Vekrakos
Spartorama | «Οδηγός για ένα ολοκληρωμένο, αντικειμενικό, διαφανές σύστημα εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών», από τον Γιάννη Λαζαρίδη

«Οδηγός για ένα ολοκληρωμένο, αντικειμενικό, διαφανές σύστημα εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών», από τον Γιάννη Λαζαρίδη

Γιάννης Λαζαρίδης 23/02/2019 Εκτύπωση Άνθρωποι!
«Οδηγός για ένα ολοκληρωμένο, αντικειμενικό, διαφανές σύστημα εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών», από τον Γιάννη Λαζαρίδη
«Η Δημοκρατία... θέλει σκεπτόμενους πολίτες με απόψεις που διαμορφώνουν και επικοινωνούν μετά από κριτική σκέψη όλων των πληροφοριών που λαμβάνουν και όχι άκριτη αποδοχή οργανωμένων πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών φορέων και ομάδων»
Οδός Εμπόρων

Στις συνεδριάσεις της βουλής για τον πρόσφατο ψηφισθέντα νόμο που αφορά τις εξετάσεις οδηγών, διέκρινες την προσπάθεια των πολιτικών να «πετάξουν το μπαλάκι των ευθυνών» για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στον τομέα αυτό ,στους εκπαιδευτές και στους υπαλλήλους εξεταστές.

Σε όλες τις ευνομούμενες και δημοκρατικά λειτουργούσες χώρες, κάθε παθογένεια θεωρείται ευθύνη της επιτελικής Κεντρικής Διοίκησης, που οφείλει να μελετήσει και να εισηγηθεί τις κατάλληλες ρυθμίσεις αντιμετώπισής της και της πολιτικής εξουσίας που οφείλει να τις νομοθετήσει και όχι των υποκείμενων στις ρυθμίσεις.

Δυστυχώς στη χώρα μας η εκάστοτε πολιτική εξουσία είθισται να μεταφέρει τις ευθύνες σε πολιτικούς αντιπάλους και στα υποκείμενα των ρυθμίσεων, καλύπτοντας τις δικές της αδυναμίες, ατολμίες, ατομικά, συλλογικά ή κομματικά συμφέροντα, υποβαθμίζοντας σκόπιμα τη δημόσια διοίκηση που είναι και θα έπρεπε να είναι ο μοναδικός μοχλός για την επίλυση , προώθηση ζητημάτων δημόσιου συμφέροντος.

Μια υποβάθμιση που στηρίζεται στην κομματικοποίησή της και στην ανάθεση του έργου της σε στρατό φυτευτών συμβούλων με προσόντα κυρίως την κομματική τους ταυτότητα τη φιλία ή τη συγγένεια  με το πολιτικό πρόσωπο στο γραφείο του οποίου τοποθετούνται και με δικαιοδοσία που παραβαίνει την ισχύουσα από το 1985 σχετική νομοθεσία.

Σύμβουλοι που στην πλειονότητά τους είναι άσχετοι με το αντικείμενο που καλούνται να συμβουλεύσουν (επιβάλλουν), αλλά χρήσιμοι  και εχέμυθοι για ρυθμίσεις κομματικού συμφέροντος, μεσολαβήσεις  παράνομων συναλλαγών εξυπηρέτησης ατομικών ή οργανωμένων συμφερόντων, μίζες.

Σύμβουλοι που λειτουργούν ως πιεστικός μοχλός και συνδετικός κρίκος με την κακώς νοούμενη πλευρά της δημόσιας διοίκησης, χωρίς νομικές συνέπειες των πράξεών τους.

Παράλληλα έχουμε τοποθετήσεις σε πολιτικά πόστα Υπουργών, Γενικών Γραμματέων κλπ. ατόμων  χωρίς τις αναγκαίες γνώσεις και ικανότητες, με κριτήρια εσωκομματικές ισορροπίες  ή την ευγλωττία τους στην αντιμετώπιση των πολιτικών αντιπάλων ή στο παραμύθιασμα των πολιτών.

