Vekrakos
Spartorama | ΑΕ Σπάρτη ΠΑΕ: «1η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας»

ΑΕ Σπάρτη ΠΑΕ: «1η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας»

Spartorama 28/02/2018 Εκτύπωση ΑΕ Σπάρτη ΠΑΕ Αθλητισμός
ΑΕ Σπάρτη ΠΑΕ: «1η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας»
Στην έδρα και τα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην Σπάρτη Λακωνίας επί της οδού Βρασίδου αριθ. 144Β, την 21η Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
Οδός Εμπόρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗ – ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ ΠΑΕ» 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 139801360000 

ΑΦΜ 997057410 - ΔΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 

Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ως άνω Εταιρείας στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗ – ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εις την έδρα και τα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην Σπάρτη Λακωνίας επί της οδού Βρασίδου αριθ. 144Β, που θα γίνει την 21η Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ., δια να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως της Συνελεύσεως: 

  • Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως 24/08/2016 – 30/06/2017.
  • Θέμα 2ο: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της υπολόγου χρήσεως 24/08/2016 – 30/06/2017.
  • Θέμα 3ο: Υποβολή και έγκριση της Εκθέσεως του Ορκωτού Λογιστή επί χρήσεως 24/08/2016 – 30/06/2017.
  • Θέμα 4ο: Έγκριση αμοιβών συμβούλων.
  • Θέμα 5ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχειρίσεως, ελέγχου και αποζημιώσεως δια την υπόλογο χρήση 24/08/2016 – 30/06/2017.
  • Θέμα 6ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών λογιστών ελεγκτών δια την εταιρική χρήση 01/07/2017 – 30/06/2018.
  • Θέμα 7ο: Κάθε θέμα που δεν συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα Ημερησία Διάταξη της παρούσης Προσκλήσεως δια την συνέλευση δύναται να προστεθεί εφόσον δεν υπάρχει έγγραφη αντίρρηση από τους μετόχους της Εταιρείας. Παμψηφεί και ομόφωνα αποφασίζουν αυτοί δια την προσθήκη νέου θέματος εις την Ημερησία Διάταξη εφόσον παρίσταται εις την παρούσα συνέλευση το σύνολο των μετόχων, μετοχών και ψήφων της Εταιρείας. 

Οι εκ των κ.κ. Μετόχων που επιθυμούν να παραστούν εις την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπων, υποχρεούνται να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας τις μετοχές τους εις το ταμείο της Εταιρείας ή εις το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα αναγνωρισμένη τράπεζα και να προσκομίσουν εις τα γραφεία της Εταιρείας τις αποδείξεις περί της τοιαύτης καταθέσεως των μετοχών και τα πληρεξούσια έγγραφα των αντιπροσώπων απόντων μετόχων πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσης ως άνω Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας. 

Έκαστη μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. 

Σπάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018

 

Ο Πρόεδρος & Νόμιμος Εκπρόσωπος της εταιρείας 

Δημήτριος Νικόλαρος


Οδός Εμπόρων