Vekrakos
Spartorama | Δήμος Ευρώτα: «Ανακύκλωση Χωρίς Ανταποδοτικότητα;», από τον Ηλία Παναγιωτακάκο

Δήμος Ευρώτα: «Ανακύκλωση Χωρίς Ανταποδοτικότητα;», από τον Ηλία Παναγιωτακάκο

Ηλίας Παναγιωτακάκος 11/07/2020 Εκτύπωση Άρθρα Κοινωνία Λακωνία
Δήμος Ευρώτα: «Ανακύκλωση Χωρίς Ανταποδοτικότητα;», από τον Ηλία Παναγιωτακάκο
Μήπως, με καθαρή ματιά, πριν αποσταλεί η σύμβαση στην ΕΕΑΑ, να ειδωθεί με βάσει τις δεσμεύσεις της ΕΕΑΑ προς τον ΕΟΑΝ - ΥΠΕΝ για το καλό του δήμου και των δημοτών;
Οδός Εμπόρων

Τι προβλέπει η νέα εξαετής σύμβαση του Δήμου Ευρώτα και της ΕΕΑΑ

Ε – 2 iii) «Να διαθέτει (ΕΕΑΑ) κατά την κρίση της, τα δευτερογενή υλικά που θα προέρχονται από τα συλλεγόμενα απόβλητα, χωρίς κανένα αντάλλαγμα προς τον Δήμο και οποιοδήποτε αντίτιμο εισπράττει από την διάθεση – αξιοποίηση των υλικών αυτών θα φέρει προς κάλυψη μέρους του αναλαμβανόμενου από την ΕΕΑΑ κόστους λειτουργίας του ΚΔΑΥ»

(Βασικό στοιχείο της νέας σύμβασης η παραίτηση του Δήμου Ευρώτα από ανταποδοτικά οφέλη της ανακύκλωσης σε αντιπαράθεση με τις δεσμεύσεις της ΕΕΑΑ προς τον ΕΟΑΝ – ΥΠΕΝ για τους δήμους μεταξύ των οποίων περιλαμβάνει:

«Το τίμημα αυτό θα αποδοθεί στους Δήμους κλιμακωτά εντός της προσεχούς εξαετίας, φτάνοντας έως και τα 60 € ανά τόνο ανακτημένου αποβλήτου συσκευασίας στην περίπτωση που η κατά κεφαλήν ανάκτηση ξεπερνά τα 40 kg ,ανά μόνιμο κάτοικο ετησίως»)

Αυτή η σύμβαση θα ακολουθεί τον δήμο Ευρώτα σε όποια μορφής Ολοκληρωμένη Διαχείριση των ΑΣΑ  με ή χωρίς την ΤΕΡΝΑ.

Τα συμπεράσματα δικά σας.

Το πλήρες κείμενο ακολουθεί:

Χωρίς να διαθέτω νομικές γνώσεις αλλά τον κοινό νου θέλω να επισημάνω ορισμένα άρθρα στην κατά πλειοψηφία απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Ευρώτα που κατά την εκτίμηση μου έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τις πρόσφατες διατάξεις του ΕΟΑΝ  (Δημόσιος φορέας υπαγόμενος στο ΥΠΕΝ).

Στόχος μου δεν είναι καμμιά είδους κριτική αλλά την επιβεβαίωση της ψηφισθείσας σύμβασης μετά νομική γνωμοδότηση. Ίσως διέφυγε της προσοχής του δημοτικού συμβουλίου η μετέπειτα νομοθεσία που δεν εμπεριέχεται στην σύμβαση.

Το σκεπτικό της νέας σύμβασης στηρίζεται στους  ν. 2939/2001 και , ν. 4042/2012 ενώ υπάρχουν νέοι νόμοι και ΚΥΑ που τους συμπληρώνουν ή αλλάζουν όπως ο ν.4496/2017, το άρθρο 228  του ν.4555/2018, την ΚΥΑ - ΦΕΚ (2218 Β/08.06.2019) ,την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930 (ΦΕΚ 1277 Β/15.4.2019) κλπ.

Μπορεί οι αριθμοί να μην λένε τίποτα για τους δημότες , όμως σ΄ αυτούς τους αριθμούς είναι η ουσία την νέας φιλοσοφίας για την ανακύκλωση και των δεσμεύσεων της χώρας έναντι της Ε.Ε , όπου έως τώρα έχουμε πληρώσει 115.000.000 ευρώ σε πρόστιμα.

Έχουμε την πολυτέλεια να συνεχίσουμε με την ίδια αντίληψη εν μέσω υγειονομικής, οικονομικής και κλιματικής κρίσης;

Με βάση την ενημέρωση του ΕΟΑΝ (18/5/2020) με τίτλο ‘’Διαφάνεια και καθαροί κανόνες στη συνεργασία της ΕΕΑΑ με τους Δήμους με «εγγυητή» τον ΕΟΑΝ και την άδεια που δόθηκε η ΕΕΑΑ αναλαμβάνει συγκεκριμένες υποχρεώσεις σχετικά με τον εξοπλισμό και το οικονομικό τίμημα που πρέπει να παρέχει στους Δήμους :

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Ο εξοπλισμός που προβλέπεται να παρέχει η ΕΕΑΑ στους Δήμους

 • μπλε κάδους, σε αναλογία 1 κάδο ανά 75 κατοίκους (έχει υλοποιηθεί το 2015)
 • μπλε κώδωνες γυαλιού, σε σημεία συγκέντρωσης επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (έχει υλοποιηθεί το 2015, χρειάζεται συμπλήρωση)
 • απορριμματοφόρα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, σε αναλογία 1 όχημα ανά 250-400 κάδους (έχει υλοποιηθεί το 2015)
 • για πρώτη φορά συστοιχίες ανακύκλωσης, δηλαδή 3 κάδοι διαφορετικού χρώματος και 1 μπλε κώδωνας, σε αναλογία 1 συστοιχία ανά 1000 κατοίκους σε περιφερειακούς Δήμους και ανά 1200 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.( ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ).