Αυτή η διαχρονική κακή πολιτική λειτουργία που δεν ταιριάζει σε μια ευνομούμενη δημοκρατία και στην οποία οφείλεται αποκλειστικά η εκτεταμένη διαφθορά και η οικονομική κατάρρευση της χώρας, πρέπει και μπορούμε να την σταματήσουμε και αυτό μπορεί να γίνει όταν πάψουμε:

 • να βάζουμε το κομματικό/προσωπικό/συγγενικό συμφέρον πάνω από το δημόσιο συμφέρον
 • να δεχόμαστε να μας αντιμετωπίζουν σαν άβουλη μάζα
 • να δεχόμαστε άκριτα και αναξιολόγητα τις πληροφορίες που μας σερβίρονται από ΜΜΕ και πολιτικά πρόσωπα
 • να συμβιβαζόμαστε με τη διαφθορά και την πολιτική σήψη

Η Δημοκρατία για να λειτουργήσει σωστά έχει κανόνες και θέλει σκεπτόμενους πολίτες με απόψεις που διαμορφώνουν και επικοινωνούν μετά από κριτική σκέψη όλων των πληροφοριών που λαμβάνουν και όχι άκριτη αποδοχή οργανωμένων πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών φορέων και ομάδων.

Στον πρόσφατο νόμο που ψηφίστηκε για τις εξετάσεις οδηγών, είχαμε όλα τα παρακμιακά παλαιοκομματικά φαινόμενα που αναλύθηκαν παραπάνω (και όχι μόνο σε αυτόν, αλλά και στα περισσότερα νομοθετήματα του συγκεκριμένου Υπουργείου που προτάθηκαν από την παρούσα πολιτική ηγεσία του), με ρυθμίσεις άγνωστων συντακτών που όπως αναλύθηκε στο προηγούμενο άρθρο είναι σε κρίσιμα σημεία των προβλέψεών τους ανεφάρμοστες με αποτέλεσμα να μην επιτευχθεί ο σκοπός του νόμου.

Η Διοίκηση είχε διαμορφώσει από το 2012 ολοκληρωμένη πρόταση, που μέρη της μόνο λήφθηκαν υπόψη στο ψηφισθέντα νόμο ,με αλλαγές και προσθήκες από τους άγνωστους συντάκτες του νόμου, που τον καθιστούν ανεφάρμοστο.

Είναι σημαντικό να επισημανθεί το υψηλού επιπέδου στελεχιακό δυναμικό που διαθέτει το τέως Υπουργείο Μεταφορών, που τα τελευταία κυρίως 4 χρόνια βρίσκεται από την πολιτική ηγεσία του σε υπολειτουργία.

Αν κάναμε ένα παραλληλισμό, η φιλοσοφία που διαπνέει τα νομοθετήματα που προωθεί η  σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών, μοιάζει με το  γαμπρό που συνέχεια αρραβωνιάζεται αλλά ποτέ δεν καταλήγει σε γάμο (νόμοι με προβλέψεις έκδοσης πληθώρας υπουργικών αποφάσεων, Διαταγμάτων ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων που παραμένουν προβλέψεις).

Επειδή σύντομα θα αναδειχθεί το ανεφάρμοστο ρυθμίσεων του νόμου  και κατά συνέπεια η αδυναμία επίτευξης του σκοπού του, παρατίθεται παρακάτω ένας οδηγός των αλλαγών και προσθηκών που πρέπει να γίνουν για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.


ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ, ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ

Μια ολοκληρωμένη πολιτική παρέμβασης για την επίτευξη, σωστής εκπαίδευσης,  αξιοκρατικής εξέτασης των υποψηφίων οδηγών μείωσης της γραφειοκρατίας που ταλαιπωρεί πολίτες ,Σχολές και Υπηρεσίες , με το μικρότερο κόστος και το μικρότερο χρόνο εφαρμογής, απαιτεί δραστικές αλλαγές σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, που δεν καλύπτονται απόλυτα από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του ψηφισθέντος  πρόσφατα στις 20-2-2019 νόμου και χρήζουν τροποποιήσεων, συμπληρώσεων, συγκεκριμένα:

1. Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων

Α.  Πρόσφατος νόμος

Προβλέπει διάφορα συστήματα που δεν ικανοποιούν απόλυτα ή δεν προσφέρουν ,την επιδιωκόμενη αναβάθμιση λειτουργίας των υπηρεσιών ,ολοκληρωμένες Ψηφιακές υπηρεσίες σε πολίτες, επιχειρήσεις , επαγγελματίες και διαλειτουργικότητα μεταξύ φορέων του δημοσίου

Β. Πρόταση

Υλοποίηση της πρότασης της Υπηρεσίας του ΥΠΥΜΕ του 2011 που αναλύεται στο «Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης(ΤΠΔΔ) ΕΤΠΑ –ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ» και αφορούσε την ανάπτυξη ενός συνόλου προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων που θα  προσφέρουν τα επιδιωκόμενα, την αναβάθμιση λειτουργίας των υπηρεσιών ,ολοκληρωμένες Ψηφιακές υπηρεσίες σε πολίτες, επιχειρήσεις ,επαγγελματίες, διαλειτουργικότητα μεταξύ φορέων του δημοσίου. Πρόταση που υλοποιείτο μέσω 7 υποέργων:

Υποέργο 1: Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών διαχείρισης των αδειών οδήγησης

Υποέργο 2: Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών διαχείρισης Συμβεβλημένων Ιατρών &   Εξετάσεων

Υποέργο 3: Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών διαχείρισης Εξετάσεων Υποψηφίων οδηγών

Υποέργο 4: Ολοκληρωμένη πλατφόρμα Διενέργειας Θεωρητικών εξετάσεων

Υποέργο 5: Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών διαχείρισης Καρτών Ψηφιακού Ταχογράφου

Υποέργο 6: Προμήθεια εγκατάσταση Εξοπλισμού για τη λειτουργία των ολοκληρωμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών του Υπουργείου

Υποέργο 7: Σύμβουλο Τεχνικής Υποστήριξης

Πληροφοριακά συστήματα και Ψηφιακές υπηρεσίες θα υποστηρίζουν και θα υιοθετούν τις οδηγίες και πρότυπα του Πλαισίου Παροχής του ΥΠΕΣΑΥΔ, για τη διασφάλιση των συναλλαγών και την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας με τρίτα συστήματα του δημοσίου και που θα υιοθετούν τα πρότυπα και οδηγίες προσβασιμότητας του W3C/WAI.

Στο  Τεχνικό Δελτίο υπάρχει αναλυτική   περιγραφή των Πληροφοριακών Συστημάτων και μέρος των προτάσεών του θα αναλυθούν παρακάτω στα στάδια εκπαίδευσης –εξέτασης που παρατίθενται, με αναφορά στις ρυθμίσεις του ν/σ και τις προτάσεις τροποποιήσεων ,συμπληρώσεων.

2. Θεωρητική εκπαίδευση - εξέταση

Ρυθμίσεις νόμου

Οι ρυθμίσεις εξασφάλισης είναι οι προτεινόμενες διαχρονικά από την Υπηρεσία

 και το θεσμοθετούμενο πληροφοριακό σύστημα (εφόσον τηρηθούν οι έτοιμες από την Υπηρεσία από τις αρχές του 2015 προδιαγραφές) εξασφαλίζουν την πραγματοποίηση της εκπαίδευσης και τη διαφάνεια της εξέτασης

