Vekrakos
Spartorama | Φράγμα Κελεφίνας: Προσωρινός Ανάδοχος για την Σύμβαση Κατασκευής του Φράγματος

Φράγμα Κελεφίνας: Προσωρινός Ανάδοχος για την Σύμβαση Κατασκευής του Φράγματος

Spartorama 29/02/2024 Εκτύπωση Δημοτικά Κοινωνία Λακωνία Οικονομία
Φράγμα Κελεφίνας: Προσωρινός Ανάδοχος για την Σύμβαση Κατασκευής του Φράγματος
Η οικονομική προσφορά ανέρχεται στο ποσό των 20.263.920,52 ευρώ

Με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών Χρήστου Σταϊκούρα, εγκρίθηκε το Πρακτικό Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών της Επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για το έργο «Κατασκευή Φράγματος Κελεφίνας Ν. Λακωνίας» της Δράσης 4.3.1. του ΠΑΑ 2014-2020».

Η σύμβαση ανατίθεται στον μειοδότη οικονομικό φορέα (προσωρινός ανάδοχος) με την επωνυμία «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ο οποίος προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η οικονομική προσφορά ανέρχεται στο ποσό των 20.263.920,52 (χωρίς Φ.Π.Α.), που αντιστοιχεί σε μέση έκπτωση ποσοστού (21,29) επί του προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου.

Σημειώνεται, πως κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή του άρθρου 360 του Ν. 4412/2016, ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

Αναμένουμε τα επόμενα βήματα της διαδικασίας για ένα έργο πνοής, που θα ευνοήσει σημαντικά τον αγροτικό κόσμο της ευρύτερης περιοχής.


*ΑΠΟ ΑΝΆΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΕΟΚΛΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΜΚΔ


Οδός Εμπόρων