Vekrakos
Spartorama | «Και σείς, οι ποιμένες του λαού, τι είδους ποιμένες είσθε;», από τον Φώτη Κόντογλου

«Και σείς, οι ποιμένες του λαού, τι είδους ποιμένες είσθε;», από τον Φώτη Κόντογλου

Spartorama 18/08/2021 Εκτύπωση Άρθρα Ιστορία Κοινωνία Πολιτισμός
«Και σείς, οι ποιμένες του λαού, τι είδους ποιμένες είσθε;», από τον Φώτη Κόντογλου
«Σείς είσθε «οι μισθωτοί ποιμένες», και κατά το πανάγιον στόμα του Κυρίου «ο μισθωτός ποιμήν ουκ εστί ποιμήν» (Ιω. Ι?, 12). Είσθε μισθωτοί των αρχόντων του κόσμου τούτου, διά την δόξαν και διά τον πλούτον των οποίων εργάζεσθε»
Οδός Εμπόρων

Τα πρόβατα, τα οποία σας ενεπιστεύθη ο Κύριος, ιδού, τα παραδίδετε εις τους λύκους. Συναυλίζεσθε με τους άρχοντας του κόσμου τούτου του ματαίου, του παρερχομένου, διότι εζηλώσατε την δόξαν αυτών και ουχί την δόξαν του Θεού. Υπετάξατε την πίστιν εις τους αμαρτωλούς ανθρώπους των κοσμικών επιθυμιών, οίτινες έχουν ως οδηγόν των τον σατανάν. 

Παρεδόθητε και παραδώσατε τα πρόβατα εις τον άρχοντα του κόσμου τούτου, εις τον κατέχοντα την υλικήν ισχύν, τον χρυσόν, τας εφευρέσεις και τας μηχανάς, αι οποίαι καταπλήττουν τα πλήθη, ως θαύματα του Αντιχρίστου. Παρεδόθητε και παρεδωσατε τα πρόβατα εις την ψευδώνυμον γνώσιν, «την κενήν απάτην», την διδασκομένην εις τας χώρας της αθείας και της απογνώσεως, όπου μήτε οσμή υπάρχει της αιωνίου ζωής και της αληθούς γνώσεως, της γνώσεως του Θεού.

Και ταύτα, διότι δεν είσθε οι ποιμένες οι καλοί, οι θυσιάζοντες την ζωήν των υπέρ των προβάτων και οδηγούντες αυτά εις τους ευώδεις λειμώνας της αθανάτου ζωής. Σείς είσθε «οι μισθωτοί ποιμένες», και κατά το πανάγιον στόμα του Κυρίου «ο μισθωτός ποιμήν ουκ εστί ποιμήν» (Ιω. Ι?, 12). Είσθε μισθωτοί των αρχόντων του κόσμου τούτου, διά την δόξαν και διά τον πλούτον των οποίων εργάζεσθε.

Και άπαξ είσθε δούλοι τοιούτων κυρίων, είσθε ωπλισμένοι με τα όπλα της βίας, με τα οποία απειλείτε τα πιστά πρόβατα του Χριστού, διά να τα αναγκάσετε να σας ακολουθήσουν.

Αλλά, αυτά τα μακάρια πρόβατα απεκδέχονται το μαρτύριον ως λύτρωσιν και ως αψευδές σημείον, ότι θα λάβουν τον αμάραντον στέφανον από τον αγωνοθέτην Κύριον Ιησούν Χριστόν.

Ναί! Είμεθα έτοιμοι να μαρτυρήσωμεν μετά χαράς και αγαλλιάσεως υπέρ της Ορθοδόξου πίστεως, την οποίαν κρατώμεν ως τον μέγαν θησαυρόν. Μακαρίζομεν εαυτούς, διότι θα διωχθώμεν και θ΄ αποθάνωμεν υπέρ πίστεως και αληθείας.


Φώτης Κόντογλου


Τμήμα επιστολής προς τον Πατριάρχη Αθηναγόρα, 13 Ιουλίου 1965


Οδός Εμπόρων