Προτάσεις

 • Να συμπεριληφθούν στο προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα και  η θεωρητική εκπαίδευση που παρέχουν και οι λοιπές Σχολές εκπαίδευσης επαγγελματιών οδηγών όπου και εκεί η παραβατικότητα είναι μεγάλη (ΠΕΙ, ΣΕΚΑΜ, ΣΕΚΟΟΜΕΕ) , όπως προτείνεται από την Υπηρεσία και έχει συμπεριλάβει στις προδιαγραφές που έχει συντάξει από το 2015.
 • Άμεσα να επικαιροποιηθούν τα εγχειρίδια εκπαίδευσης –εξέτασης που κατά τα λοιπά είναι έτοιμα από το 2013, με τις πρόσφατες σημαντικές αλλαγές στον ΚΟΚ με το νόμο 4530/2018,  όπως στους ορισμούς , σήμανση, στις ποινές και στους κανόνες και τη σήμανση για τα ποδήλατα κλπ. και να επικαιροποιηθεί το Μηχανογραφικό σύστημα θεωρητικών εξετάσεων (ΜΣΘΕΥΟ) Αδικαιολόγητη η 11 μηνη καθυστέρηση που παρατηρείται  στην επικαιροποίηση από την ισχύ του νόμου 4530/2018

Χρόνος υλοποίησης δράσης 6 μήνες και είναι ανεξάρτητη από χρόνο έναρξης ισχύος του ν/σ.

 • Σύνταξη ενημερωτικού φυλλαδίου για ενημέρωση των υποψηφίων για τη διαδικασία της πρακτικής εξέτασης και για τα δικαιώματά τους που θα τους μοιράζεται από την Υπηρεσία μετά τη λήξη της θεωρητικής τους εξέτασης.

3. Πρακτική εκπαίδευση-Εξέταση δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς

Ρυθμίσεις νόμου

Προβλέπει:

 • Ενημέρωση του Πληροφοριακού συστήματος από τη σχολή εκπαίδευσης για κάθε μάθημα σε υποψήφιο οδηγό ή οδηγό ,πριν την πραγματοποίησή του όπως προτείνεται και από την Υπηρεσία
 • Χωρισμό της εξέτασης της δοκιμασίας σε δυο στάδια, ένα πορεία και ένα για τις ειδικές δοκιμασίες (ελιγμούς) σε ειδικούς χώρους και προσωρινά σε περιοχές πόλεων με αποκλεισμό των περιοχών από τη δημόσια κυκλοφορία κατά τη διάρκεια των εξετάσεων με χρήση διατάξεων του άρθρου 52 του ΚΟΚ. Υποχρέωση των πολιτών να εξετάζονται σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα τις ειδικές δοκιμασίες, εφόσον στη δική τους δε λειτουργεί ειδικός χώρος.
 • Καταγραφή της εξέτασης  με οπτικοακουστικά μέσα και μεταφορά της εικόνας και του ήχου αδιάλειπτα κατά τη διάρκειά της στο Κέντρο Ελέγχου για τις ανάγκες εποπτείας και αποθήκευσή της σε αυτό.
 • Η Εξέταση των οδηγών άνω των 74 ετών (κάθε 3ετία μέχρι τα 80 έτη και κάθε 2ετία από τα 80 έτη και μετά) για ανανέωσή της  γίνεται με το δικό τους αυτοκίνητο , έναν εξεταστή και χωρίς καταγραφή της εξέτασης.
 • Παρουσία στην εξέταση εκπαιδευτή άλλης σχολής από αυτήν που εκπαιδεύτηκε ο εξεταζόμενος στο μεταβατικό στάδιο και μετά χωρίς την παρουσία του.
 • Έναν εξεταστή αντί των δυο που ισχύει σήμερα.
 • Εξέταση από εξεταστή που διαθέτει άδεια οδήγησης αντίστοιχη με αυτήν της κατηγορίας του υποψήφιου που εξετάζει
 • Λήψη όλων των κατηγοριών οδήγησης από τους εξεταστές και ανανέωσή τους με δαπάνες τους
 • Εναλλαγή των εξεταστών ανά τετράμηνο με αποκλειστική απασχόληση σε αυτό το διάστημα τις εξετάσεις, εκτός της περίπτωσης  που ο αριθμός των υποψηφίων δεν απαιτεί αποκλειστική απασχόληση των υπαλλήλων εξεταστών
 • Διενέργεια των εξετάσεων και της εποπτείας εντός ωραρίου λειτουργίας δημοσίων υπηρεσιών ,άνευ αμοιβής για τους εξεταστές
 • Υποχρέωση συμμετοχής στις εξετάσεις εφόσον δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τους υπαλλήλους  ,με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη

 

Προτάσεις

Αναφορικά με τους εξεταστές

Οι ρυθμίσεις δεν δίνουν κίνητρο συμμετοχής στις εξετάσεις, η δε θεσμοθέτηση αναγκαστικής συμμετοχής σε αυτές αν δεν υπάρξει ενδιαφέρον από τους υπαλλήλους και η λήψη άδειας οδήγησης  και η ανανέωσή της με δαπάνες τους, νομικά δεν είναι επιτρεπτές.

Επίσης δημιουργούν προβλήματα λειτουργίας στις Δνσεις Μεταφορών των Περ/κών Ενοτήτων ,που ήδη υπολειτουργούν από έλλειψη προσωπικού

Εξαιρούν τους υπαλλήλους του τέως Υπουργείου Μεταφορών που η πλειοψηφία τους είναι Πτυχιούχοι που είναι και το ζητούμενο, σε σχέση με την Περιφέρεια που η πλειονότητα των εξεταστών είναι απόφοιτοι 2βάθμιας εκπαίδευσης.

 Προτείνεται για την άρση των αντικινήτρων και την μέγιστη εξασφάλιση της διαφάνειας της διαδικασίας:

 • Η διενέργεια των εξετάσεων όπως σήμερα εκτός λειτουργίας δημοσίων υπηρεσιών με αμοιβή και με τη συμμετοχή και των υπαλλήλων του τέως Υπουργείου Μεταφορών.
 • Η λήψη άδειας οδήγησης με όλες τις κατηγορίες οδήγησης από τους εξεταστές και η ανανέωσή της με δαπάνες του δημοσίου.

Αναφορικά με τη διαδικασία των εξετάσεων προσόντων και συμπεριφοράς

Οι ρυθμίσεις παρουσιάζουν ελλείψεις και διατάξεις που είναι δύσκολο έως αδύνατο να υλοποιηθούν ,θέτουν χρόνους που είναι μη επιτεύξιμοι, μεταφέρουν τις αδυναμίες υλοποίησης τους από τις υπηρεσίες στους πολίτες ,απαιτούν ειδικά για τη δημιουργία των ειδικών χώρων εξέτασης σημαντικά κεφάλαια της τάξης των 80 εκατομμυρίων ευρώ ,που είναι δύσκολο έως αδύνατο να εξασφαλισθούν, συγκεκριμένα:

 • Δεν δίνουν τη δυνατότητα ελέγχου των πραγματοποιούμενων μαθημάτων εκπαίδευσης σε πορεία όπου η παραβατικότητα στην πραγματοποίηση των ελάχιστων μαθημάτων εκπαίδευσης είναι τεράστια.
 • Διαχωρίζουν τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς σε δυο στάδια, άνευ λόγου αφού:

Η καταγραφή (βιντεοσκόπηση) της εξέτασης ,από μόνη της εξασφαλίζει απόλυτα ,την αντικειμενικότητα, την ποιότητα και τη διαφάνειά της.

