Vekrakos
Spartorama | Άρθρο του Γιάννη Λαζαρίδη για μια σύγχρονη Σπάρτη το 2030

Άρθρο του Γιάννη Λαζαρίδη για μια σύγχρονη Σπάρτη το 2030

Γιάννης Λαζαρίδης 19/03/2019 Εκτύπωση Άρθρα Δημοτικά
Άρθρο του Γιάννη Λαζαρίδη για μια σύγχρονη Σπάρτη το 2030
Διαβάστε για την e-trikala A.E., που ιδρύθηκε το 2008 από τον Δήμο Τρικκαίων
Οδός Εμπόρων

«ΣΠΑΡΤΗ 2030, σύγχρονη πόλη, δυναμικά αναπτυσσόμενη, ασφαλής, ευχάριστη και ελκυστική, για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της»

Ο αιώνας που ζούμε χαρακτηρίζεται από συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων των πόλεων.

Βασικά κριτήρια επιβίωσης μιας πόλης είναι οι ευκαιρίες για απασχόληση και η ποιότητα ζωής που προσφέρει στους κατοίκους της.

Πόλεις που σχεδιάζουν το μέλλον τους ικανοποιώντας τα παραπάνω κριτήρια,ενσωματώνοντας τις τεχνολογικές εξελίξεις και εκμεταλλευόμενες στο μέγιστο βαθμό όλα τα πλεονεκτήματα που διαθέτουν, παρουσιάζουν δυναμική ανάπτυξη και κατ’επέκταση αύξηση του πληθυσμού τους,παράγοντας που δείχνει το βαθμό υγείας μιας πόλης.

Η πόλη της Σπάρτης βρίσκεται 10ετίες τώρα σε μία συνεχή ύφεση, που διακρίνεται από τη μείωση του πληθυσμού της και τη μέτρια ποιότητα ζωής που προσφέρει στους κατοίκους της, αδύναμη να συγκρατήσει τον πληθυσμό της και να προσελκύσει επισκέπτες, αδύναμη να εκμεταλλευτεί τη σημαντική συμβολή της στην παγκόσμια ιστορία και το φυσικό της πλούτο, αδιάφορη να ενσωματώσει τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Τα έργα αναστήλωσης του αρχαίου θεάτρου και της δημιουργίας νέου αρχαιολογικού Μουσείου που έχουν δρομολογηθεί, από μόνα τους δεν επαρκούν στη δυναμική ανάπτυξη της πόλης.

Ως βασικές αιτίες που οδήγησαν την πόλη στην ύφεση, παρά την αρχική δυναμική ανάπτυξή της στα μέσα του 19ου αιώνα έως και τα μέσα του 20ου, μπορούμε να διακρίνουμε:

 • Έλλειψη οράματος διαχρονικά από τις δημοτικές αρχές
 • Ασυνέχεια πολιτικών δράσης
 • Πολεοδομικές ρυθμίσεις με γνώμονα εξυπηρέτηση συμφερόντων μικρών ομάδων
 • Πολεοδομικές αυθαιρεσίες και καταπατήσεις δημόσιου χώρου

Η πόλη πρέπει να εγκαταλείψει τον κύκλο απομόνωσης  και εσωστρέφειας που έχει εισέλθει από τα μέσα του 20ου αιώνα και να προχωρήσει σε πορεία δυναμικής ανάπτυξης.

Χρειάζεται για το σκοπό αυτό ένα όραμα για το μέλλον της,ένα όραμα που θα είναι όραμα των πολιτών της  και επειδή θα απαιτήσει μεγάλο χρονικά ορίζοντα υλοποίησής του, θα πρέπει να υπηρετηθεί με συνέπεια από κάθε δημοτική αρχή.

Ένα τέτοιο όραμα υπηρετείται μέσω ενός Στρατηγικού σχεδιασμού που υλοποιείται μέσω Επιχειρησιακών σχεδίων δράσης και κατάλληλης οργάνωσης του Δήμου.

Το Στρατηγικό μας σχέδιο θα μπορούσε να είναι:

«Σπάρτη 2030, σύγχρονη πόλη,δυναμικά αναπτυσσόμενη, ευχάριστη, ασφαλής για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της»

Η επίτευξη του σκοπού ενός τέτοιου Στρατηγικού Σχεδίου απαιτεί τη σύνταξη από τη δημοτική αρχή σε συνεργασία με όλες της δημοτικές παρατάξεις των Επιχειρησιακών σχεδίων δράσης που περιλαμβάνουν πολλούς τομείς, που τα βασικά τους σημεία θα τυγχάνουν της σύμφωνης γνώμης των πολιτών μέσω των συλλογικών φορέων στους οποίους οι περισσότεροι συμμετέχουν, μιας και η ευθύνη για την τύχη μιας πόλης ανήκει σε όλους του πολίτες της.

