Vekrakos
Spartorama | «Τι θάθελα από τη νέα δημοτική αρχή!», από τον Γιάννη Λαζαρίδη

«Τι θάθελα από τη νέα δημοτική αρχή!», από τον Γιάννη Λαζαρίδη

Γιάννης Λαζαρίδης 19/05/2019 Εκτύπωση Άρθρα Δημοτικά Κοινωνία
«Τι θάθελα από τη νέα δημοτική αρχή!», από τον Γιάννη Λαζαρίδη
Διαμόρφωση μιας σύγχρονης πόλης, δυναμικά αναπτυσσόμενης ευχάριστης, ασφαλούς για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της
Οδός Εμπόρων

Σε προηγούμενα άρθρα περιγράψαμε την άσχημη εικόνα που παρουσιάζει η πόλη, εικόνα εγκατάλειψης, την υστέρηση σε κάθε τομέα δραστηριότητος ενός δήμου, την αδυναμία παρακολούθησης των τεχνολογικών εξελίξεων, την αδιαφορία συμμετοχής σε Κοινοτικά Προγράμματα προς όφελος της πόλης, την αδυναμία αξιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος και της ιστορίας της περιοχής, την αδυναμία έστω να παρακολουθήσει τις καλές πρακτικές άλλων πόλεων που προοδεύουν ταχύτατα.

Σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα όπως το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» και το νεότερο Πρόγραμμα «Διαμόρφωση Στρατηγικής για τις έξυπνες πόλεις και υλοποίηση εθνικού συστήματος διαχείρισης στάθμευσης» που η προκήρυξή του λήγει στις 20 Μαίου, η πόλη είναι απούσα.

Η συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα για υλοποίηση πιλοτικών ευρωπαικών κοινοτικών προγραμμάτων, όπως το λεωφορείο χωρίς οδηγό, είναι εκτός ενδιαφέροντος των δημοτικών αρχόντων της πόλης.

Ο ολοκληρωμένος Επιχειρησιακός σχεδιασμός που έγινε παλαιότερα (2011) έμεινε ανεκμετάλλευτος στο συρτάρι ,με υλοποίηση ελάχιστων μεμονωμένων δράσεων.

Η πόλη χρειάζεται Πρόγραμμα και υπεύθυνη Δημοτική αρχή για να το υλοποιήσει.

Ένα τέτοιο Πρόγραμμα δε μπορεί παρά να στηριχθεί στο εγκεκριμένο το 2011 από το Δήμο Επιχειρησιακό Σχέδιο, επικαιροποιημένο στο παρόν και εμπλουτισμένο, Πρόγραμμα που αναπτύσσεται παρακάτω.

Σημαντικότερος παράγοντας για την υλοποίηση ενός Προγράμματος αποτελεί ο ανθρώπινος παράγοντας, ο Δήμαρχος (πρέπει να δια θέτει προσόντα manager), οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, το Προσωπικό του Δήμου καθώς και η ενεργός συνεχώς  συμμετοχή και παρέμβαση των πολιτών καθ’όλη τη διάρκεια της δημαρχιακής θητείας.

Είναι σημαντικό λοιπόν να ψηφίζουμε άτομα με επιχειρησιακά και όχι προσωπικά κριτήρια, με κοινωνική δράση, ώστε να αναδεικνύουμε μέλη με γνώσεις, ικανότητες, άποψη και διάθεση για προσφορά και όχι ικανοποίηση του εγώ. Στη σωστή επιλογή δε βοηθούν και οι δημοτικές παρατάξεις που επιλέγοντας το αρχηγικό μοντέλο και την προβολή στα φυλλάδιά τους μόνο του αρχηγού, αποφεύγουν να παρουσιάζουν παράλληλα σε αυτά και ένα σύντομο βιογραφικό των υποψηφίων Συμβούλων, που θα διευκόλυνε τα μέγιστα στην καλύτερη επιλογή τους.

Όσον αφορά το Προσωπικό, η κάλυψη των κενών είναι άμεσης προτεραιότητας, η συνεχής εκπαίδευσή του και η εφαρμογή συστήματος στοχοθεσίας είναι επιτακτική ανάγκη και προαπαιτούμενο για μια επιτυχή υλοποίηση ενός απαιτητικού Προγράμματος.

Παράλληλα μεγάλη βοήθεια στην υποστήριξη του Προγράμματος μπορεί να δώσει η ίδρυση Δημοτικής Επιχείρησης κατά το πρότυπο του Δήμου Τρικάλων, η οποία θα μπορούσε να αναλάβει και τη συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα για εφαρμογή πιλοτικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην πόλη.