Ταλαιπωρεί άσκοπα τον πολίτη, ανεβάζει το κόστος  εκπαίδευσης εφόσον θα γίνεται με εκπαιδευτικό όχημα ,διπλασιάζει τις ανάγκες σε προσωπικό, καθιστώντας αδύνατη την πραγματοποίηση τους εντός ωραρίου λειτουργίας δημοσίων υπηρεσιών λόγω της γνωστής υποστελέχωσης των υπηρεσιών όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Απαιτεί εξεύρεση κατάλληλων χώρων από τις Περιφερειακές Ενότητες και σημαντικές πιστώσεις για τη διαμόρφωσή τους (της τάξης του ενός εκατομμυρίου ευρώ ανά χώρο και συνολικά για όλη την Επικράτεια πάνω από 80 εκατομμύρια ευρώ ), ενώ όπως κατέδειξε η εμπειρία από την κατασκευή στο παρελθόν έξη  τέτοιων χώρων που χρηματοδοτήθηκαν από κοινοτικά κονδύλια, μόνο έξη Περιφερειακές Ενότητες ενδιαφέρθηκαν παράλληλα θα απαιτήσει σημαντικό ετήσιο κόστος συντήρησής τους. Σε  περιοχές  όπως στην Αττική που απαιτούνται μεγάλος αριθμός χώρων, η δυσκολία εξεύρεσής τους πολλαπλασιάζεται ενώ τεράστιο  πρόβλημα  θα παρουσιαστεί στις νησιωτικές περιοχές .Η πρόβλεψη στο νόμο για εγκατάσταση στους χώρους συστημάτων αυτόματης καταγραφής είναι και αυτή ανέφικτη γιατί τέτοιο υλικό εκτεθειμένο σε χώρους μη φυλασσόμενους θα υπόκειται σε καταστροφικές επιθέσεις ή σε κλοπή.

Απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα  για την εξεύρεση του κατάλληλου χώρου και την διαμόρφωσή του, που θα ξεπεράσει στην καλύτερη περίπτωση η διαμόρφωση των πρώτων χώρων τα δυο χρόνια.

Η πρόβλεψη στο νόμο για λειτουργία για θέση σε λειτουργία τέτοιων χώρων εντός ολίγων μηνών από τη θέση σε ισχύ του ,είναι ανέφικτη, εκτός πραγματικότητος.

Η πρόβλεψη για εξέταση πολιτών στις ειδικές δοκιμασίες σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, εφόσον δεν υφίσταται ειδικός χώρος στην Περιφερειακή Ενότητα που κατοικούν εκτός από άσκοπη είναι και απαράδεκτη μιας και ταλαιπωρεί τους πολίτες. Δεν μπορεί η Πολιτεία να γιατρεύει τις αδυναμίες της ταλαιπωρώντας τους πολίτες.

 • η πρόβλεψη του νόμου για μεταφορά της καταγραφόμενης εικόνας άμεσα στο Κέντρο ελέγχου, δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη μη διασπορά προσωπικών δεδομένων και την αδιάλειπτη μεταφορά της εικόνας σε κάθε περίπτωση.
 • Η Εξέταση των οδηγών άνω των 74 ετών (κάθε 3ετία μέχρι τα 82 έτη και κάθε 2ετία από τα 82 έτη και μετά) για ανανέωσή της άδειας οδήγησής τους, να γίνεται με το δικό τους αυτοκίνητο , έναν εξεταστή και χωρίς καταγραφή της εξέτασης θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη παραβατικότητα από την υπάρχουσα (ο αριθμός των προς ανανέωση αδειών οδήγησης  των ηλικιωμένων αποτελεί το ήμισυ περίπου των εξετάσεων δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς). 

Προτείνεται για την άρση των προβλημάτων που προαναφέρονται: 

