Vekrakos
Spartorama | «Στο ΣτΕ κρίνεται η «Επένδυση» Λατομείου (Ψηφί Κροκεών) της Εταιρείας J & P ΑΒΑΞ», από τον Ηλία Παναγιωτακάκο

«Στο ΣτΕ κρίνεται η «Επένδυση» Λατομείου (Ψηφί Κροκεών) της Εταιρείας J & P ΑΒΑΞ», από τον Ηλία Παναγιωτακάκο

Ηλίας Παναγιωτακάκος 19/07/2020 Εκτύπωση Άρθρα Κοινωνία Λακωνία
«Στο ΣτΕ κρίνεται η «Επένδυση» Λατομείου (Ψηφί Κροκεών) της Εταιρείας J & P ΑΒΑΞ», από τον Ηλία Παναγιωτακάκο
«Προκάλεσε εντύπωση πως μια ξεχασμένη και απορριφθείσα από το 2003 ΜΠΕ εγκρίθηκε το 2011, χωρίς καν ενημέρωση του νεοσύστατου Δήμου Ευρώτα»
Οδός Εμπόρων

Κατ’ αρχήν ορθά διαχειρίζεται η τωρινή δημοτική αρχή και συνεχίζει την υπάρχουσα προσφυγή στο ΣτΕ, κατά του ΥΠΕΚΑ (24/2/2012) σε απόφαση του, δηλαδή της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, για εκμετάλλευση λατομείου σκληρών αδρανών υλικών, έκτασης 60.659 τ.μ. στην θέση «Ψηφί - Πετροκάλαμος» της Δ.Ε Κροκεών του Δήμου Ευρώτα (αρ. αποφ οικ. ΥΠΕΚΑ 133321/2974/10.11.2011).

Η άδεια εδόθη από το ΥΠΕΚΑ (2012) στην εταιρεία J & P ΑΒΑΞ για λατομικές δραστηριότητες εξόρυξης του αδρανή ανδεσίτη και εξαγωγής του, εκτός Ελλάδος μέσω του λιμανιού του Γυθείου.

Προκάλεσε εντύπωση πως μια ξεχασμένη και απορριφθείσα από το 2003 ΜΠΕ εγκρίθηκε το 2011, χωρίς καν ενημέρωση του νεοσύστατου Δήμου Ευρώτα.

Για την ιστορία στις θυελλώδεις για το θέμα συνεδριάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου (εκ του νόμου αρμοδίου οργάνου για τις ΜΠΕ) είχαμε την πρωτοβουλία μαζί με τον αείμνηστο Λεωνίδα Καράντζαλη (λόγω εντοπιότητας) και από την πλειοψηφία ο Γιάννης Γρυπιώτης ( Νομαρχιακός Σύμβουλος ) όπου μετά από δύο συνεδριάσεις απορρίφθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η ΜΠΕ της Εταιρείας J & P ΑΒΑΞ εκφράζοντας και την βούληση των τοπικών κοινωνιών.

Το 2011 με την έγκριση της ΜΠΕ από το ΥΠΕΚΑ για την Εταιρεία J & P ΑΒΑΞ,, μετά από την εντολή του Δημάρχου Ευρώτα Γ. Γρυπιώτη ανέλαβα την υποχρέωση ως Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Ο.Ε να προχωρήσω τις διαδικασίες για την αίτηση ακυρώσεως της απόφασης του ΥΠΕΚΑ.

Η αίτηση ακυρώσεως κατατέθηκε εμπρόθεσμα (24/2/2012) από έμπειρη και έγκριτη δικηγόρο ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ συμπεριλαμβάνοντας μαζί με τον Δήμο Ευρώτα, την Τ.Κ Στεφανιάς, Συλλόγους, φορείς και πληττόμενους, πέριξ της επίδικης περιοχής, δημότες - παραγωγούς αγρότες.