Μέχρι σήμερα ενεργοποιούμαστε σαν πολίτες μόνο κάθε φορά που έχουμε εκλογές για ανάδειξη της δημοτικής αρχής, αδιαφορώντας για τον έλεγχό της καθ’όλο το βίο της.

Η επιτυχής υλοποίηση ενός Προγράμματος απαιτεί επιπλέον:

 •  από τη δημοτική αρχή,
  1. κατάρτιση σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες το αργότερο εντός δυο μηνών, των επιχειρησιακών δράσεων (χρονικός, οικονομικός προγραμματισμός, υπεύθυνη Υπηρεσία) και συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Δήμου της Περ. Ενότητας  και της Περιφέρειας που θα υλοποιήσουν το Πρόγραμμα, έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο ,
  2. κοινοποίησή του στους πολίτες ,στην Περ. Ενότητα και στην Περιφέρεια,
  3. συνεργασία και εξασφάλιση  από την πλειοψηφία  των δημοτικών παρατάξεων, των προβλέψεων που η ολοκλήρωσή τους ξεπερνά το βίο μιας δημοτικής θητείας
  4. έγκαιρη κοινοποίηση και τακτική ενημέρωση των πολιτών στα πλαίσια της δημοκρατικής διακυβέρνησης, για την εξέλιξη των δράσεων
 • από τους πολίτες την παρακολούθηση του και την παρέμβασή τους είτε μεμονωμένα είτε μέσω Φορέων ,στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται καθυστερήσεις ή μη τήρησή του

Το Πρόγραμμα που παρατίθεται παρακάτω απευθύνεται σε «ψαγμένους» πολίτες που βάζουν ψηλά και οραματικά τον πήχη των απαιτήσεών τους.

Χρήσιμο θα είναι παρατηρήσεις θετικές ή αρνητικές να καταγραφούν στα σχόλια του δημοσιεύματος, που είναι και ένας τρόπος να για να αρχίσει ένας ελεύθερος δημιουργικός διάλογος για το μέλλον της πόλης.

Τελειώνοντας τη σειρά των άρθρων θα ακολουθήσει μια πρόταση για την ανάπλαση της ναυαρχίδας της πόλης της Κων. Παλαιολόγου, βάσει του σκεπτικού που αναπτύχθηκε που έχει παρουσιασθεί σε προηγούμενα άρθρα. (ομιλία μου στην ημερίδα 9/2016).

 

Διαμόρφωση μιας σύγχρονης πόλης, δυναμικά αναπτυσσόμενης ευχάριστης, ασφαλούς για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της. 

Το όραμα για την πόλη όπως καθορίσθηκε στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου το 2011  είναι η:

«Διαμόρφωση μιας κοινωνικής, παραγωγικής, οικιστικής ταυτότητας ικανής να συγκρατήσει τον τοπικό πληθυσμό ενισχύοντας παράλληλα την εξωστρέφεια, με στόχο την ολοκληρωμένη ανάδειξη της περιοχής και των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων». 

Πυρήνας διαμόρφωσης της ταυτότητας αποτελεί ένα ισχυρό χωροταξικό -πολεοδομικό πρότυπο που υποστηρίζει την ανάπτυξη επενδύσεων στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, με την παράλληλη ενίσχυση του τουρισμού, την ενίσχυση της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα με έμφαση στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων προσανατολισμένων στην αγορά με ικανότητα τροφοδότησης της μεταποίησης τοπικά, στο πλαίσιο μιας αειφορικής διαχείρισης των περιορισμένων πόρων. 

Πολιτικές προτεραιότητες και  βασικές κατευθυντήριες αρχές για την  επίτευξη του οράματος, αποτελούν:

 • Η κινητοποίηση τοπικών πόρων και δυνατοτήτων
 • Η αξιοποίηση κάθε κοινοτικού προγράμματος για δήμους
 • Η συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα για συμμετοχή-αξιοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων
 • Η υιοθέτηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων
 • Η προώθηση της ενεργού συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών
 • Ο σεβασμός των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης
 • Η κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη

 

Επιχειρησιακά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μπορεί να  εξειδικευθεί σε 4 βασικούς Άξονες Προτεραιότητας 

 1. Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 
 2. Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός 
 3. Τοπική Οικονομία και Απασχόληση
 4. Εσωτερική Ανάπτυξη του Δήμου 
Πατήστε τους συνδέσμους παραπάνω για να διαβάσετε τις προτάσεις για τους 4 Άξονες.  
Το όραμα για τον ποταμό Κνακίωνα (θα μπορούσε ποτέ να μοιάσει στον Ληθαίο ποταμό των Τρικάλων;)


Οδός Εμπόρων