Προς το σκοπό αυτό η πόλη έχει άμεση ανάγκη της διαμόρφωσης ενός Συστήματος Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) στα πλαίσια που προβλέπονται από το Πράσινο Ταμείο της Ε.Ε.,ενός συστήματος που θα καλύψει τις αναγκαίες δράσεις στους περισσότερους τομείς που απαιτεί ένα πλήρες Επιχειρησιακό σχέδιο δράσεων και θα στηρίζεται βασικά:

 • Σε εγκεκριμένες μελέτες από το Δήμο,με σύνθεση και προσθήκες για την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις ενός ΣΒΑΚ
 • Καλές πρακτικές άλλων πόλεων
 • Στις απεριόριστες δυνατότητες που δίνει το brand name Σπάρτη, η παγκόσμια αναγνωρισημότητα της ιστορίας της και τα  μνημεία της.
 • Στις δυνατότητες που δίνει ο φυσικός της πλούτος που συνδυάζεται με την ιστορία της και συγκεκριμένα οι ορεινοί όγκοι του Ταυγέτου και του Πάρνωνα για την ανάπτυξη ορειβατικού και αθλητικού τουρισμού και τα ποτάμια της, Ευρώτας και Μαγουλίτσα.
 • Στις δυνατότητες που προσφέρονται για την ανάπτυξη συνολικά της Λακωνίας.

Στα πλαίσια αυτά  και σε μια προσπάθεια να ξεκινήσει ένας δημιουργικός διάλογος για το μέλλον της πόλης,θα ακολουθήσει μια σειρά άρθρων αναφορικά με:

 • Την οργανωτική δομή
 • Την παρούσα κατάσταση
 • Προτάσεις στα πλαίσια ανάπτυξης Συστήματος Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Α. Οργανωτική δομή

Η επίτευξη των στόχων ενός Δήμου αλλά και κάθε Οργανισμού, εξαρτάται απόλυτα από το οργανωτικό του μοντέλο και από τη δυνατότητά του να εξελίσσεται συνεχώς εισάγοντας στη λειτουργία του ψηφιακή τεχνολογία.

Σε ερευνητική εργασία των κκ. Δρυμπέτα Ε.,Κοσμήτορα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και Λαζαρίδη Θ. Αναπληρωτή Καθηγητή του ΤΕΙ Θεσσαλίας που αφορούσε και το Δήμο Σπάρτης διαπιστώνεται ότι:

 • έχει πολλά προβλήματα οργάνωσης και δομών, λόγω έλλειψης σαφούς κατεύθυνσης στη δόμηση του οργανογράμματος και των υπηρεσιών του, υπάρχει λειτουργική διασπορά τους και παρουσιάζεται το φαινόμενο παράλληλης ανάθεσης αρμοδιοτήτων
 • η γεωγραφική και λειτουργική κατανομή του προσωπικού, παρουσιάζει αναντιστοιχία με τις ανάγκες του Δήμου
 • υφίσταται έλλειψη καθαρής λειτουργικής διάρθρωσης και διαχωρισμού πολιτικής διάστασης, από αυτήν της εκτελεστικής -παραγωγικής

Είναι απαραίτητο λοιπόν για την επίτευξη των στόχων του Δήμου, να θεραπευθούν άμεσα οι οργανωτικές αδυναμίες με την αξιοποίηση των προτάσεων της ερευνητικής εργασίας και συγκεκριμένα:

 • με τη μεταφορά των δραστηριοτήτων του Νομικού Προσώπου υπό τον άμεσο έλεγχο του δήμου
 • τον επαναπροσδιορισμό των τμημάτων και διευθύνσεων, δημιουργία διευθύνσεων με βάση τη λειτουργία που επιτελούν
 • την ενίσχυση του στρατηγικού χαρακτήρα του δήμου σε θέματα ανάπτυξης
 • την αναδιοργάνωση των διοικητικών οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών του
 • τη δημιουργία τμήματος διαχείρισης κρίσεων και τμημάτων προτυποποίησης,διαχείρισης ποιότητας
 • τη δημιουργία,λειτουργία τμήματος εσωτερικού ελέγχου

Πέραν της αναγκαίας εσωτερικής αναδιοργάνωσης,ο δήμος χρειάζεται κατάλληλη οργανωτική δομή για την ταχύτερη επίτευξη των στόχων του, την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών του,την ανάπτυξη παροχής υπηρεσιών σε επισκέπτες, την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών προς πολίτες και επισκέπτες, την ανάπτυξη ψηφιακής λειτουργίας των υπηρεσιών του.

Μια καλή πρακτική οργανωτικής δομής,είναι η δημοτική επιχείρηση  e-trikala  του δήμου Τρικκαίων που παρουσιάζεται παρακάτω με κείμενο του Διευθύνοντος Συμβούλου της κου Οδυσσέα Ράπτη.