 • η ηλεκτρονική καταγραφή στο Κέντρο Ελέγχου των μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης των υποψηφίων οδηγών μέσω της καταγραφής της κίνησης του εκπαιδευτικού οχήματος με συσκευή γεωγραφικού εντοπισμού GPS
 • η καταγραφή οπτικοακουστικά της εξέτασης, καθώς και άλλων σημαντικών της  στοιχείων όπως είναι της θέσης του οχήματος με σύστημα GPS,ης ταχύτητάς του και του χρόνου καθόλη τη διάρκειά της ,σε φορητή συσκευή USB που μπορεί να υλοποιηθεί εντός εξαμήνου από την ισχύ του νόμου με μεγάλη συνδρομή άμεσα στη διαφάνεια (πρόταση το 2012 του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών,που είχαμε υιοθετήσει σα Διοίκηση ,αλλά δε μας επιτράπηκε από την τότε πολιτική ηγεσία να την υλοποιήσουμε ), αντί της συνεχούς μεταφοράς της εικόνας της καταγραφής που τεχνικά δεν μπορεί να εξασφαλισθεί σε κάθε εξέταση και χρονικά θα απαιτήσει πάνω από 3 χρόνια για την εφαρμογή της.
 • επιδότηση των Σχολών εκπαίδευσης για την προμήθεια εγκατάσταση των προαναφερόμενων συσκευών και του λειτουργικού τους συστήματος ,αναλογικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στην εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών στα πρατήρια καυσίμων.
 • αναλογική υποχρεωτική εφαρμογή  στις Σχολές εκπαίδευσης, της ρύθμισης που ισχύει για το ελάχιστο κόστος προσφερόμενων υπηρεσιών των ΚΤΕΟ, με αξιοποίηση μετά από επικαιροποίηση, της μελέτης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που έχει καταθέσει στο Υπουργείο η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών
 • κατάργηση της προβλεπόμενης εξέτασης σε δυο στάδια αφού η καταγραφή (βιντεοσκόπηση) της εξέτασης ,από μόνη της εξασφαλίζει απόλυτα, την αντικειμενικότητα, την ποιότητα και τη διαφάνειά της και αποφεύγεται η ταλαιπωρία των πολιτών στις περιοχές των οποίων δε θα λειτουργούσαν πίστες.
 • ολοκλήρωση της εξέτασης του υποψηφίου οδηγού και ενημέρωσή του από τον εξεταστή για τα λάθη που έκανε και όχι όπως ισχύει σήμερα διακοπή της εξέτασης, όταν ο υποψήφιος συμπληρώσει αριθμό λαθών που τον απορρίπτουν. (Ο λόγος είναι προφανής και συνίσταται στο να μη εξαντλεί την αυστηρότητά του ο εξεταστής ,προκειμένου να τελειώνει νωρίτερα την εργασία του και σε κάθε περίπτωση να δίνεται ολοκληρωμένη εικόνα των ελλείψεών του στον υποψήφιο οδηγό).
 • καθορισμός ελάχιστων μαθημάτων σε περίπτωση αποτυχίας ανάλογα με το είδος των λαθών που εντοπίστηκαν στην εξέταση
 • ενημέρωση του εξεταστή μετά από ηλεκτρονική κλήρωση, μισή ώρα πριν την έναρξη των εξετάσεων για τη διεύθυνση έναρξης της πρώτης εξέτασης και πέντε λεπτά πριν την έναρξη της πρώτης εξέτασης , επικοινωνία του  ηλεκτρονικά μέσω της συσκευής  PDAs (που θα του παρέχεται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών για την εξέταση)  με το Ηλεκτρονικό αρχείο διενέργειας των ηλεκτρονικών κληρώσεων για τη λήψη:  αα) των στοιχείων αναγνώρισης του πρώτου εξεταζόμενου ββ) τα στοιχεία της Σχολής εκπαίδευσης  και του παρευρισκόμενου εξεταστή γγ) του ηλεκτρονικού δελτίου εκπαίδευσης ,εξέτασης του υποψήφιου οδηγού το οποίο οφείλει να συμπληρώνει με τα αποτελέσματα της εξέτασης , τα οποία θα μεταφέρονται αυτόματα στην ηλεκτρονική καρτέλα του υποψήφιου που διατηρείται στο Ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης, εκπαίδευσης και εξέτασης και στο ΜΗΣΚΑ, επαναλαμβανόμενης της παραπάνω διαδικασίας για κάθε επόμενη εξέταση.
 • κατάργηση της άσκοπης εξέτασης σε πορεία των άνω των 74 ετών που επιθυμούν να ανανεώσουν την άδεια οδήγησής τους που επιβλήθηκε με το ν.4530/2018 και είχε τεθεί γιατί δεν μπορούσαν να ελεγχθούν οι ιατρικές γνωματεύσεις για την ικανότητά τους και επαναφορά των ιατρικών εξετάσεων. Για τον έλεγχο των ιατρικών γνωματεύσεων ανάπτυξη του Υποέργου 2 που προαναφέρεται «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών διαχείρισης Συμβεβλημένων Ιατρών & Εξετάσεων», επαναφορά της λειτουργίας των ΔΙΕ που καταργήθηκαν. Αντιμετώπιση του κόστους από τις αμοιβές των ιατρών των ΔΙΕ με αύξηση του ποσού που καταβάλουν οι εξεταζόμενοι από τα 20 ευρώ που ήταν στα 50 ευρώ που δικαιολογείται από το γεγονός ότι εξετάζονται στη ΔΙΕ από 5 ιατρούς, και είναι και το ποσό που καταβάλουν σήμερα οι εξεταζόμενοι. Σύσταση Τριτοβάθμιας ιατρικής επιτροπής στο Υπουργείο για την εποπτεία των φορέων που διενεργούν ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών.
 • Θεσμοθέτηση και ανάπτυξη του συνόλου των πληροφοριακών συστημάτων που προαναφέρονται στην αρχή του οδηγού.