Στην πολυσέλιδη εμπεριστατωμένη αίτηση ακυρώσεως προς το Ε’ Τμήμα του ΣτΕ περιλαμβάνονται ως κύριους άξονες:

  1. Η έγκριση της ΜΠΕ συντάχθηκε το 2003 και εγκρίθηκε μετά παρέλευση οκταετίας το 2011,χωρίς να λαμβάνει υπόψη νεώτερα στοιχεία της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και την στρατηγική της αειφορίας και της ανάπτυξης της περιοχής , δηλαδή δεν περιλαμβάνει νέα επικαιροποιημένα στοιχεία.
  2. Δεν λαμβάνει υπόψη (ΜΠΕ), νεώτερη απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/53989/2483 - Αθήνα, 30-6-2011 ‘’ Έγκριση οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου Ψηφιά, Δημοτικών Ενοτήτων Κροκεών και Σκάλας, Δήμου Ευρώτα, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου’’ που οριοθετεί και προστατεύει την ζώνη του Κροκεάτη Λίθου.
  3. Δεν λαμβάνει υπόψη (ΜΠΕ), απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, μετά από εισήγηση της 5ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (αρ. πρωτ. 7400/12.12.2008) για την κήρυξη της περιοχής ως αναδασωτέας, μετά τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2007 (αρ. πρωτ. 718/2008/7182/475/2008 – ΦΕΚ Δ’ 168 /15.4.2008).
  4. Δεν λαμβάνει υπόψη (ΜΠΕ) το στρατηγικό σχεδιασμό αντιπλημμυρικής προστασίας Νομού Λακωνίας (2007). Ενδεχόμενοι πλημμυρικοί κίνδυνοι στην λεκάνη του ΞΕΡΙΑ ανάντη της Στεφανιάς και στις υπολεκάνες του Ευρώτα, Σωφρόνι, Χαρακόρεμα, Βαρικού κλπ.
  5. Δεν λαμβάνει υπόψη (ΜΠΕ), ότι από τις καλλιεργούμενες ελαιοκαλλιέργειες, το παραγόμενο ελαιόλαδο είναι Π.Ο.Π και Π.Γ.Ε με πιστοποιητικό 11.6 .1996 του Επιτρόπου Γεωργίας και Ανάπτυξης Mr Franz Fischler (Ε.Κ 1107/96 – L 148 21.6.1996 σ.1).
  6. Δεν λαμβάνει υπόψη (ΜΠΕ) το έγγραφο της Δ/νσης Πολ.-Χωρ.& Περ/ντος της Ν.Α Λακωνίας (αρ. πρωτ. 1617/20.5.2003) «για την προστασία των κινουμένων στην Επαρχιακή οδό και των ασχολουμένων με την γεωργία σε αγροκτήματα που γειτνιάζουν με το λατομείο από τις εκρήξεις για την εξόρυξη υλικών».

Προβλήματα: Μείωση (βύθιση) των υπαρχόντων λόφων κατά 100 μ. Δονήσεις, θόρυβοι, συνεχής ηχορύπανση, σκόνη, ρυπαντικά φορτία, διασπορά στερεών σωματιδίων, κίνηση φορτηγών 1 ανά 4.44 λεπτά κλπ

Αυτοί είναι οι βασικοί άξονες και είναι βέβαιο ότι θα συμπληρωθούν με νέα στοιχεία και δεδομένα, ώστε η αίτηση ακυρώσεως να τεκμηριωθεί ως νόμιμη.

Μετά από αλλεπάλληλες αναβολές, ήρθε η ώρα της κρίσης στο Ε’ Τμήμα του ΣτΕ. (κατάθεση έως 31/7/2020).

Η προσφυγή είναι το ανώτατο δικαίωμα των πολιτών ή των Ο.Τ.Α., όταν θίγονται κύριας και καίριας σημασίας θέματα και φυσικά το δικαιακό μας σύστημα και ο πολιτισμός μας όσον προσφεύγουμε και ορθώς στο ΣτΕ, επιβάλλει να αποδεχόμαστε και το αποτέλεσμα.

Ελπίζουμε το αποτέλεσμα της απόφασης του ΣτΕ να είναι θετικό… Κινήσεις εντυπωσιασμού δεν προσφέρουν τίποτα σ’ αυτή την φάση.

Άλλωστε τα δεδομένα οι πράξεις, οι πρακτικές και οι αποφάσεις εκείνης της περιόδου (2003) είναι καταγραμμένες…

Περαιτέρω διευκρινίσεις νομίζω δεν χρειάζονται.


19/7/2020
Ηλίας Παναγιωτακάκος


Οδός Εμπόρων