Vekrakos
Spartorama | Δήμος Σπάρτης: Διακήρυξη Δημοπρασίας «Μίσθωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης οχημάτων»

Δήμος Σπάρτης: Διακήρυξη Δημοπρασίας «Μίσθωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης οχημάτων»

Spartorama 23/09/2023 Εκτύπωση Δημοτικά Κοινωνία Οικονομία Πολιτική
Δήμος Σπάρτης: Διακήρυξη Δημοπρασίας «Μίσθωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης οχημάτων»
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της διακήρυξης

Εκτίθεται σε φανερή, προφορική και μειοδοτική δημοπρασία, η μίσθωση από το Δήμο Σπάρτης, κατάλληλων χώρων για χρήση ως υπαίθριων χώρων στάθμευσης οχημάτων [ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄-Υπαίθριοι σταθμοί αυτοκινήτων- του ΠΔ 455/76 (ΦΕΚ 169 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει], επιβατικών και ελαφρών φορτηγών, προς εξυπηρέτηση των δημοτών με τους εξής όρους:

Οι χώροι στάθμευσης θα πρέπει να βρίσκονται εντός των ορίων που περικλείονται από τις οδούς: Τριακοσίων, Λεωνίδου, Όθωνος Αμαλίας και Αρχιδάμου. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της διακήρυξης. Η προσφορά ενδιαφέροντος κατατίθεται σε φάκελο, ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Σπάρτης (Ευαγγελιστρίας αρ.85-87) προκειμένου να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού κατά την πρώτη φάση της δημοπρασίας κυρίως φάκελο, ο οποίος θα περιέχει: 

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής,  ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως 
 2. Νομιμοποιητικά έγραφα ιδιοκτησίας, πρωτότυποι τίτλοι ιδιοκτησίας ή ακριβή αντίγραφα
  • τίτλοι ιδιοκτησίας,
  • Ε9,
  • βεβαίωση κτηματολογίου (εφόσον στην περιοχή υπάρχει κτηματολόγιο) 
 3. Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Σπάρτης περί μη οφειλής  
 4. Φορολογική, Ασφαλιστική ενημερότητα  ΕΦΚΑ,
  • Σε περίπτωση που δεν έχει υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρέωσης ασφάλισης. 
 5. Φάκελο τεχνικής προσφοράς ο οποίος θα περιλαμβάνει:

Α) Τεχνική έκθεση, στην οποία θα αναφέρονται λεπτομερώς η επιφάνεια, η θέση, η χαρακτηρισμένη πολεοδομικά χρήση του και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρεται ως κατωτέρω:

   • Να ορίζεται επακριβώς η θέση του, (τυπικά αυτά θα επιβεβαιώνονται από το τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου)
   • Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας υπαίθριου σταθμού οχημάτων από την Δ/νση Μεταφορών,  κατά τα οριζόμενα στην  οικ. 13929/929/11-4-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚ51-ΕΞΝ) εφαρμοστική Εγκύκλιο Διαταγή
   • Να διαθέτει τουλάχιστον 20 θέσεις στάθμευσης (σύμφωνα με το σχέδιο κάτοψης που συνοδεύει την άδεια)

Β)  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα το δικαίωμα για την εκμίσθωση του ακινήτου και ότι δεσμεύεται να παρέχει στο Δήμο κάθε στοιχείο ή έγγραφο που αφορά το ακίνητό του και είναι απαραίτητο για την χορήγηση της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας.

Γ) Τοπογραφικό διάγραμμα ακινήτου, συνταγμένο από αρμόδιο τεχνικό, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές σύνταξης, με απόσπασμα σχεδίου πόλεως (ώστε να φαίνεται και η θέση του ακινήτου)

Δ)  i) Πιστοποιητικό μεταγραφής,   ii) Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ,  iii) Πιστοποιητικό βαρών (βεβαίωση περί μη βαρών και ελεύθερο άλλων δεσμεύσεων ή και υποχρεώσεων), iv) Πιστοποιητικό μη διεκδικήσεων από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο (εφόσον υπάρχει). Τα ανωτέρω μπορεί να αναγράφονται σε ένα πιστοποιητικό. 

Ε) Υπεύθυνη δήλωση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα ότι στο ακίνητό του δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες χρήσεις και σε περίπτωση που το ακίνητό του επιλεγεί προς μίσθωση θα προσκομίσει βεβαίωση από μηχανικό σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία, απαραίτητα πριν την υπογραφή της σύμβασης.  

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από την οικονομική υπηρεσία και από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Σπάρτης, ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 08.00-14.00, Τηλέφωνο 2731361102 (Πληρ. Κατσίχτη Βασιλική) ή Τηλέφωνο 2731363360 (Πληρ. Σταυρόπουλος Ευρυσθένης). 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθ.19908/19-09-2023 Διακήρυξης Δημοπρασίας.


Οδός Εμπόρων