Vekrakos
Spartorama | Προσφυγή 47 Προέδρων κατά της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για Τιμολογιακές Αυξήσεις της ΔΕΥΑΣ

Προσφυγή 47 Προέδρων κατά της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για Τιμολογιακές Αυξήσεις της ΔΕΥΑΣ

Spartorama 24/04/2021 Εκτύπωση Δημοτικά Κοινωνία Οικονομία Πολιτική
Προσφυγή 47 Προέδρων κατά της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για Τιμολογιακές Αυξήσεις της ΔΕΥΑΣ
Προς την «Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/σου, Δυτ. Ελλαδας και Ιονίου Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Νομού Λακωνίας»
Οδός Εμπόρων

ΠΡΟΣΦΥΓΗ

 

των παρακάτω υπογραφόντων Προέδρων των Κοινοτήτων του Δήμου Σπάρτης, κατά της από 13-4-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάρτης, με θέμα: «Έγκριση ή μη της αριθ. 35/16-3-2021 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σπάρτης (ΔΕΥΑΣ) με θέμα «Αναπροσαρμογή τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΣ»». 

ΣΧΕΤΙΚΑ:

 1. Η υπ’ αρ. οικ. 135275/19-05-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) περί «Έγκρισης γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του», η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1751Β/22-05-2017.
 2. Το από 5-3-2021 Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
 3. Η υπ’ αρ. 35/16-3-2021 με ΑΔΑ: 66ΕΤΟΡΥΛ-ΨΕ2 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Σπάρτης με θέμα «Αναπροσαρμογή τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΣ»
 4. Η από 13-4-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάρτης, με θέμα: «Έγκριση ή μη της αριθ. 35/16-3-2021 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σπάρτης (ΔΕΥΑΣ)» με την οποία εγκρίθηκε η προαναφερθείσα απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ.

Σας ενημερώνουμε τα εξής:

I.  Βάσει της σχετικής 1. ΚΥΑ, άρθρο 9, παρ. 3:

«Η βελτίωση της ανάκτησης κόστους των υπηρεσιών ύδατος επιδιώκεται κατά προτεραιότητα με τη μείωση του κόστους. Στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό επιτρέπονται οι περιοδικές αυξήσεις στις μέσες χρεώσεις των υπηρεσιών ύδατος οι οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ποσοστό αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) του προηγούμενου έτους. Ο ανωτέρω περιορισμός δεν ισχύει στις περιπτώσεις που το ποσοστό ανάκτησης κόστους είναι μικρότερο τουλάχιστον κατά 10 από το μέσο όρο ανάκτησης κόστους του υδατικού διαμερίσματος. Στην περίπτωση αυτή, η αύξηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσοστού αύξησης του ΑΕΠ του προηγούμενου έτους». 

Από τον πίνακα «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  Δ. Σπάρτης – Συγκεντρωτικό» των σελίδων 91-92 της σχετικής 3.  απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ, προκύπτει ότι η  ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος  δεν επιτυγχάνεται  κατά προτεραιότητα με τη μείωση του κόστους, αλλά με αύξηση των εσόδων : από 2.268.276,70€ (2019) σε 2.734.789,97€ (2021).

Επίσης, από τον πίνακα της σελίδας 35 της σχετικής 3.  απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ, προκύπτει ότι η μεσοσταθμική αύξηση για τον Δήμο Σπάρτης είναι 18,89, ενώ από το σχετικό 2. Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το οποίο είναι προγενέστερο της σχετικής 3. απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ, το ΑΕΠ της χώρας μας κατά το 2020 παρουσίασε μείωση κατά 8,2 σε όρους όγκου και κατά 9,6 σε τρέχουσες τιμές.

 

II.  Βάσει της σχετικής 1. ΚΥΑ, άρθρο 9, παρ. 7:

«Στην περίπτωση κατά την οποία, παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση, δεν εξασφαλίζεται επαρκής ανάκτηση του κόστους, ο πάροχος υπηρεσιών ύδατος υποβάλει στη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Σχέδιο Εφαρμογής Δράσης στο οποίο εκτίθενται τα μέτρα που απαιτούνται για τη διασφάλιση της επαρκούς ανάκτησης συμπεριλαμβανομένης τυχόν απόκλισης από τις διατάξεις της παραγράφου 3. Το Σχέδιο εγκρίνεται από τον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων της ΕΓΥ». 

Στη σχετική 3.  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ, δεν αναφέρεται ότι  υποβλήθηκε εκ μέρους της ΔΕΥΑΣ Σχέδιο Εφαρμογής Δράσης στη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο οποίο θα γινόταν έκθεση των μέτρων που απαιτούνται για τη διασφάλιση της επαρκούς ανάκτησης συμπεριλαμβανομένης τυχόν απόκλισης από τις διατάξεις της παραγράφου 3, ούτε έγκριση του Σχεδίου από τον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων της ΕΓΥ.

 

Κατόπιν των ανωτέρω:

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ 

την ακύρωση της από 13-4-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάρτης, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αρ. 35/16-3-2021 με ΑΔΑ: 66ΕΤΟΡΥΛ-ΨΕ2 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Σπάρτης. 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 1. Η υπ’ αρ. οικ. 135275/19-05-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) περί «Έγκρισης γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του», η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1751Β/22-05-2017.
 2. Το από 5-3-2021 Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
 3. Η υπ’ αρ. 35/16-3-2021 με ΑΔΑ: 66ΕΤΟΡΥΛ-ΨΕ2 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Σπάρτης με θέμα «Αναπροσαρμογή τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΣ» 

 

Την προσφυγή συνυπογράφουν ή/και στηρίζουν οι Πρόεδροι 47 Κοινοτήτων του Δήμου Σπάρτης 

Α/Α    ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 1. Αγία Ειρήνη (Βάρσοβα)               
 2. Άγιοι Ανάργυροι
 3. Άγιος Ιωάννης  
 4. Άγιος Κωνσταντίνος
 5. Αγόριανη
 6. Αγριάνοι
 7. Αλευρού
 8. Αμύκλες
 9. Αναβρυτή
 10. Ανώγεια
 11. Άρνα
 12. Βαμβακού
 13. Βαρβίτσα
 14. Βασαράς
 15. Βασιλική
 16. Βορδόνια           
 17. Βουτιάνοι
 18. Βρέσθενα
 19. Γεωργίτσι
 20. Γκοριτσά
 21. Γοράνοι              
 22. Θεολόγος
 23. Καλλονή
 24. Καλύβια Σοχάς
 25. Καμίνια
 26. Καρυές
 27. Καστόρι
 28. Κεφαλάς
 29. Κλαδάς
 30. Κονιδίτσα
 31. Λευκόχωμα
 32. Λογγάστρα
 33. Λογκανίκος
 34. Μαγούλα
 35. Μυστράς
 36. Ξηροκάμπι
 37. Παλαιοπαναγιά
 38. Παρόρι
 39. Πελλάνα
 40. Πλατάνα
 41. Πολοβίτσα
 42. Σελλασία
 43. Σκούρα
 44. Σουστιάνοι
 45. Σπαρτιά
 46. Τραπεζοντή
 47. Τρύπη
Κατόπιν σημερινού σχετικού e-mail που λάβαμε από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Περιβολίων κ. Αριστείδη Κουρεμπή, σας ενημερώνουμε ότι την προσφυγή συνυπογράφουν ή/και στηρίζουν οι Πρόεδροι 48 Κοινοτήτων του Δήμου Σπάρτης


Δείτε την απόφαση της ΔΕΥΑΣ εδώ


Οδός Εμπόρων
 
 
 
 
 

Σχετικές Αναρτήσεις