Vekrakos
Spartorama | H Ανοιχτή Eπιστολή Σταυράκου προς τον κ. Θεμιστοκλή Πατσιλίβα για θέματα της ΔΕΥΑΣ

H Ανοιχτή Eπιστολή Σταυράκου προς τον κ. Θεμιστοκλή Πατσιλίβα για θέματα της ΔΕΥΑΣ

Spartorama 20/12/2022 Εκτύπωση Δημοτικά Κοινωνία Οικονομία Πολιτική
H Ανοιχτή Eπιστολή Σταυράκου προς τον κ. Θεμιστοκλή Πατσιλίβα για θέματα της ΔΕΥΑΣ
Όλα τα επιχειρήματα του πρόεδρου της Τοπικής Κοινότητας Παρορίου

Αξιότιμε κ. Αντιδήμαρχε,

κατόπιν της αντίδρασής σας στην ανακοίνωσή μου σχετικά με τη ΔΕΥΑΣ στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάρτης, η οποία διεξήχθη την Τετάρτη 14/12/2022, έχω να επισημάνω τα εξής: 

Α) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΣ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΕ ΑΝΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ – ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 

Κατά την ψήφιση της Νέας Τιμολογιακής Πολιτικής της ΔΕΥΑΣ, άλλα εισηγήθηκε και τεκμηρίωσε αρχικά ο Διευθυντής της και άλλα παρουσίασε τελικά ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ, τα οποία και ψήφισε το ΔΣ της επιχείρησης. 

 

Συγκεκριμένα, στη σχετική 1. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ και στις σελίδες 2, 36 και 37 (2 φορές) ο Διευθυντής της εισηγείται, τέσσερις (4) φορές δηλαδή έως αυτό το σημείο, τα εξής: 


ΠΡΟΣ
τον Αντιδήμαρχο Σπάρτης
κ. Θεμιστοκλή Πατσιλίβα

 

«Όσον αφορά την ΔΕ Σπαρτιατών το πάγιο στην ύδρευση μειώνεται. Το τιμολόγιο ύδρευσης παραμένει με τις ίδιες κλίμακες και σημειώνεται μείωση στις δύο πρώτες από αυτές», τα οποία αποτυπώνονται και σε μορφή πίνακα: 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, πραγματοποιήθηκαν οι υπολογισμοί για τον «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙ- ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ» και ο ισοσκελισμός εσόδων – εξόδων για το 2021, όπως προκύπτει από τον πίνακα των σελίδων 91-92.

Οι ίδιες τιμές αναφέρονται και στον πίνακα της σελίδας 94, στη «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ».

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΛΟΙΠΟΝ, ΠΕΝΤΕ (5) ΦΟΡΕΣ ο Διευθυντής της ΔΕΥΑΣ εισηγείται τις παραπάνω χρεώσεις για τη Δ.Ε. ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ, βάσει των οποίων προκύπτει ο ισοσκελισμός εσόδων – εξόδων της επιχείρησης. 

Στη συνέχεια και στη σελίδα 122, ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ, ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΕΚΜΗ- ΡΙΩΣΗ, εμφανίζεται 2η «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ», στην οποία έχουν αλλάξει οι τιμές σε όλες τις κλίμακες και έχει μειωθεί περαιτέρω η τιμή της 2ης κλίμακας (40-80 κ.μ.), από 0,70 €/κ.μ. σε 0,40 €/κ.μ. 

Τα προαναφερθέντα αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα: Οι τιμές της τελικής εισήγησης, αυτές δηλαδή που άλλαξε ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ο Διευθυντής της ΔΕΥΑΣ στο εισηγητικό του κείμενο χωρίς οποιαδήποτε αιτιολόγηση, είναι αυτές που αποφάσισε κατά πλειοψηφία να ισχύουν για τη ΔΕ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ, βάσει της σχετικής 1. Απόφασής του.

