Vekrakos
Spartorama | «Όταν oι (σημερινοί) Καλαματιανοί (Ξανα)γράφουν (την) Ιστορία (τους)!», από τον Γιώργο Π. Δημακόγιαννη

«Όταν oι (σημερινοί) Καλαματιανοί (Ξανα)γράφουν (την) Ιστορία (τους)!», από τον Γιώργο Π. Δημακόγιαννη

Spartorama 27/03/2021 Εκτύπωση Άρθρα Ιστορία Κοινωνία
«Όταν oι (σημερινοί) Καλαματιανοί (Ξανα)γράφουν (την) Ιστορία (τους)!», από τον Γιώργο Π. Δημακόγιαννη
«...Σαν πας στην Καλαμάτα... Μάρτιος 1821 - Μάρτιος 2021»
Οδός Εμπόρων

Την πανέμορφη Καλαμάτα, την αρχόντισσα του Μεσσηνιακού, την επισκέπτομαι τακτικά και την αγαπώ. Και την αγαπώ δυό φορές γιατί είναι ...μανιατούπολη!

Η Μάνη μέσα στο πλήθος των ιδιαιτεροτήτων της έχει άλλη μία: η «πρωτεύουσα» και η «συμπρωτεύουσά» της είναι μάλλον εκτός των ιστορικών ορίων της!! «Πρωτεύουσά της» είναι ο Πειραιάς και «συμπρωτεύουσα» είναι η Καλαμάτα!!

Δεν έχει καμία ανάγκη η σημερινή Καλαμάτα να ξαναγράψει την νεότερη Ιστορία της που ξεκινά την 23η Μαρτίου 1821! Και που οι αληθινοί Πρωταγωνιστές της έχουν ονοματεπώνυμο και σαφή ταυτότητα: είναι Μανιάτες!

Προκαταβολικά δηλώνω πως δεν «ψάχνομαι» για αντιδικίες τοπικιστικής σκοπιμότητας. «Το Έθνος πρέπει να μάθει να θεωρεί εθνικόν ό,τι είναι αληθές» κατά τον εθνικό μας ποιητή και αυτό αφορά προφανώς ΚΑΙ τους Μεσσήνιους ΚΑΙ τους Μανιάτες!

...Στο δια ταύτα!

Σε επίσημο δημοτικό κτίριο της μεσσηνιακής πρωτεύουσας αναρτήθηκε γιγαντοπανό με την φωτογραφία του θρυλικού Γέρου του Μωριά και κάτω από αυτήν η συγκλονιστική «Προκήρυξις πρός τάς ευρωπαϊκάς Αυλάς» που υπογράφει ο Επικεφαλής τής απελευθέρωσής της και του άρτι συσταθέντος στρατοπέδου, ο Μανιάτης αρχιστράτηγος Πέτρος Μαυρομιχάλης («Πετρόμπεης»)!

Κανέναν δεν ενόχλησε η ανακολουθία, η ουσία, το ιστορικό μέγα ΛΑΘΟΣ των εμπνευστών τής γραφιστικής συνθέσεως, αλλά μόνο η αβλεψία, το ορθογραφικό λάθος στο όνομα τού Κολοκοτρώνη που αναγράφεται ως …Κολολοτρώνης!

Εύλογα λοιπόν αναρωτιόμαστε:

…Γιατί δεν απεικονίζεται στη σύνθεση ο Π. Μαυρομιχάλης;! Ποιο …μαγικό χέρι ορίζει το περιεχόμενο των επετειακών ιστορικών μηνυμάτων που θα λάβουν οι Καλαματιανοί και οι Μεσσήνιοι σήμερα; Μαζί τους και οι χιλιάδες Μανιάτες που κατοικούν και δραστηριοποιούνται στην πόλη; Κι έχει αυτό το …μαγικό χέρι αγάπη και σεβασμό στην Αλήθεια, στην Ιστορία και την Ελλάδα;

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης δικαίως τιμάται για ό,τι έκανε, δικαίως τιμάται για τους άθλους του στην Εθνεγερσία, δεν έχει ανάγκη …νέων αφηγημάτων και φανταστικών γεγονότων, όπως εδώ η σχέση του με την απελευθέρωση τής Καλαμάτας που είναι ιστορικά τεκμηριωμένη (…και κάποια, ελάχιστα μόνο, από τα σχετικά τεκμήρια και ντοκουμέντα ακολουθούν στο τέλος τού κειμένου μας)! Η υπερβολή ή η υπερτίμηση δεν του κάνει καλό, όταν η Αλήθεια τής Ιστορίας για τα συγκεκριμένα γεγονότα λέει συγκεκριμένα πράγματα.

