Vekrakos
Spartorama | Προς ενημέρωση: «Ευκαίρως Ακαίρως», από τον Ηλία Παναγιωτακάκο

Προς ενημέρωση: «Ευκαίρως Ακαίρως», από τον Ηλία Παναγιωτακάκο

Ηλίας Παναγιωτακάκος 11/02/2021 Εκτύπωση Άρθρα Κοινωνία Λακωνία Οικονομία Πολιτική
Προς ενημέρωση: «Ευκαίρως Ακαίρως», από τον Ηλία Παναγιωτακάκο
Η άλλη μισή αλήθεια δεν μπορεί να παραγραφεί ή να κρυφτεί
Οδός Εμπόρων

Πολιτική πρωτοβουλία Κ. Σκανδαλίδη και στην συνέχεια Αθ. Τσαυταρή η επανένταξη του έργου: «Αρδευτικό δίκτυο Τρινάσου Ν. Λακωνίας» του ΠΑΑ 2007-2013

Για να μην ξεχνιόμαστε! (υπάρχει καμία διαφωνία;)

  • Η μελέτη και το έργο του αρδευτικού Τρινάσου διακαής πόθος των αγροτών του κάμπου βρίσκεται σε μια κινητικότητα με την ψήφιση της ΜΠΕ από το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, μετά από διαβούλευση των ενδιαφερομένων.
  • Όπως είναι αλήθεια ότι Με την αριθμ. 5200/17.6.2009 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ, εντάχθηκε το έργο «Αρδευτικό δίκτυο Τρινάσου Νομού Λακωνίας στο Μέτρο 125Α1 του ΠΑΑ 2007-2013, με προϋπολογισμό 11.400.000 €.
  • Άλλο τόσο αλήθεια είναι ότι το έργο θα ΑΠΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΝ λόγω ελλιπών στοιχείων.
  • Με την υπ’ αριθμ.Δ17γ/06/102/ΦΝ 439.1/02-08-2011 και την υπ. αριθμ. 10478/23-08- 2011 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης (Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ) εγκρίθηκαν τα από 31-05-2011 συμβατικά τεύχη, συγγραφή υποχρεώσεων, το έντυπο οικονομικής προσφοράς,το τεύχος προεκτιμώμενης αμοιβής κλπ
  • Με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 3684/111663/16-9-2013 εγκρίθηκε με ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του ΥΠΑΑΤ και συμπραττούμενων  Γραφείων με συμβατική αμοιβή 614.658,80 € (με ΦΠA 23) και διάρκεια 17 μήνες έως 16-02-2015.

Η συνέχεια είναι γνωστή έως σήμερα…..

Η αποδεδειγμένη αλήθεια είναι γνωστή και στο τότε Δ.Σ του ΤΟΕΒ Τρινάσου και του δημοτικού συμβουλίου

Συμπερασματικά λοιπόν ένα μεγάλο έργο όπως το συγκεκριμένο «έχει πολλούς νονούς» μέχρι την ολοκλήρωση του.

Όμως το έργο θα είχε απενταχθεί αν δεν υπήρχε πολιτική πρωτοβουλία το τότε Υπουργού ΥΠΑΑΤ Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗ και εν συνεχεία του Αθανάσιου Τσαυτσαρή. Φυσικά και η μετέπειτα Κυβερνήσεις έχουν βάλει σφραγίδα στο έργο που ελπίζουμε να συνεχιστεί μέχρι την οριστική απόδοση  στους δικαιούχους αγρότες της περιοχής του ΤΟΕΒ ΤΡΙΝΑΣΟΥ.

Λίγα λόγια…

  1. Στην ΠΕ Λακωνίας λειτουργεί το Αρδευτικό-Στραγγιστικό Έργο Τρινάσου, το οποίο εξυπηρετεί έκταση 20.500 στρεμμάτων και εκτείνεται στα Δ.Δ. Σκάλας - Λεήμονα - Στεφανιάς Δήμου Σκάλας με φορέα Διοίκησης, Λειτουργίας και Συντήρησης τον Τ.Ο.Ε.Β. Τρινάσου.
  2. Το αρδευτικό δίκτυο, που αποτελείται από ανοιχτές επενδυμένες διώρυγες (πρωτεύουσες - δευτερεύουσες - τριτεύουσες) συνολικού μήκους 161.000 μέτρων και η κατασκευή του ξεκίνησε το 1951 και ολοκληρώθηκε το 1978, παρουσιάζει λόγω παλαιότητας σοβαρά προβλήματα και μεγάλες διαρροές αρδευτικού νερού και, κατά συνέπεια, κρίθηκε αναγκαία η ανακατασκευή και ο εκσυγχρονισμός του.
  3. Για τους ανωτέρω λόγους, προτάθηκε η αντικατάσταση του ανοικτού δικτύου άρδευσης με κλειστούς αγωγούς υπό πίεση, για την εφαρμογή νέων μεθόδων άρδευσης, η οποία σήμερα σε όλη την έκταση του έργου γίνεται με κατάκλυση. Με το κλειστό δίκτυο θα μειωθούν οι δαπάνες συντηρήσεως του αρδευτικού και στραγγιστικού δικτύου στο ελάχιστο, θα μειωθούν οι απώλειες νερού και θα γίνει εξοικονόμηση και ορθή χρήση του αρδευτικού νερού. Η δαπάνη κατασκευής του έργου θα είναι μειωμένη λόγω της υπάρχουσας υποδομής (απαλλοτριωμένοι χώροι, αντλιοστάσια αρδεύσεως, πλήρες αγροτικό οδικό δίκτυο).
  4. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, αντικείμενο της προς ανάθεση μελέτης είναι η σύνταξη της Προμελέτης και της Οριστικής Μελέτης για την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου, που θα επιτευχθεί με την αντικατάσταση των υπαρχόντων επενδυμένων διωρύγων από κλειστούς αγωγούς υπό πίεση, σε συνολική εκτιμώμενη έκταση 20.500 στρεμμάτων εντός των ορίων του Τ.Ο.Ε.Β. Τρινάσου της ΠΕ Λακωνίας, με την αξιοποίηση των νερών των πηγών του Βασιλοπόταμου, οι οποίες ενισχύονται από πέντε αρδευτικές γεωτρήσεις.
  5. Η μελέτη θα περιλαμβάνει τη διερεύνηση των συνθηκών κατασκευής των αρδευτικών δικτύων, των αντλιοστασίων και των δεξαμενών με την εκτέλεση των απαιτούμενων ερευνητικών εργασιών και την εκπόνηση των αντίστοιχων υποστηρικτικών μελετών, όπως μελέτες τοπογραφικής, γεωτεχνικής, περιβαλλοντικής, γεωργοτεχνικής και οικονομικής σκοπιμότητας.


Ηλίας Παναγιωτακάκος
10/2/2021


Οδός Εμπόρων