 

Αξιότιμε κ. Αντιδήμαρχε,

σύμφωνα με τη σχετική 2. μελέτη της εταιρείας «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ» (Απρίλιος 2020), την οποία εσείς μας παρουσιάσατε, στη ΔΕ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ λειτουργούν 13.695 από τα 25.965 συνολικά υδρόμετρα του Δήμου μας (ποσοστό 52,7 επί του συνόλου).

Είναι πρόδηλο λοιπόν, ότι η ανακολουθία μεταξύ της αρχικής εισήγησης και της τελικής εισήγησης / Απόφασης,

συνεπάγεται τη δραματική μείωση των προβλεπόμενων εσόδων, μιας και όσα τεκμηρίωσε αρχικά ο Διευθυντής της ΔΕΥΑΣ και βάσει αυτών προέκυψε ο ισοσκελισμός εσόδων – εξόδων της επιχείρησης, κυριολεκτικά «πήγαν στον βρόντο».

Β) ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ – ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ

Οι αρμόδιοι για την έκδοση των λογαριασμών υπάλληλοι της ΔΕΥΑΣ, δεν εφαρμόζουν τη Νέα Τιμολογιακή Πολιτική.

Συγκεκριμένα, ενώ οι κλίμακες χρέωσης των κυβικών μέτρων του καταναλισκόμενου νερού βάσει της Απόφασης για τη Νέα Τιμολογιακή Πολιτική είναι οι παρακάτω:


στους τριμηνιαίους λογαριασμούς που εκδίδει η ΔΕΥΑΣ, Έναντι και Εκκαθαριστικούς, εμφανίζονται οι εξής κλίμακες:

δηλαδή, οι ποσότητες των κ.μ. νερού είναι διπλάσιες από αυτές που προβλέπονται.

Αυτό συνεπάγεται ότι όσοι λογαριασμοί:

  • της Δ.Ε. ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ υπερβαίνουν τα 40 κ.μ. ανά τρίμηνο (μέσος όρος Έναντι και Εκκαθαριστικού) ήτα 80 κ.μ. ανά εξάμηνο (άθροισμα Έναντι και Εκκαθαριστικού) και
  • των υπόλοιπων Δ.Ε. (πλην της Κοινότητας Καρυών) υπερβαίνουν τα 25 κ.μ. ανά τρίμηνο (μέσος όρος

Έναντι και Εκκαθαριστικού) ή τα 50 κ.μ. ανά εξάμηνο (άθροισμα Έναντι και Εκκαθαριστικού), εκδίδονται λανθασμένα, με μικρότερα ποσά από όσα προβλέπει η Απόφαση με την οποία εφαρμόστηκε η Νέα Τιμολογιακή Πολιτική και τελικό αποτέλεσμα τη μεγάλη απώλεια εσόδων για τη ΔΕΥΑΣ.


Αξιότιμε κ. Αντιδήμαρχε,

οι αδόκιμες, κατά την άποψή μου, διοικητικές και διαχειριστικές πρακτικές που εφαρμόζουν οι αρμόδιοι για τα προαναφερθέντα θέματα υπάλληλοι της ΔΕΥΑΣ, νομίζω ότι συμβάλουν στην κατάληξη της επιχείρησης σε χρεωκοπία και στην απώλεια του δημόσιου χαρακτήρα της παροχής ύδρευσης στον Δήμο μας.

Θέλω να σας επισημάνω ότι, σε κάθε καμπή του χωροχρόνου που παρατηρούνται ανάλογα φαινόμενα,η Ιστορία καταγράφει βλάκες ή συνένοχους.

Επειδή θεωρώ ότι δεν ανήκω σε κάποια απ’ αυτές τις κατηγορίες, θα συνεχίσω να διαμαρτύρομαι και να εκφράζω την άποψή μου, όπου, όποτε και όπως κρίνω.

Ελπίζω κι εύχομαι το ίδιο να ισχύει και για εσάς.

Ελπίζω κι εύχομαι το ίδιο να ισχύει και για όλους όσοι συντηρούν, μέσω της θέσης τους ή της ψήφου τους, αυτήν την κατάσταση.


Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Παρορίου
Περικλής Σταυράκος


Οδός Εμπόρων