης (εκδ.), Πυθαγόρεια Φιλοσοφία, 1992, σελ. 108-124.
 2. Ελληνιστική Φιλοσοφία: Συνέχεια και Αντίδρασις σε μια Οικουμενική Εποχή, στο Κ. Βουδούρης (εκδ.), Ελληνιστική Φιλοσοφία, 1994, σελ. 313-331.
 3. Ελληνισμός, Ορθοδοξία και Σύγχρονος Κόσμος, στο Κ. Βουδούρης (εκδ.), Φιλοσοφία και Ορθοδοξία, 1994, σελ. 220-243.
 4. Θεάνθρωπος: Αίτια Δογματικά Χριστολογίας, στο Κ. Βουδούρης (εκδ.), Φιλοσοφία και Ορθοδοξία, 1994, σελ. 244-264. 

Γ. Άρθρα

Εκατοντάδες άρθρα σε Εφημερίδες και Περιοδικά. 

Δ. Ηλεκτρονικές Δημοσιεύσεις

Πάμπολλες μελέτες και εργασίες αναρτημένες στον ιστότοπο του Ινστιτούτου, www.philosophical-research.org (στα τμήματα Research projects, Seminars, Varia)   


Οδός Εμπόρων