«Η e-trikala A.E. ιδρύθηκε το 2008 από τον Δήμο Τρικκαίων (99) και το Επιμελητήριο Τρικάλων (1), εξελίσσοντας το Γραφείο του Δήμου Τρικκαίων για το Ε.Π. « Η Κοινωνία της Πληροφορίας», (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2119/10-04-2008).

Πρόκειται για Δημοτική  Επιχείρηση της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από:

 1. Εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου .
 2. Εκπρόσωπο ΟΛΩΝ των Δημοτικών Παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων ( αναλογικά ).
 3. Εκπρόσωπο του τοπικού Τ.Ε.Ε.

Με τη σύνθεσή του εξασφαλίζει τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου,στις εισηγήσεις που έχουν επεξεργαστεί στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Η Εταιρία ΔΕΝ χρηματοδοτείται από το Δημόσιο και εξασφαλίζει τους πόρους για την επιβίωσή της, προσφέροντας ψηφιακές υπηρεσίες στο Δήμο Τρικκαίων και σε Δήμους της Επικράτειας.

Έργα εγκατάστασης και λειτουργίας Ασύρματων Δικτύων Ελεύθερης πρόσβασης, εφαρμογές διεκπεραίωσης αιτημάτων των Δημοτών προς το Δήμο τους, έργα διαχείρισης Δημοτικών στόλων οχημάτων κ.α. λειτουργούν τα τελευταία 10 έτη με την επίβλεψη της Εταιρίας ανά την Επικράτεια.

Έργα Διαχείρισης πόρων, κυρίως τουριστικού ενδιαφέροντος, έχουν υλοποιηθεί με επιτυχία στο Δήμο Τρικκαίων, ο Μύλος των Ξωτικών, street food festivals, κ.α. μεγιστοποιώντας την προβολή του τόπου, προσφέροντας ευκαιρία επίσκεψης και διαμονής σε τουρίστες.

Έργα που απαιτούν ταχύτητα στην υλοποίησή τους, όπως η προμήθεια και παροχή συστημάτων ρομποτικής στα σχολεία, λειτουργία τοπικών δομών υποστήριξης  ευπαθών ομάδων, ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων κ.α. που υλοποιεί η Εταιρία, βοηθούν την αναβάθμιση της τοπικής οικονομίας.

Η συμμετοχή της Εταιρίας σε καινοτόμα και πρωτοποριακά έργα των Βρυξελλών, έχουν καθιερώσει την Εταιρία και την πόλη, στο Ερευνητικό στερέωμα ως έναν συνεπή και λειτουργικό χώρο εφαρμογής νέων τεχνολογιών .

O κύκλος εργασιών της Εταιρίας, τα τελευταία έτη, ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια Ευρώ /έτος με ελαφρά κερδοφορία, καθόσον κύριο μέλημα είναι η εξωτερίκευση της εικόνας του Δήμου με πολλαπλά μακροπρόθεσμα οφέλη για την τοπική κοινωνία.

Το βασικό προσωπικό της Εταιρίας απαρτίζεται από ολιγομελή ομάδα 7 στελεχών, προερχόμενα από την ελεύθερη αγορά, εμπλουτιζόμενα από εργαζόμενους αναλόγως των έργων, αγγίζοντας εποχικά, τα 300 άτομα.

Πρωτοπόρα έργα που έχουν υλοποιηθεί μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.e-trikala.gr, με πρωτοπόρα:

 1. Στον τομέα της δημιουργίας και διαχείρισης θεματικών πάρκων, το Μύλο των Ξωτικών (www.milosxotikon.gr)
 2. Στον τομέα της ανάληψης και λειτουργίας καινοτόμων Διεθνών έργων, το λεωφορείο χωρίς οδηγό .
 3. Στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, ΚΟΙΝ ΕΠ (www.cooptrikala.gr)
 4. τον τομέα της υλοποίησης ψηφιακών έργων, τα ασύρματα δίκτυα παροχής ΔΩΡΕΑΝ internet.

Η Εταιρία δύναται να συνάψει Προγραμματικές συμβάσεις με φορείς του Δημοσίου, εξυπηρετώντας ανάγκες που με την Δημοσιονομική διαδικασία θα υλοποιούνταν μετά την λήξη της ανάγκης.

Στην παρούσα φάση, η Εταιρία υλοποιεί και θα λειτουργήσει κόμβο καινοτομίας με την ίδρυση θερμοκοιτίδας νεοφυών επιχειρήσεων».

Photo: lakoniahotel.gr 

Σύντομα, σε επόμενο άρθρο, θα παρουσιασθεί η παρούσα κατάσταση στην πόλη.

Γιάννης Λαζαρίδης


Οδός Εμπόρων