Β. Το οικονομικό όφελος

 • Το τίμημα αυτό θα αποδοθεί στους Δήμους κλιμακωτά εντός της προσεχούς εξαετίας, φτάνοντας έως και τα 60 € ανά τόνο ανακτημένου αποβλήτου συσκευασίας στην περίπτωση που η κατά κεφαλήν ανάκτηση ξεπερνά τα 40 kg ανά μόνιμο κάτοικο ετησίως ( ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ). 

Γ. Άλλες υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η ΕΕΑΑ προς τους Δήμους

Πέραν της παροχής εξοπλισμού και της καταβολής οικονομικού τιμήματος, η ΕΕΑΑ αναλαμβάνει απέναντι στους Δήμους:

 • την ευθύνη και το κόστος για τη συλλογή των μπλε κωδώνων γυαλιού (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ)
 • την εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε συνεργασία με τους Δήμους
 • (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ)
 • την απόδοση στους Δήμους τακτικών αναφορών σε σχέση με την επίδοση του έργου ανακύκλωσης (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ)
 • την κάλυψη του κόστους για τη μεταφορά των αποβλήτων σε διαφορετική περιφερειακή ενότητα, …(ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ)
 • την κάλυψη του κόστους συντήρησης των οχημάτων μετά τη συμπλήρωση 10ετίας και των κάδων μετά τη συμπλήρωση 5ετίας(ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ).

Βασικά στοιχεία της εξαετούς σύμβασης που ψηφίστηκε:

 1. Δ – 2 «… Τα απόβλητα συσκευασίας συλλέγονται από τον δήμο και μεταφέρονται με όχημα συλλογής στο ΚΔΑΥ» (Ποιος πληρώνει το κόστος μεταφοράς;)
 2. Δ – 3 «Τα συλλεγόμενα υλικά εκφορτώνονται στο ΚΔΑΥ και οδηγούνται σε περαιτέρω διαλογή και τα τελικώς ανακτώμενα υλικά προωθούνται για ανακύκλωση κατά την κρίση της ΕΕΑΑ» (Δηλαδή ο Δήμος πλέον δεν θα έχει καμμία σχέση με το προϊόν του;)
 3. Ε – 2 iii) «Να διαθέτει (ΕΕΑΑ) κατά την κρίση της, τα δευτερογενή υλικά που θα προέρχονται από τα συλλεγόμενα απόβλητα, χωρίς κανένα αντάλλαγμα προς τον Δήμο και οποιοδήποτε αντίτιμο εισπράττει από την διάθεση – αξιοποίηση των υλικών αυτών θα φέρει προς κάλυψη μέρους του αναλαμβανόμενου από την ΕΕΑΑ κόστους λειτουργίας του ΚΔΑΥ»

Αυτή και μόνη η παράγραφος με την οποία παραιτείται ο Δήμος από τις οικονομικές απαιτήσεις του σε σχέση με την δεσμευτική πρόταση του ΕΟΑΝ – ΥΠΕΝ, όπου «Το τίμημα αυτό θα αποδοθεί στους Δήμους κλιμακωτά εντός της προσεχούς εξαετίας, φτάνοντας έως και τα 60 € ανά τόνο ανακτημένου αποβλήτου συσκευασίας» θα έχει πολλαπλές και δυσμενείς επιπτώσεις για τον Δήμο και τους δημότες:

 1. βάση την νέα ΚΥΑ υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930 (ΦΕΚ 1277 Β/15.4.2019),σύμφωνα με την οποία οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού δικαιούνται μείωσης των συντελεστών τιμολόγησης βάσει των επιδόσεων στην ανακύκλωση. ο Δήμος μας, έχει σημαντικό οικονομικό κίνητρο για να αυξήσει την ανακύκλωση, γιατί μπορεί να επιτύχει μείωση έως 25% της τιμολόγησης για το σύνολο των απορριμμάτων του (Άρθρο 3 παρ.7 του Άρθρου 3 του νέου «Κανονισμού τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)».
 2. η οικονομική απώλεια του Δήμου από την οικονομική του παραίτηση θα είναι τουλάχιστον 30 ευρώ ανακτημένου αποβλήτου συσκευασίας κλιμακούμενου εντός της προσεχούς εξαετίας, φτάνοντας έως   και τα 60 € ανά τόνο ανακτημένου αποβλήτου συσκευασίας στην περίπτωση που η κατά κεφαλήν ανάκτηση ξεπερνά τα 40 kg ανά μόνιμο κάτοικο ετησίως.

Μήπως λοιπόν με καθαρή ματιά πριν αποσταλεί στην ΕΕΑΑ να ειδωθεί με βάσει τις δεσμεύσεις της ΕΕΑΑ προς τον ΕΟΑΝ – ΥΠΕΝ για το καλό του δήμου και των δημοτών;

Αν μάλιστα ΑΝ αληθεύουν και τα δημοσιεύματα περί του χρέους της ΕΕΑΑ προς τους Δήμους ύψους 87.000.000 ευρώ για τα έτη 2011 – 2018 τότε η φάση των διεκδικήσεων μαζί με την ΚΕΔΕ αποκτά νέο περιεχόμενο και στην οικονομική δυσπραγία που υπάρχει θα είναι σοβαρό έσοδο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των ΑΣΑ.

ΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ.


Ηλίας Παναγιωτακάκος


Οδός Εμπόρων