…Αλλά δεν σταματούν εδώ οι γκρίζες πτυχές της ιστορικής αστοχίας (ή ασέβειας;) στην πόλη τής Καλαμάτας! Έχουμε και κάποιες επώνυμες επιχειρήσεις τής πόλης στο ίδιο ακριβώς πνεύμα! Έτσι στην βιτρίνα μεγάλου καταστήματος της Καλαμάτας στα δεκαέξι παρακαλώ Πρόσωπα που προβάλλονται ως οι κορυφαίοι της Εθνεγερσίας ΔΕΝ υπάρχει για δείγμα κάποιος των Μαυρομιχαλαίων ή έστω άλλος Μανιάτης (όπως είδαμε στην ιστοσελίδα και στην έντυπη μορφή τής μεγάλης ημερήσιας τοπικής εφημερίδας «Ελευθερία»)!

Μοιραία αναρωτιέται κανείς αν πίσω από όλες αυτές τις δήθεν αθώες προβολές άλλων Προσώπων στη θέση των πραγματικών Πρωταγωνιστών τής απελευθέρωσης τής πόλης υποκρύπτεται άγνοια, ...ή δόλος και δολιότης! Ή απλά εκφράζεται (...άγνωστο γιατί...) ιστορικό κόμπλεξ και …το ουδείς ασφαλέστερος εχθρός του ευεργετηθέντος;…


-------


Τι συνέβη στην Καλαμάτα την 23η Μαρτίου τού 1821 και Ποιοι οι αληθινοί Πρωταγωνιστές;

Τα ιστορικά τεκμήρια από τον κορυφαίο Ιστορικό μας ΔΙΟΝΥΣΙΟ Α. ΚΟΚΚΙΝΟ (της Ακαδημίας Αθηνών) στο μοναδικό εξάτομο Έργο του «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ», τόμος 1, σελ. 182, 183, 184 [Εκδ. «Μέλισσα», Ε’ έκδοση, 1967 (Α’ έκδοση 1956)], όπου διαβάζουμε χαρακτηριστικά:

«…Την 23ην Μαρτίου εισήλθον εις την Καλαμάταν ο Ηλίας Μαυρομιχάλης και οι θείοι του Ιωάννης και Αντώνιος επί κεφαλής δυνάμεως επαναστατικής και κατέλαβαν μερικά σημεία της πόλεως. Ταυτοχρόνως διεβιβάσθη επιστολή προς τον Αρναούτογλουν εκ μέρους του Πετρόμπεη, διά της οποίας εκείνος του εγνωστοποίει οτι απέστειλε τον Ηλίαν και τους λοιπούς Μαυρομιχαλαίους διά να τον προφυλάξουν από επίθεσιν κλεφτών.

Ο Πετρόμπεης ευρίσκετο ήδη καθ’ οδόν επί κεφαλής δύο χιλιάδων ενόπλων, όχι πλέον ως ηγεμών, αλλ’ ως αρχιστράτηγος των «σπαρτιατικών δυνάμεων». Μαζί του συνεξεστράτευαν και οι άλλοι αρχηγοί της Μάνης, εγκαταλείψαντες τας παλαιάς μεταξύ των ατελειώτους έριδας. Οι Καπετανάκηδες, ο Χρηστέας, οι Κουμουνδουράκηδες, οι Κυβέλοι, οι Γρηγοράκηδες, οι Τρουπάκηδες. Με τους Μανιάτας ηνώθησαν μετά των ενόπλων των και ο Αναγνωσταράς, ο Παπαφλέσσας, ο Νικηταράς, και ο Κεφάλας, διά να είναι κοινή και συντονισμένη η ενέργεια. Μαζί με αυτούς συνεβάδιζε κρατών μακράν ράβδον και χωρίς όπλον και φέρων το ερυθρόν ένδυμα του αξιωματικού των επτανησιακών ταγμάτων ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ωσάν αλλόκοτος οδοιπόρος μεταξύ των ενόπλων.