4. Εποπτικός μηχανισμός

Ρυθμίσεις νόμου

Απαιτεί μεγάλο αριθμό υπαλλήλων του Υπουργείου για εποπτεία και έλεγχο των εξετάσεων σε ώρες λειτουργίας δημοσίων υπηρεσιών, πράγμα ανέφικτο λόγω της υποστελέχωσης των υπηρεσιών.

Προτάσεις

Η εποπτεία και ο έλεγχος μπορούν να εξασφαλισθούν απόλυτα από το Σώμα Επιθεωρητών του Υπουργείου και από αξιολογητές υπαλλήλους εκτός ωραρίου λειτουργίας δημοσίων υπηρεσιών, με έλεγχο του καταγεγραμμένου οπτικοακουστικού υλικού, αξιοποιώντας τα στοιχεία που προκύπτουν από το Μηχανογραφικό αρχείο που ήδη λειτουργεί ,τις καταγγελίες που θα υποβάλλονται, τους τυχαίους ελέγχους που θα προκύπτουν με στατιστική μεθοδολογία που ακολουθείται σε ανάλογες περιπτώσεις παγκοσμίως. Η οπτικοακουστική καταγραφή που εισάγεται σε συνάρτηση με το αυστηρό πλαίσιο ποινών για εκπαιδευτές και υπαλλήλους, σε περιπτώσεις παραπτωμάτων  και την προτεινόμενη εποπτεία και έλεγχο, εξασφαλίζουν απόλυτα την αντικειμενικότητα και διαφάνεια των εξετάσεων και την πραγματοποίηση της αναγκαίας εκπαίδευσης, εάν παράλληλα εισαχθεί και  η προτεινόμενη καταγραφή με σύστημα γεωγραφικού προσδιορισμού της θέσης του εκπαιδευτικού οχήματος GIS, κάθε μαθήματος πρακτικής εκπαίδευσης.

5.  Παράβολα πολιτών για την έκδοση άδειας οδήγησης

Το ύψος των παραβόλων που καταβάλουν οι πολίτες είναι υπερβολικά υψηλό.

Τα συνολικά έξοδα των Υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των εξεταστών και τα έξοδα εκτύπωσης της άδειας αποτελούν το 60 περίπου των εσόδων από τα παράβολα, στην προκειμένη περίπτωση δεν προσφέρει υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα όπως οφείλει, αλλά υπηρεσίες επιχειρηματία.


Γιάννης Λαζαρίδης
Τέως Προισταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών

Δείτε το πρώτο μέρος του άρθρου εδώ


Οδός Εμπόρων