Vekrakos
Spartorama | «Ερωτήματα για τον Νότιο – Ν.Α. άξονα της Λακωνίας - Ας απαντήσουν οι αρμόδιοι», από τον Ηλία Παναγιωτακάκο

«Ερωτήματα για τον Νότιο – Ν.Α. άξονα της Λακωνίας - Ας απαντήσουν οι αρμόδιοι», από τον Ηλία Παναγιωτακάκο

Ηλίας Παναγιωτακάκος 29/08/2020 Εκτύπωση Κοινωνία Λακωνία Πολιτική
«Ερωτήματα για τον Νότιο – Ν.Α. άξονα της Λακωνίας - Ας απαντήσουν οι αρμόδιοι», από τον Ηλία Παναγιωτακάκο
Ποια είναι η εξέλιξη των προκαταρκτικών μελετών που έχουν ανατεθεί στην Κ/Ξ «ΜΟΡΕΑΣ» μετά την δικαίωση του Ελληνικού Δημοσίου από το Εφετείο Αθηνών;
Οδός Εμπόρων

Κατ’ αρχήν τα μεγάλα έργα όπως τα οδικά υπερβαίνουν τις τοπικές αποφάσεις και απαιτούν Κυβερνητική ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ για την υλοποίησή τους.

Χωρίς να ακυρώνουμε ή να μηδενίζουμε έργα τα οποία έχουν αλλάξει τον οδικό χάρτη και την ασφαλή πρόσβαση στην Πελοπόννησο συμπεριλαμβανομένης ως ένα βαθμό και την Λακωνία (έως την Σπάρτη και την παράκαμψη έως το ΚΕΕΜ- ΠΥΡΙ) με την δυσανάλογη οικονομική επιβάρυνση των διοδίων (λόγω ΣΔΙΤ).

Από εκεί και κάτω τι γίνεται;

Ο χρόνος κυλά και οι ευθύνες βαρύνουν διαχρονικά τους έχοντες την πολιτική – κυβερνητική εξουσία παρά τα κοινά αιτήματα των αυτοδιοικητικών και της κοινωνίας για την οδική ασφάλεια την προώθηση της παραγωγικής και τουριστικής ανάπτυξης.

Για κάποιο λόγο η Μάνη προηγείται στις επιλογές, αλλά αυτό δεν είναι το κυρίαρχο θέμα.

Με Νότιο – Ν.Α οδικό άξονα τι γίνεται;

Η ανακύκλωση δηλώσεων ή επίρριψης ευθυνών δεν προσφέρει απολύτως τίποτα αυτή την ώρα γιατί χάνεται η ουσία και ο πολιτικός χρόνος δεν είναι απεριόριστος.

Το γνωρίζουν όλοι ότι δεν βρισκόμαστε στο σημείο μηδέν. Ας κατανοηθεί ότι η φράση «για πρώτη φορά» δεν πείθει, αντίθετα ενοχλεί την κοινωνία που κουρασμένη πλέον από τα πολλά προβλήματα απαιτεί αποτελεσματικές λύσεις.

Έτσι τα ερωτήματα αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση με κορυφαίο την προσβασιμότητα μέσω της γέφυρας του Ευρώτα (περιοχή Σκάλας).

α) Σε σχέση με την στατικότητα και τις επεμβάσεις στην μεταλλική γέφυρα:

α1) Θα ισχύσει η μελέτη της προγραμματικής σύμβασης (Περιφέρειας – Δήμου – Πάρνωνας αναπτυξιακή Α.Ε) ή θα προχωρήσει νέα μελέτη μέσω του ΤΕΕ όπως δηλώθηκε;

Αν ισχύσει το δεύτερο σενάριο (νέα μελέτη), τότε υπάρχει θέμα και ερωτήματα όπως που «χωλαίνει»’και σε τι υστερεί γιατί η προϋπολογισμένη πίστωση είναι 200.000 € περίπου.

Εν τέλει οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν που βρίσκεται το θέμα με σαφήνεια και τον χρόνο της επέμβασης επί της στατικότητας.

α2) Η παράλληλη γέφυρα είναι στις επιλογές των κυβερνώντων, όπως είναι από ετών το πάγκοινο αίτημα (ήδη είχε τεθεί ως σχέδιο με χρήματα από το ΤΑΜΕΙΟ ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ), ώστε να υπάρξει λειτουργικότητα και αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας.