Το σώμα τούτο εισήλθεν εις την πόλιν, ενώ ο Αρναούτογλους και οι άλλοι Τούρκοι ευρίσκοντο ακόμη κλεισμένοι εις τα σπίτια των. Ο λαός υπεδέχθη τον Πετρόμπεην με αλλαλαγμούς. Η Καλαμάτα ήταν ήδη εις χείρας του.»

.......

Ο Πετρόμπεης εγκαταστάθη εις την πόλιν, συνέστησεν επαναστατικήν επιτροπήν, την οποίαν ωνόμασε Μεσσηνιακήν Γερουσίαν εν Καλαμάτα και την επομένην εκοινοποίησε την ακόλουθον προς τας μεγάλας Δυνάμεις διακοίνωσιν:

«Προκήρυξις προς τας ευρωπαικάς Αυλάς εκ μέρους του φιλογενούς Αρχιστρατήγου των Σπαρτιατικών στρατευμάτων Πέτρου Μαυρομιχάλη και της Μεσσηνιακής Γερουσίας της εν Καλαμάτα.

[....]

Εν τω Σπαρτιατικώ στρατοπέδω της Καλαμάτας

τη 25η Μαρτίου 1821

ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ

Ηγεμών και Αρχιστράτηγος

ΚΑΙ Η ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΕΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ»

.......

…Από αυτής της 24ης Μαρτίου 1821, αμέσως μετά την παρά τας όχθας τελετήν, έγινεν εις την Καλαμάταν σύσκεψις μεταξύ των αρχηγών περί του σχεδίου των πολεμικών επιχειρήσεων.

Ο Κολοκοτρώνης επρότεινε να προχωρήσουν προς την Γορτυνίαν με όλας των τας δυνάμεις διά να οργανώσουν εκείθεν επίθεσιν εναντίον της Τριπολιτσάς και κατόπιν να επιτεθούν κατά των παρακτίων φρουρίων…

…Ο Πετρόμπεης όμως, ενισχυόμενος από τους Καλαματιανούς και άλλους εκ των αρχηγών σωμάτων, επρότεινε να επιτεθούν κατά της Κορώνης κατά πρώτον και κατά των άλλων παρακτίων φρουρίων έπειτα, υποστηρίζων ότι η δύναμις της Τριπολιτσάς θα παρέλυε όταν θα εστερείτο της επικοινωνίας με τα φρούρια εκείνα και με τας πέραν της Πελοποννήσου τουρκικάς δυνάμεις. Επεκράτησεν η γνώμη του Πετρόμπεη.

Μετά τούτο ο Κολοκοτρώνης, εμμένων εις όσα αρχικώς υπεστήριξεν, απεφάσισε να επιχειρήση διά παντός μέσου την προς την Αρκαδίαν εκστρατείαν…

…Προς το παρόν όμως ο Κολοκοτρώνης εστερείτο ιδίου ενόπλου σώματος. Μόλις τριάντα άνδρες τον ακολουθούσαν. Του παρεχώρησε τότε ο φίλος του Μούρτζινος διακοσίους Μανιάτας εκ του σώματός του και άλλους εβδομήντα ο Πετρόμπεης και ο καπετάν Βοϊδής. Αυτοί με τους ιδικούς του απετέλεσαν ένα σώμα από τριακοσίους άνδρας.

Ο Κολοκοτρώνης κατασκεύασε δύο σημαίες με τον σταυρόν ως μόνον έμβλημα και εξεκίνησε ταχύτατα με την μικράν εκείνην δύναμιν διά τόσον μεγάλην επιχείρησιν. Ήτο συγκινημένος…


Γιώργος Π. Δημακόγιαννης, εκδότης τής «Αδούλωτης Μάνης»

  Οδός Εμπόρων