Υπάρχει σχέδιο και προγραμματισμός για δεύτερη παράλληλη γέφυρα και μάλιστα με την διαδικασία του επείγοντος λόγω της κρισιμότητας του προβλήματος;

β) Παρακάμψεις οικισμών Σκάλας και Βλαχιώτη

Ενδιαφέροντες «σταθμοί» του έργου:

β1) Το ξεκίνημα της συγκεκριμένης διαδικασίας αρχίζει στις 30/06/2011, ΑΔΑ: 4ΑΣΤΟΡ1Φ-Ε4Π και τίτλο: «Έγκριση Οριστικής μελέτη οδοποιίας, ισόπεδων κυκλοφοριακών κόμβων και ΑΤΟΔ Μελέτης σήμανσης - ασφάλισης Μελέτη αποχέτευσης καταστρώματος και αποστράγγισης σώματος οδού. Κτηματολόγιο Οριστική μελέτη ηλεκτροφωτισμού και ΣΑΥ-ΦΑΥ. Για το Υποτμήμα: ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΒΛΑΧΙΩΤΗ Κτηματογράφηση για Υποτμήμα : ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΚΑΛΑΣ του Οδικού τμήματος της ενιαίας παράκαμψης των οικισμών Σκάλας - Βλαχιώτη  μετά της νέας γέφυρας π.Ευρώτα της Ε.Ο. Χάνια - Κροκέες- Μολάοι - Μονεμβάσια. Στα πλαίσια της Μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΑ - ΚΡΟΚΕΕΣ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ» (κατά τμήματα) με κωδικό:2000ΜΠ 0263 0002»

β2) Στην συνέχεια στις 25.08.15 με αναθέτουσα αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ σύμβαση με αντικείμενο ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ (ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΛΑΧΙΩΤΗ) Τύπος εγγράφου: Προκήρυξη Κωδικοί CPV: 71300000 71200000 79400000, Προϋπολογισμού 487.804€

β3) Με αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ/Β/Φ4/οικ.4852 από 18.6.2018 και ΑΔΑ: ΨΨΨ465ΧΘΞ-ΦΛΟ, ανατέθηκε στην Κ/Ξ «ΜΟΡΕΑΣ» η εκπόνηση ΔΩΡΕΑΝ των προκαταρκτικών μελετών για την παράκαμψη των  οικισμών Σκάλας και  Βλαχιώτη με την κατασκευής νέας Γέφυρας στον ποταμό Ευρώτα.

β4) Η Κ/Ξ «ΜΟΡΕΑΣ» προσέφυγε στην δικαιοσύνη διεκδικώντας 3.548.246,23 Ευρώ (αντί της δωρεάς). Το Εφετείο Αθηνών δικαίωσε το Ελληνικό Δημόσιο (αρ. πρωτ. Β/Ε1/Φ12/428,23/1/2020).

β5) Τον Απρίλιο του 2019 του Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου εντάσσει στο ΠΕΠ την Παράκαμψη οικισμού Βλαχιώτη με προϋπολογισμό 18.000.000,00 €


Ερωτήματα προς τον αρμόδιο Υπουργό/ους:

  1. Ποια είναι η εξέλιξη των προκαταρκτικών μελετών που έχουν ανατεθεί στην Κ/Ξ «ΜΟΡΕΑΣ» μετά την δικαίωση του Ελληνικού Δημοσίου από το Εφετείο Αθηνών;
  2. Υπάρχει προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης αυτών και πως ιεραρχείται από το ΥΠΕΧΩΔΕ η υλοποίηση του έργου της κατασκευής της παράκαμψης του οικισμού Βλαχιώτη;

Ερωτήματα προς τον Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λακωνίας:

  1. Η απόφαση του ΠΕΣΥ Πελοποννήσου (Απρίλιος του 2019) βρίσκεται εν ισχύ ή ακολουθείται άλλη/νέα πολιτική;
  2. Ορθά τέθηκε από τον Περιφερειάρχη προς τον Πρωθυπουργό στο μνημόνιο θεμάτων/προβλημάτων για την Λακωνία ως προτεραιότητα η Παράκαμψη του οικισμού Βλαχιώτη. Μετά την παρέλευση μηνών και ενώ ο οδικός άξονας Σπάρτης – Γυθείου παίρνει το δρόμο υλοποίησης ο Νοτιανατολικός άξονας δεν βρίσκεται ακόμα στις επιλογές της Κυβέρνησης.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα εκ μέρους της Περιφέρειας για να διεκδικήσει και να υλοποιήσει τις μελέτες και το συγκεκριμένο ζήτημα ουσίας;


Ηλίας Παναγιωτακάκος


Οδός Εμπόρων